HelsaMi

Regionalt utdanningssenter (RegUt)

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften. 


Ny reform for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering.

Hva innebærer reformen

Våre hovedoppgaver

Fant du det du lette etter?