Hva skjer før, under og etter behandling?

Undersøkelser og behandlinger fra A til Å

Nyheter

27.03.2017

– Samme mekanismer som i rusmisbruk

Mange spilleavhengige ender opp med milliongjeld som følge av gambling på nettkasinoer og andre typer pengespill på nett. Nå satser Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Nidaros DPS hardt på denne pasientgruppen, og tror det nystartede gruppeti...
24.03.2017

Verdens tuberkulosedag 24. mars

Verdens tuberkulosedag faller på 24. mars hvert år. Dagen markeres årlig for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden. Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det m...
20.03.2017

Verdensdagen for Down Syndrom 21. mars

Datoen henspeiler på kromosompar 21. Down syndrom forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom.
16.03.2017

TV-innspilling på fødeavdelingen

De kommende månedene vil produksjonsselskapet ITV Studios følge jordmødre og utvalgte fødende på St. Olavs Hospital for å lage en ny sesong av FEM-programmet «Fødeavdelingen».
15.03.2017

Vil du trene luktesansen din?

Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.
06.03.2017

Slik søker pasienter om å få dekket reisen sin

1. oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. 
21.02.2017

Endring i betalingsløsning for pasienter på sykehuset

For pasientene som ikke betaler med kort blir det endrede faktureringsrutiner fra onsdag 1. mars 2017. For pasienter som betaler med kort blir det ingen endring.
16.02.2017

Oppretter bufferpost for nyfødt intensiv

Et bakterieutbrudd ved Nyfødt intensiv har vist seg vanskelig å bli kvitt. For å unngå at nyfødte med intensivbehov smittes, opprettes en midlertidig kuvøseavdeling i et bufferområde i Gastrosenteret.
13.02.2017

Forskningen sto i sentrum da St. Olavs Hospital og NTNU feiret det nye PET-senteret

Rita Ottervik, sykehusdirektør Nils Kvernmo og dekan Bjørn Gustafsson takket bergenseren Trond Mohn og Norsk Forskningsråd for svært rause gaver.
06.02.2017

Statsminister Erna Solberg besøkte St. Olavs Hospital

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte 6. februar Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital for å høre om tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander (CFS/ME) hos barn og unge.
03.02.2017

Verdens kreftdag 4. februar

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft. Tema for verdensdagen 2017 er "We can. I can".
31.01.2017

– Vi starter med helt blanke ark

Eiendomssjef Åge Lien var med da det i 2002 ble lagt frem planer for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka. Disse ble det ikke noe av. 15 år senere vil han se fremover og ikke tilbake på de gamle planene.
30.01.2017

Ungdomsråd er opprettet ved St. Olavs Hospital

Styret for St. Olavs Hospital vedtok i sitt møte 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.
27.01.2017

Retningen klar for St. Olavs Hospital i Orkdal

Styret vedtok fredag en tydelig retning for den fremtidige driften i Orkdal. – Det innebærer en flertrinnsmodell som tar utgangspunkt i tidligere føringer og mange års samarbeid med kommunene i Orkdalsregionen, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.
23.01.2017

– Klart mål om færre komplikasjoner

Tonsilleregisteret er det første nasjonale kvalitetsregisteret som opprettes innenfor øre, nese, hals-faget. Det nasjonale registeret driftes ved St. Olav, og planen er at innen to år vil informasjon fra 80 prosent av alle halsmandeloperasj...
16.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
10.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
05.01.2017

Ønsker du å bli mer aktiv?

De fleste vil gjerne være mer aktive, men mange opplever at det å komme i gang er den største utfordringen. Her får du flere tips til å komme i gang. Sjansen for å lykkes er større om du har en plan.
21.12.2016

Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

-Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, f...
16.12.2016

Budsjett 2017 vedtatt

Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag et stramt budsjett for 2017. – Nå blir det viktig å fortsette med alt det bra forbedringsarbeidet som skjer. Det skal hjelpe oss å nå mål, sier styreleder Anne Breiby.
16.12.2016

Prisdryss ved årets slutt

St. Olavs-direktør Nils Kvernmo brukte årets siste fredagsforelesning til å dele ut priser både for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt. Vinnerne ble hedret med pengepremier, rosende ord og ruvende applaus.
16.12.2016

Styrker kompetansen i akuttmottaket

St. Olavs Hospital forsterker legekompetansen i front, og setter i verk nye tiltak for å sikre en god og forsvarlig akuttbehandling. – Tiltakene er helt nødvendige for å håndtere en stor økning i antall pasienter og sikre at vi gir trygg og...
09.12.2016

