Hva skjer før, under og etter behandling?

  • 05.12.2019
    Overgrepsenheten er 30 år

    Mer enn 100 voksne og 200 barn oppsøker Overgrepsenheten på St. Olavs hospital årlig. I år markerer enheten 30 år med omsorg for en spesielt sårbar pasientgruppe. 

  • 02.12.2019
    Morten Troøyen (53) blir sjef for bildediagnostikken i Trøndelag

    St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå ansatt leder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikksjefen er i dag avdelingssjef i radiologi i Trondheim.

  • 02.12.2019
    Fører ekspertene sammen for en bedre helsetjeneste

    To sammensatte grupper med klinikere og forskere fra helseforetak, universiteter og høgskoler i Midt-Norge skal nå jobbe på tvers av sektorene med konkrete mål for å bedre helsetjenestene innen sine fagfelt. De nyopprettede Clinical Academi...

  • 27.11.2019
    Utreder Helse Trøndelag

    Helse Midt-Norge vil vurdere ett foretak i Trøndelag. – Tilbudet til pasientene må være det førende grunnlaget i denne vurderingen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. – Det er jo dem vi er til for.

  • 05.11.2019
    Kardiologisk spisskompetanse i front i akuttmottaket

    Brystsmerter kan oppstå ved en rekke tilstander. For noen av disse tilstandene er det svært viktig å komme tidlig til behandling.

  • 01.11.2019
    Charlotte blir hele Norges bamselege

    Hele Norges bamselege bor i Trondheim og jobber ved St. Olavs hospital. 1.november kommer Bamselegen på NRK 1 og NRK Super. Bamselegen er et læringsprogram for barn mellom 2-6 år. Serien på åtte episoder handler om den fantastiske kroppen o...

  • 28.10.2019
    Myter om influensavaksinen

    Stemmer det at du får sterkere immunforsvar av å gjennomgå en influensa? Eller at du blir syk av å ta influensavaksinen? Smittevernoverlege Andreas Radtke gir deg svarene. 

  • 16.10.2019
    Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør

    Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør og fagdirektør for psykisk helsevern og rus. Det skjer etter at Tor Åm blir fungerende sykehusdirektør i Helse Nord-Trøndelag. Skomsvoll tar over fra 21. oktober 2019.

  • 16.10.2019
    Nye samarbeidsrutiner mellom fastleger og sykehusleger på St.Olavs på plass

    Det har i lengre tid vært behov for å klargjøre arbeid og ansvarsoppgaver mellom fastleger og sykehusleger ved  St. Olavs hospital for å sikre lik praksis innen medisinsk behandling. Nå er nye kjøreregler på plass og man håper retningslinje...

  • 07.10.2019
    Rekordlavt antall infeksjoner på St. Olav

    Antallet infeksjoner som oppstår mens pasienter er innlagt på St. Olav er på et historisk lavt nivå i 2019.

  • 03.10.2019
    Gi tid i oktober

    Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss a...

  • 30.09.2019
    Nå starter byggingen av sikkerhetsbygget

    Brøset blir historie når sikkerhetspsykiatrien flytter inn i nye lokaler på Østmarka i 2022. ­­– Endelig får de mest sårbare pasientene våre et bygg som legger til rette for god behandling, sier administrerende direktør Grethe Aasved, som s...

  • 27.09.2019
    Møtes i riktig retning

    I uke 38 ble de første retningsmøtene i arbeidet med Helseplattformen holdt. Til sammen skal det i høst holdes 271 slike møter for å sikre at den nye pasientjournalløsningen planlegges og settes opp riktig i samarbeid med leverandøren.

  • 24.09.2019
    Leder for felles bildediagnostikk i Trøndelag

    St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå lyst ut stillingen som klinikkleder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikken realiseres 1. januar 2020 og sammenslåingen er et resultat av en grundig prosess i d...

