Hva skjer før, under og etter behandling?

 • 16.10.2019
  Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør

  Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør og fagdirektør for psykisk helsevern og rus. Det skjer etter at Tor Åm blir fungerende sykehusdirektør i Helse Nord-Trøndelag. Skomsvoll tar over fra 21. oktober 2019.

 • 16.10.2019
  Nye samarbeidsrutiner mellom fastleger og sykehusleger på St.Olavs på plass

  Det har i lengre tid vært behov for å klargjøre arbeid og ansvarsoppgaver mellom fastleger og sykehusleger ved  St. Olavs hospital for å sikre lik praksis innen medisinsk behandling. Nå er nye kjøreregler på plass og man håper retningslinje...

 • 07.10.2019
  Rekordlavt antall infeksjoner på St. Olav

  Antallet infeksjoner som oppstår mens pasienter er innlagt på St. Olav er på et historisk lavt nivå i 2019.

 • 03.10.2019
  Gi tid i oktober

  Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss a...

 • 30.09.2019
  Nå starter byggingen av sikkerhetsbygget

  Brøset blir historie når sikkerhetspsykiatrien flytter inn i nye lokaler på Østmarka i 2022. ­­– Endelig får de mest sårbare pasientene våre et bygg som legger til rette for god behandling, sier administrerende direktør Grethe Aasved, som s...

 • 27.09.2019
  Møtes i riktig retning

  I uke 38 ble de første retningsmøtene i arbeidet med Helseplattformen holdt. Til sammen skal det i høst holdes 271 slike møter for å sikre at den nye pasientjournalløsningen planlegges og settes opp riktig i samarbeid med leverandøren.

 • 24.09.2019
  Leder for felles bildediagnostikk i Trøndelag

  St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå lyst ut stillingen som klinikkleder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikken realiseres 1. januar 2020 og sammenslåingen er et resultat av en grundig prosess i d...

 • 24.09.2019
  Forskning på PVK bærer trønderske frukter

  En trøndersk trio bestående av St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 • 20.09.2019
  – Et steg nærmere visjonen om fremragende behandling

  Styret ved St. Olavs hospital åpnet den nye Medisin- og lunge overvåkning (MLO) 20. september 2019. Den nye overvåkninga vil avlaste Hovedintensiven og sengepostene, og vil dermed sørge for bedre pasientflyt og behandling, mener styreleder Anne Breiby. 

 • 12.09.2019
  Se video fra høyrisikosmitteøvelsen

  Denne uka har St. Olavs hospital sammen med OUS øvd i full skala på mottak, isolering og transport av høyrisikosmittepasient. Få et innblikk i hvordan dette foregår!

 • 10.09.2019
  Mer penger til NorCRIN

  Forskningsrådet har tildelt det nasjonale nettverket NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) midler til å utvikle arbeidet med kliniske studier. NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge og Sekretari...

 • 09.09.2019
  Får innovasjonsmidler til å utvikle helsehjelp på nye måter

  I hard konkurranse med andre innovasjonsprosjekter i Norge er St. Olavs hospital sammen med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF tildelt midler fra StimuLab. Pengene skal brukes til å se på hvordan medis...

 • 05.09.2019
  – Her skal fremtidens journal skapes

  IKT-brakka ble offisielt åpnet i dag, 05. september. – I disse lokalene skal klinikere og andre fagmiljø gi sine bidrag til at Helseplattformen blir best mulig tilpasset forholdene på St. Olavs hospital, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

 • 05.09.2019
  Gastrokirurgen tar grep for akuttpasientene

  Mandag 9. september åpnes en helt ny akuttenhet på Kirurgisk klinikk, den første av sitt slag i Norge. Mer kompetanse rettet mot akutt syke kirurgiske pasienter vil øke pasientsikkerheten og bidra til at flere får behandling på riktig nivå.

 • 03.09.2019
  Lettposten åpner igjen

  Etter å ha vært feriestengt i sommer, åpner nå lettposten på pasienthotellet igjen og er klar for å ta imot nye pasienter og pårørende. 

 • 03.09.2019
  #sjekkdeg 2019

  Er det lenge siden sist du var til gynekologen og tok livmorhalsprøve? I så fall oppfordrer vi deg til å bestille time. Det er en billig investering. Ta livmorhalsprøve, unngå livmorhalskreft!

 • 02.09.2019
  VALG 2019: Forhåndsstemming på St. Olavs hospital

  Her er info om hvordan ansatte og pasienter kan forhåndsstemme på sykehusområdet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget.

 • 21.08.2019
  Avspark for innføringsprosjektet

  I dag markeres starten på Helseplattformens innføringsprosjekt. Over 400 personer skal jobbe for å få en smidig oppstart av den nye elektroniske journalløsningen i Midt-Norge.

 • 20.08.2019
  Er du bipolar? Styr unna hasj!

  Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

 • 16.08.2019
  Slik blir din fremtidige journal

  Har du opplevd at du må gjenfortelle sykdomshistorien din til ulike behandlere i helsesektoren? Dette slipper du når vi innfører Helseplattformen i 2021.

 • 15.08.2019
  Første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

  Med en nyopprettet spesialistutdanning i bagasjen skal Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen nå stå i front for legene i akuttmottaket når de akutte syke pasientene kommer inn.

 • 13.08.2019
  Mottok Kongens fortjenstmedalje

  Professor og overlege Marit Sæbø Indredavik er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for barn og unge med psykiske lidelser.

 • 08.07.2019
  Smarte P-anlegg innføres på St. Olav

  Mandag 8. juli 2019 fjernes bommene fra parkeringshuset på St. Olavs hospital på Øya, og registreringen av inn- og utkjøring skal skje automatisk ved betaling i app eller på nett.

