Praktisk palliasjon

Her finner du en rekke hjelpemidler for deg som jobber med palliasjon.

​Retningslinjer og veiledere

Styrende dokumenter:

Veiledere:

Andre ressurser:


Symptomer og tilstander

Fra handlingsprogrammet i palliasjon:

Andre ressurser:

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av symptomer:

Ernæring:

Fysioterapi:

Pårørende:

Skjema

Bruksanvisninger på medisinskteknisk utstyr

Aktuelle pasientforløp