Viktige tiltak mot antibiotika-resistens

Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.
06.12.2016

Debatt om fremragende behandling

BLOGG: Er vår praksis med behandling av hoftebrudd, hjerneslag og antibiotikabruk i tråd med ambisjonen om fremragende behandling?
30.11.2016

Verdens aids-dag 1. desember

Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsakl...
30.11.2016

Gangbru stenges midlertidig

Det legges opp til alternativ pasienttransport mellom Øya Helsehus og St. Olavs Hospital de to neste ukene på grunn av byggearbeid.
29.11.2016

Viktige tall for trygg og god behandling

Onsdag 30. november er St. Olavs Hospital for første gang vertskap for et regionalt seminar om medisinske kvalitetsregistre. Der skal blant annet St. Olavs-overlege Arne Kristian Myhre presentere tall fra de ni første månedene med eget regi...
25.11.2016

– Tidskapselen markerer et vendepunkt i psykiatrihistorien

Denne uka ble deler av fortida låst inne og «begravd» på Østmarka for å markere at vi nå går inn i en ny tid med et nytt, moderne og samlende akuttbygg for psykiatrien.
22.11.2016

Den europeiske testuka for HIV og hepatitter

Under den europeiske HIV- og hepatitt-testuka  fra 18. til fredag 25. november 2016 kan du bestille time direkte og teste deg på St. Olav. Du trenger ikke henvisning. Drop in 23. og 24. november 2016 kl 15 - 18.
17.11.2016

Verdens antibiotikadag 18. november

Verden står overfor en stor utfordring idet stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. I de kommende ukene vil flere tiltak implementeres også i klinikkene ved St. Olavs Hospital.
15.11.2016

– Kan ha stor overføringsverdi

Ved regional sikkerhetsavdeling på Brøset er det lagt ned et stort arbeid for å samle den «tause» og erfaringsbaserte kunnskapen som finnes om forebygging og håndtering av voldsrisiko i avdelinga. Nå sitter de med en ferdig manual full av f...
14.11.2016

Antall personer med diabetes øker

Tall som presenteres på verdendagen for diabetes 14. november viser at 7.8 prosent av norske menn har diabetes, mens tilsvarende for kvinner er 5.5. Nitti prosent av de som har diabetes i verden har type 2.
09.11.2016

Vil du trene luktesansen din?

Øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.
08.11.2016

Kreftsykdom i et kulturelt perspektiv

Kreft er den mest fryktede sykdommen i Palestina. Ordet cancer unngås, og sannheten holdes skjult for pasienten.
04.11.2016

Skyldes fødselsboomen om sommeren kun barnehageopptaket?

Er du en av de stadig færre som skal føde nå i «lavsesongen», altså i november og desember? Da trenger medisinstudentene Helene Heggheim og Trine Jonhaugen din hjelp.
02.11.2016

Magasinet Helse tilgjengelig på nett

Du kan nå lese Magasinet Helse i PDF-utgave. Magasinet er produsert av Helse Midt-Norge RHF. 
28.10.2016

– Midt-Norge ligger helt i front nasjonalt

Om det var en åpning, reåpning, feiring av nye lokaler var noe uklart, men Biobank1 høstet mange lovord fra både nært og fjernt under deres egen markering onsdag. Deriblant fra helsepolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen.
28.10.2016

Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
25.10.2016

Kanskje kommer kongen?

Til sin egen store overraskelse, ble Arne Sunde mandag hedret med Kongens fortjenstmedalje. Denne får han blant annet for sin lange og gode tjeneste ved Fertilitetsseksjonen.
25.10.2016

Dette skjer i kroppen når du kutter røyken

Røykeslutt reduserer risikoen for kreft og mange andre sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og kols, forårsaket av røyking. Her kan du se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt.
10.10.2016

Fordi livet forandrer seg

Verdensdagen for psykisk helse 2016 har som mål å øke bevisstheten rundt betydningen av endringer i livet og samfunnet, egen identitet og hvordan tilhørighet og meningsfulle aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.
10.10.2016

Streik og mulige forsinkelser av prøvesvar

I forbindelse med den pågående konflikten mellom Spekter og Akademikerne, er leger ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi tatt ut i streik fra mandag 10. oktober 2016. Pasienter og de som bestiller prøver må påregne mulige forsinkelser når...
04.10.2016

Opptrapping av streiken ved St. Olav fra mandag 10. oktober

St. Olav har mottatt varsel om opptrapping av streiken. Ti nye medlemmer omfattes av uttaket som gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse mandag 10. oktober 2016. Samtlige ti er leger.
26.09.2016