  • 24.09.2019
    Forskning på PVK bærer trønderske frukter

    En trøndersk trio bestående av St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

  • 20.09.2019
    – Et steg nærmere visjonen om fremragende behandling

    Styret ved St. Olavs hospital åpnet den nye Medisin- og lunge overvåkning (MLO) 20. september 2019. Den nye overvåkninga vil avlaste Hovedintensiven og sengepostene, og vil dermed sørge for bedre pasientflyt og behandling, mener styreleder Anne Breiby. 

  • 12.09.2019
    Se video fra høyrisikosmitteøvelsen

    Denne uka har St. Olavs hospital sammen med OUS øvd i full skala på mottak, isolering og transport av høyrisikosmittepasient. Få et innblikk i hvordan dette foregår!

  • 10.09.2019
    Mer penger til NorCRIN

    Forskningsrådet har tildelt det nasjonale nettverket NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) midler til å utvikle arbeidet med kliniske studier. NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge og Sekretari...

  • 09.09.2019
    Får innovasjonsmidler til å utvikle helsehjelp på nye måter

    I hard konkurranse med andre innovasjonsprosjekter i Norge er St. Olavs hospital sammen med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF tildelt midler fra StimuLab. Pengene skal brukes til å se på hvordan medis...

  • 05.09.2019
    – Her skal fremtidens journal skapes

    IKT-brakka ble offisielt åpnet i dag, 05. september. – I disse lokalene skal klinikere og andre fagmiljø gi sine bidrag til at Helseplattformen blir best mulig tilpasset forholdene på St. Olavs hospital, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

  • 05.09.2019
    Gastrokirurgen tar grep for akuttpasientene

    Mandag 9. september åpnes en helt ny akuttenhet på Kirurgisk klinikk, den første av sitt slag i Norge. Mer kompetanse rettet mot akutt syke kirurgiske pasienter vil øke pasientsikkerheten og bidra til at flere får behandling på riktig nivå.

  • 03.09.2019
    Lettposten åpner igjen

    Etter å ha vært feriestengt i sommer, åpner nå lettposten på pasienthotellet igjen og er klar for å ta imot nye pasienter og pårørende. 

  • 03.09.2019
    #sjekkdeg 2019

    Er det lenge siden sist du var til gynekologen og tok livmorhalsprøve? I så fall oppfordrer vi deg til å bestille time. Det er en billig investering. Ta livmorhalsprøve, unngå livmorhalskreft!

  • 02.09.2019
    VALG 2019: Forhåndsstemming på St. Olavs hospital

    Her er info om hvordan ansatte og pasienter kan forhåndsstemme på sykehusområdet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget.

  • 21.08.2019
    Avspark for innføringsprosjektet

    I dag markeres starten på Helseplattformens innføringsprosjekt. Over 400 personer skal jobbe for å få en smidig oppstart av den nye elektroniske journalløsningen i Midt-Norge.

  • 20.08.2019
    Er du bipolar? Styr unna hasj!

    Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

  • 16.08.2019
    Slik blir din fremtidige journal

    Har du opplevd at du må gjenfortelle sykdomshistorien din til ulike behandlere i helsesektoren? Dette slipper du når vi innfører Helseplattformen i 2021.

  • 15.08.2019
    Første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

    Med en nyopprettet spesialistutdanning i bagasjen skal Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen nå stå i front for legene i akuttmottaket når de akutte syke pasientene kommer inn.

  • 13.08.2019
    Mottok Kongens fortjenstmedalje

    Professor og overlege Marit Sæbø Indredavik er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for barn og unge med psykiske lidelser.

  • 08.07.2019
    Smarte P-anlegg innføres på St. Olav

    Mandag 8. juli 2019 fjernes bommene fra parkeringshuset på St. Olavs hospital på Øya, og registreringen av inn- og utkjøring skal skje automatisk ved betaling i app eller på nett.

  • 28.06.2019
    Vil trene på virtuelle utagerende pasienter

    Divisjon psykisk helsevern vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til formålet. 

