Praktisk palliasjon

Her finner du en rekke hjelpemidler for deg som jobber med palliasjon.

Illustrasjon av en bunke med bøker, hvor den øverste i bunken er oppslått.
 

​Retningslinjer og veiledere

Styrende dokumenter:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Leve med kreft: Nasjonal kreftstrategi 2018-2022

Veiledere:

Andre ressurser:


Symptomer og tilstander

Fra handlingsprogrammet i palliasjon:

Andre ressurser:

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av symptomer:

Ernæring:

Fysioterapi:

Pårørende:

Skjema

Bruksanvisninger på medisinskteknisk utstyr

Aktuelle pasientforløp

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.