Regionale råd

Fire hender som holder hver sin puzlespillbrikke. Brikkene er puzlet sammen til en firkant.

Mandat

RegUt HMN har avholdt informasjonsmøter og arbeidsmøter for alle regionale råd. En overlege og spesialist fra alle foretak har vært representert i rådet, og tillitsvalgte er invitert til å delta på alle møtene. De fleste rådene har vært ledet av representant fra St. Olavs Hospital.

Mandat regionale råd for LIS-utdanning
Målet for de regionale rådene har vært å koordinere, samordne det overordnede behovet og foreslå spesialiseringsperiode mellom helseforetakene i regionen (tidligere gruppe 1 tjeneste). Det er læringsmål i den nye forskriften som ikke kan oppnås i eget foretak som har vært grunnlaget for å estimere spesialiseringsperioden ved St. Olavs hospital eller ved foretak utenfor regionen. Dette er et arbeid mange klinikere i alle foretak har jobbet mye med excelarkene som ble overlevert de regionale rådene.

De regionale rådene for LIS-utdanning har foreslått spesialiseringsperioder som avviker lite fra dagens gruppe 1-tjeneste, og de foreslåtte periodene er vedtatt av styringsgruppen og blir grunnlaget for avtalene som skal inngås mellom foretakene og i utdanningsplanene til den enkelte LIS.


Tabell

Spesialiseringsperiode HMN

  

På bakgrunn av disse satte spesialiseringsperiodene ble det inngått fagavtaler.

Oversikt signerte fagavtaler i HMN

På lang sikt vil deltagere i regionale råd ha en rolle i prosess for endring

Fant du det du lette etter?