Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Helse Midt-Norge ble i oppdragsdokument fra Helse- og Omsorgsdepartementet (2017) bedt om å lede arbeidet med nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade. Oppdraget ble gitt til Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. 

Prosjektet har etablert samarbeid med representanter fra alle helseregioner, kommune- og brukerrepresentanter samt utdanningssektoren. Prosjektet skal kartlegge eksisterende rehabiliteringstilbud i regionene samt gjøre rede for hvordan den enkelte helseregion løser oppdraget knyttet til behandlingslinjen.

Prosjektet skal utarbeide en prosjektrapport innen utgangen av 2017.

Møtereferater 


Møter i nasjonal gruppe

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.