HelsaMi

Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Helse Midt-Norge ble i oppdragsdokument fra Helse- og Omsorgsdepartementet (2017) bedt om å lede arbeidet med nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade. Oppdraget ble gitt til Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. 

Prosjektet har etablert samarbeid med representanter fra alle helseregioner, kommune- og brukerrepresentanter samt utdanningssektoren. Prosjektet skal kartlegge eksisterende rehabiliteringstilbud i regionene samt gjøre rede for hvordan den enkelte helseregion løser oppdraget knyttet til behandlingslinjen.

Prosjektet skal utarbeide en prosjektrapport innen utgangen av 2017.

Rapport fra prosjektet med vedlegg

Rapport (PDF)

Vedlegg 1 Prosjektskisse (PDF)

Vedlegg 2 Nasjonal arbeidsgruppe (PDF)

Vedlegg 3 Rapport spørreundersøkelse HABU (PDF)

Vedlegg 4 Tidligrehabilitering ved ervervet hjerneskade  (PDF)

Vedlegg 5 Prosedyre for skjerming (PDF)

Vedlegg 6 Fysioterapi (PDF)

Vedlegg 7 Legens arbeidsoppgaver fase 1 og 2 (PDF)

Vedlegg 8 Kartlegging i helseregionene (PDF)

Vedlegg 9 Koordinator i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Vedlegg 10 Retningslinje for samarbeid kommune og spesialisthelsetjenesten (PDF)

Vedlegg 11 Bemerkning fra Personskadeforbundet (PDF)

Vedlegg 12 Sunnaas beskrivelse av behandlings- og kompetansetjenesten (PDF)

Kartlegging av eksisterende tilbud i helseregionene

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

 

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Møtereferater 

Møter i nasjonal gruppe

 

Fant du det du lette etter?