Praktisk palliasjon

Her finner du en rekke hjelpemidler for deg som jobber med palliasjon.

Illustrasjon av en bunke med bøker
 

​Retningslinjer og veiledere

Styrende dokumenter:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Sammen - mot kreft: Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Veiledere:

Andre ressurser:


Symptomer og tilstander

Fra handlingsprogrammet i palliasjon:

Andre ressurser:

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av symptomer:

Ernæring:

Fysioterapi:

Pårørende:

Skjema

Bruksanvisninger på medisinskteknisk utstyr

Aktuelle pasientforløp

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.