Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Nasjonal arbeidsgruppe

​Helsedirektoratet

Inger Huseby
Seniorrådgiver

Helse Vest

My Torkildsen
Avdelingsoverlege, Avd. for rehabilitering,
Stavanger universitetssykehus
Kaja Brocke Holmefjord
Overlege, dr.med. HABU, Stavanger universitetssykehus
Anne-Jorunn Langeland
Spesialsykepleier, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus
Ånen Aarli
Seksjonsoverlege, Seksjon for nevrologi og habilitering, Haukeland universitetssykehus

Helse Sør-Øst

Hilde Margrethe Dahl
Overlege OUS
Bjørg Halvorsen
Leder for regional kompetansetjeneste for barnehabilitering, RHABU
Frank Becker 
Klinikkoverlege
Kristine Eide Sørland 
Leder, Avdeling for Ryggmargskade ved Enhet for barn og unge, Sunnaas Sykehus
Kari Melby
Brukerrepresentant i regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst
Eva Mølmen 
Avdelingsleder, Utdanningsdirektoratet ved Statped 

Helse Nord

Bård Forsdahl
Overlege pediatri UNN
Lars Haukland
Avdelingsoverlege, Nordlandssykehuset
Gunn Strand Hutchinson
Nestleder regionalt brukerutvalg Helse Nord

Helse Midt-Norge

Sigrid Aas
Helse Midt-Norge RHF
Harriet Tøndel
Fysioterapeut i Trondheim kommune og praksiskonsulent St. Olavs hospital
Torunn G. Finnanger
Nevropsykolog, St. Olavs hospital
Espen Lien
Barnenevrolog, St. Olavs hospital

Prosjektleder

Elisabeth Selvaag
Klinikksjef og overlege, Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs hospital.

Koordinator 

Kirsten Aune Walther
Koordinator, Barne-og ungdomsklinikken, St.Olavs hospital
Fant du det du lette etter?