Konsekvenser av streiken ved St. Olavs Hospital

Pr 11. oktober 2016 er det avlyst totalt 48 operasjoner inklusive dagkirurgi, 647 polikliniske konsultasjoner, 15 undersøkelser til bildediagnostikk (røntgen) og 6 ikke igangsatte behandlinger fertilitet. Det er 61 ansatte som er i streik.
23.09.2016

301 dager uten trykksår

Økt bevissthet, forebyggende tiltak og enkle grep i arbeidshverdagen har gitt imponerende resultater for Avdeling for nyresykdommer ved St. Olavs Hospital.
22.09.2016

Streiken trappes opp

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse tirsdag 27. september 2016 med én ansatt.
19.09.2016

Streiken trappes opp ytterligere

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse fredag 23. september 2016 med fem ansatte.
15.09.2016

– Etterspurt verktøy for helsepersonell

Kostverktøyet er designet slik at det er nyttig både for helsepersonell og for personer som har behandlingstrengende fedme. Verktøyet er utviklet ved St. Olavs Hospital og lanseres 15. september.
12.09.2016

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken

Uttaket av ni ansatte ved St. Olavs Hospital gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse fredag 16. september 2016. Samtlige ni er leger.
09.09.2016

Verdensdagen for selvmords-forebygging 10. september

Selvmordsproblematikk er en konsekvens av flere livsbetingelser og rammer mennesker i alle aldre og berører alle sosiale grupper. Selvmordet har aldri en enkel forklaring.
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Kalender

31.03 fredag

Standardisert pasientforløp for barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0 – 6 år

Fagseminaret arrangeres av Barne- og ungdomsklinikken, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) Trondsletten og Avdeling for fag og forskning.

06.04 torsdag

Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

06.04 torsdag

Hidrosadenitt. Lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for kvinner med hidrosadenitt. Kurset går over en dag.

20.04 torsdag

Fatigue, kronisk utmattelse. Lærings- og mestringskurs

Tredagers lærings- og mestringskurs for deg som, i forbindelse med kreftsykdom eller kreftbehandling, opplever vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt.

21.04 fredag

Cøliaki, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

21.04 fredag

Symposium om diabetes (LADA)

LADA er en relativt ny form av diabetes som dog er meget hyppig. Symposiet vil gi en oversikt om hva vi vet om LADA og presentere resultat fra en behandlingsstudie.

27.04 torsdag

MedSimNorge - nasjonal nettverkskonferanse i Trondheim

Tema for konferansen er "Jeg trodde du mente..." (Sam)spill om pasientenes sikkerhet.

03.05 onsdag

Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 2017

Hjerneskadekonferansen og Nevrokongressen 2017 - to konferanser i èn.

04.05 torsdag

Frokostseminar: Åndedrettsvern og masketetthetstesting

Dagens tema omhandler åndedrettsvern og masketetthetstesting med Portacount- instrumentet.

11.05 torsdag

ADHD, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD.

12.05 fredag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag sykkel

Kunne du tenke deg å ta deg en sykkeltur? Vi arrangerer sykkeldag 12. mai

31.05 onsdag

Hjernesvulst, "Veien videre", Mestringskurs

Kurs for personer som har/har hatt hjernesvulst, og deres pårørende. Fagpersonell kan også delta

06.06 tirsdag

Regional forskningskonferanse 2017

Årets regionale forskningskonferanse arrangeres av St. Olavs Hospital i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

07.06 onsdag

Temadag våren 2017

Helseundersøkelser og andre undersøkelser i Bedriftshelsetjenesten

08.06 torsdag

Ervervet hjerneskade, Temakafe 8.juni

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

16.06 fredag

Ervervet hjerneskade, Samlivskurs: Glede, nærhet og kommunikasjon

Disse dagene setter vi fokus på muligheter og utfordringer for par som lever med kognitive vansker og/eller fatigue i hverdagen.

14.09 torsdag

Ervervet hjerneskade, Temakafé 14.september

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

21.09 torsdag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag friluftsliv

Er friluftsliv en aktivitet som du er interessert i, men som du ikke har prøvd etter at du ble syk/fikk en skade?

12.10 torsdag

Nordisk Kongress i Sexologi

Nordisk kongress over fire dager.

18.10 onsdag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag klatring

Er klatring en aktivitet som du er interessert i, men som du ikke har prøvd etter at du ble syk/fikk en skade?

25.10 onsdag

Afasi, Intensiv språktrening i gruppe

Constrained Induced Speech Therapy, CIST, er en metode for å trene opp språkfunksjonen etter ervervet hjerneskade. Dette er taletrening som foregår i grupper.

