LIS1

Læringsmål for spesialistutdanningens del 1 ble vedtatt og forskriftsfestet av Helsedirektoratet i mars 2017 Del 1 (LIS1) er felles for alle, og erstatter turnusordningen. Den utgjøres av 12 måneder i helseforetak og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Tilsetting av LIS1

De som ikke allerede har begynt i turnus eller i spesialistutdanning må søke om LIS1-stilling. Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år, i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no). Tilsetting skjer lokalt. Helseforetakene sender ut tilbud i flere runder, til alle stillingene er besatt. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune.

Læringsmål LIS1​

Nytting informasjon LIS1
Fant du det du lette etter?