  • 27.06.2019
    Lettposten på pasienthotellet fortsetter

    Styret ved St. Olavs hospital har vedtatt at lettposten på pasienthotellet får fortsette. Lettposten kan vise til høy pasienttilfredshet og godt belegg.

  • 13.06.2019
    Kari Risnes skal lede Regional enhet for klinisk forskningsstøtte

    Den nye lederen ved Regional enhet for forskningsstøtte for kliniske studier, Clinical trial unit (CTU) er overlege i pediatri ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Hun tiltrer sti...

  • 11.06.2019
    Opptrapping av streik: Ytterligere 35 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra 11. juni 2019.

    Totalt antall streikende fra og med 11. juni er 121 personer. 

  • 29.05.2019
    Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019

    Til sammen 86 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.

  • 28.05.2019
    – Ga meg trygghet til å tenke på å få barn

    Sist uke ble pasient nummer 1000 inkludert i det landsdekkende kvalitetsregisteret for svangerskap og revmatiske sykdommer, RevNatus. Oppfølgingen og resultater fra registeret har hjulpet mange som trodde sykdommen ville hindre dem i å gjen...

  • 23.05.2019
    – Vil sette standarden for fremtidig behandling

    En stor studie fra NTNU og St. Olavs hospital viser at bruk av diabetesmedisinen metformin nesten halverer risikoen for senabort og for tidlig fødsel hos gravide kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

  • 22.05.2019
    – Dropp solarium

    I anledning hudkreftdagen 22. mai gir vår hudlege Ellen Bjørge deg sine tre beste tips for å minske risikoen for hudkreft. Se video!

  • 22.05.2019
    Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

    Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.

  • 22.05.2019
    Slik skal pasientene slippe å vente mange timer i akuttmottaket

    Ny akuttpoliklinikk og 10 ekstra korttids observasjonssenger skal bidra til bedre intern logistikk og bedre pasientflyt i akuttmottaket.

  • 21.05.2019
    Halvard Kjelås ny leder i Brukerutvalget

    Styret oppnevnte 21. mai Halvard Kjelås som ny leder i Brukerutvalget. Han erstatter Lise Connelli.

  • 20.05.2019
    HAI-fritt sykehus

    Har du lagt merke til at det har dukket opp haier på sykehuset? De ekle skapningene hører ikke hjemme på St. Olav. Bli med og bekjemp HAI!

  • 16.05.2019
    Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

    Nå gjør vi det lettere for deg å få oversikt over dine avtaler hos sykehusene i Midt-Norge - kun ved noen tastetrykk. Logg deg inn på helsenorge.no!

  • 15.05.2019
    Åpner for samarbeid med Yale og London

    Hva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...

  • 10.05.2019
    Leder an med tverrfaglig hoftebruddsbehandling

    Siden fjorårets innføring av et nytt prosjekt der geriatere og ortopeder samarbeider om hoftebruddspasientene, er tendensen klar. Dødeligheten er på vei ned, behandlingen går mer smertefritt og pasientene kommer tilbake til hjemmet.

  • 02.05.2019
    Bildegalleri fra Ruskonferansen 2019

    Her er et lite tilbakeblikk på noe av det Ruskonferansen 2019 hadde å by på.

  • 26.04.2019
    Tar pulsen på håndhygienen

    Hygienesykepleier Anita Wang Børseth om pulsklokketrenden og håndhygiene. 

  • 24.04.2019
    Per Olav Østbyhaug blir assisterende fagdirektør

    Stillingen tillegges hovedansvar for innføring av Helseplattformen på St. Olavs hospital. 

  • 11.04.2019
    – Oppfølging er det viktigste

    Resultatene fra årets ForBedring viser som i fjor i all hovedsak at ansatte trives på jobb, men opplever høyt arbeidspress. – Det er oppfølgingen som skal sikre at undersøkelsen faktisk fører til bedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, sier...

  • 10.04.2019
    Samarbeid innen bildediagnostikk på høring

    Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere en felles organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Se alle nyhetene

Kalender