 • 28.06.2019
  Vil trene på virtuelle utagerende pasienter

  Divisjon psykisk helsevern vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til formålet. 

 • 27.06.2019
  Lettposten på pasienthotellet fortsetter

  Styret ved St. Olavs hospital har vedtatt at lettposten på pasienthotellet får fortsette. Lettposten kan vise til høy pasienttilfredshet og godt belegg.

 • 13.06.2019
  Kari Risnes skal lede Regional enhet for klinisk forskningsstøtte

  Den nye lederen ved Regional enhet for forskningsstøtte for kliniske studier, Clinical trial unit (CTU) er overlege i pediatri ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Hun tiltrer sti...

 • 11.06.2019
  Opptrapping av streik: Ytterligere 35 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra 11. juni 2019.

  Totalt antall streikende fra og med 11. juni er 121 personer. 

 • 29.05.2019
  Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019

  Til sammen 86 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.

 • 28.05.2019
  – Ga meg trygghet til å tenke på å få barn

  Sist uke ble pasient nummer 1000 inkludert i det landsdekkende kvalitetsregisteret for svangerskap og revmatiske sykdommer, RevNatus. Oppfølgingen og resultater fra registeret har hjulpet mange som trodde sykdommen ville hindre dem i å gjen...

 • 23.05.2019
  – Vil sette standarden for fremtidig behandling

  En stor studie fra NTNU og St. Olavs hospital viser at bruk av diabetesmedisinen metformin nesten halverer risikoen for senabort og for tidlig fødsel hos gravide kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

 • 22.05.2019
  – Dropp solarium

  I anledning hudkreftdagen 22. mai gir vår hudlege Ellen Bjørge deg sine tre beste tips for å minske risikoen for hudkreft. Se video!

 • 22.05.2019
  Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

  Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.

 • 22.05.2019
  Slik skal pasientene slippe å vente mange timer i akuttmottaket

  Ny akuttpoliklinikk og 10 ekstra korttids observasjonssenger skal bidra til bedre intern logistikk og bedre pasientflyt i akuttmottaket.

 • 21.05.2019
  Halvard Kjelås ny leder i Brukerutvalget

  Styret oppnevnte 21. mai Halvard Kjelås som ny leder i Brukerutvalget. Han erstatter Lise Connelli.

 • 20.05.2019
  HAI-fritt sykehus

  Har du lagt merke til at det har dukket opp haier på sykehuset? De ekle skapningene hører ikke hjemme på St. Olav. Bli med og bekjemp HAI!

 • 16.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Nå gjør vi det lettere for deg å få oversikt over dine avtaler hos sykehusene i Midt-Norge - kun ved noen tastetrykk. Logg deg inn på helsenorge.no!

 • 15.05.2019
  Åpner for samarbeid med Yale og London

  Hva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...

 • 10.05.2019
  Leder an med tverrfaglig hoftebruddsbehandling

  Siden fjorårets innføring av et nytt prosjekt der geriatere og ortopeder samarbeider om hoftebruddspasientene, er tendensen klar. Dødeligheten er på vei ned, behandlingen går mer smertefritt og pasientene kommer tilbake til hjemmet.

 • 02.05.2019
  Bildegalleri fra Ruskonferansen 2019

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det Ruskonferansen 2019 hadde å by på.

 • 26.04.2019
  Tar pulsen på håndhygienen

  Hygienesykepleier Anita Wang Børseth om pulsklokketrenden og håndhygiene. 

 • 24.04.2019
  Per Olav Østbyhaug blir assisterende fagdirektør

  Stillingen tillegges hovedansvar for innføring av Helseplattformen på St. Olavs hospital. 

 • 11.04.2019
  – Oppfølging er det viktigste

  Resultatene fra årets ForBedring viser som i fjor i all hovedsak at ansatte trives på jobb, men opplever høyt arbeidspress. – Det er oppfølgingen som skal sikre at undersøkelsen faktisk fører til bedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, sier...

 • 10.04.2019
  Samarbeid innen bildediagnostikk på høring

  Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere en felles organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

 • 09.04.2019
  – Nå er jeg rett og slett kry!

  Assisterende seksjonsleder ved hovedintensiv, Eli Sæther Haugen, vant arbeidsmiljøprisen for 2018 på St. Olav. – Takk for at dere bryr dere om meg, takk for at jeg får være meg - og det er jeg! sa prisvinneren som delte hederen med hovedint...

 • 13.03.2019
  Vet du nok om delirium?

  Alle kan få delirium. Hva vet du om tilstanden?

 • 11.03.2019
  Nytt personvernombud på St. Olav

  Fem kjappe med Sevian Stenvig, nyansatt personvernombud på St. Olav.

 • 04.03.2019
  Alkoholbruk ingen privatsak

  Opptil 31 prosent av innleggelser i norske sykehus kan være rusrelaterte. Når helsepersonell kvier seg for å spørre om rusbruk har det enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • 01.03.2019
  Alle foretak i Helse Midt-Norge har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet for LIS

  Alle helseforetakene har jobbet intenst med å innføre ny LIS-utdanning de siste to årene. Torsdag denne uken ble det sendt inn over hundre søknader om å bli godkjent utdanningsvirksomhet for alle Helse Midt-Norges aktuelle spesialiteter.

 • 15.02.2019
  – En bauta innen hjerneslagforskning

  LHL Hjerneslags ærespris er tildelt professor, forsker og overlege Bent Indredavik. – En avgjørende person for at Norge er i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag, fastslår generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

 • 14.02.2019
  St. Olav starter produksjon av radiofarmaka

  Med egenproduksjon av radiofarmaka, kan St. Olav tilby flere pasienter undersøkelser og tilføre mer ny kunnskap via forskning innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser.

Se alle nyhetene

Kalender