26.10 torsdag

Ervervet hjerneskade, Teamkafè 26.oktober

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

Se flere kommende arrangementer ()

ART Kurs ved Habiliteringstjenesten for voksne. NESTE KURS vinter/ vår 2017. MELD INTERESSE.

Habiliterinstjenesten gjennomfører regelmessige ART kurs for våre tjenestemottakere.

Angst og/eller depresjon, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen angst og/eller depresjon.

Artrittsykdommer - Lærings- og mestringskurs for pasienter

Kurset er et tilbud til deg som har en av følgende diagnoser: Leddgikt, psoriasisartritt, bektherev eller barneleddgikt.

Artrose i hofte- og kneledd, lærings- og mestringskurs på Orkdal

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med artrose i hofte- eller kneledd. Pårørende er også velkommen

Arvelig bryst- og eggstokkreft, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg som har påvist genfeil i BRCA 1 eller BRCA 2. Kurset går over en dag.

Asperger syndrom. Lærings- og mestringsgruppe for voksne.

Oppstart vinter/ vår 2017. Meld interessse Litt avhengig av forespørsel tilbyr vi i Habiliteringstjenesten for voksne lærings- og mestringsgrupper for mennesker med Asperger syndrom/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Crohns sykdom, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Crohns sykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Eksemskole

Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs Hospital for at foreldrene kan delta.

Ervervet hjerneskade, "Komakameratene"

"Komakameratene" er en delvis lukket samtalegruppe for personer med ervervet hjerneskade.

Ervervet hjerneskade, Pårørendetreff

Treffpunkt hvor pårørende møter hverandre for å bli kjent og utveksle erfaringer.

Ervervet hjerneskade, Temakafè

Avd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua.

Fredagsforelesninger

Fredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet på NTNU.

Gynekologisk kreft, kurs om "Hverdagen etter behandling av gynekologisk kreft"

Lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende. Kurset går over en dag.

Helsepedagogikk

Målet er at deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan helsepersonell som medvirker i pasient- og pårørendeopplæring blir dyktige til å legge til rette for læring og mestring

Hiv, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for personer med hiv.

Hjertesykdom, lærings- og mestringskurs på Orkdal

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med hjertesykdom. Pårørende er også velkommen til å delta

Inkontinens, lærings- og mestringskurs på Orkdal

Todagers lærings- og mestringskurs for deg med urininkontinens

KURS OM KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET

Habiliteringstjenesten for voksne arrangerer Læring- og mestring kurs om KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET

Kols / Lungesykdom, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Lungekreft, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to korte dager.

Lymfødem, lærings- og mestringskurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon I

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon II

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smerte

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon

Narkolepsi, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg som har narkolepsi. Kurset går over en dag. Pårørende er velkommen til å delta.

Parkinson, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med parkinson. Pårørende er velkommen til å delta.

Presentasjonsteknikk

Kurset går over en dag. Målet er at deltakerne videreutvikler seg som undervisere ved gruppeopplæring. Kurset er praktisk rettet og basert på øvelser som filmes og brukes som grunnlag for tilbakemelding.

Psoriasis, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Revmatisk sykdom -Lærings- og mestringskurs for unge voksne under 25 år med

Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer egne lærings- og Mestringskurs (LMS-kurs) for unge voksne under 25 år.

Rus - Kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet er en stor belastning. Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler.

Rus - Møteplass -med barnet i fokus

Har du barn med en forelder som har utfordringer knyttet til rus? Da vil vi gjerne invitere deg til Møteplass -med barnet i fokus. Her kan du treffe andre foreldre som er i lignende situasjon som deg.

Rus - Møteplass for pårørende og fagfolk

På Møteplass treffes pårørende til mennesker med ulike rusmiddelproblemer og fagfolk innen rusfeltet for å utveksle erfaringer om å leve tett på rusmiddelproblemer og evt. psykiske lidelser.

Ryggmargsskadde; Kafé LARS

Kafé LARS er et sosialt arrangement i regi av Landsforeningen for ryggmargsskadde, Trøndelag.

Spiseforstyrrelser. Pårørendekveld

Pårørendekveld for foreldre/foresatte til barn og unge ved BUP-klinikk.

Stomi, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for stomiopererte i Midt-Norge (operert 2010-2017). Pårørende er velkommen til å delta. Kurset går over en dag.

Svimmelhet, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet

Søskengruppe, lærings- og mestringskurs

Tilbudet er for søsken mellom 10 - 13 år til barn og unge ved BUP-klinikk.

Tourettes Syndrom, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som nylig har fått diagnosen Tourettes syndrom.

Se flere faste arrangementer ()