Sykehuset er i gul beredskap

Koronavirus

St. Olavs hospital er i beredskap på grunn av koronautbruddet. Det er ingen akutt forandring, men helhetsbildet krevet at hele organisasjonen nå er skjerpet på å håndtere situasjonen.

St. Olavs hospital
Trondheim University Hospital