Veilederutdanning

Veilederne og supervisørene har nøkkelroller i gjennomføringen av ny spesialistutdanning.

For at veiledere skal kunne utføre sine oppgaver i ny spesialistutdanning vil det være viktig med opplæringstiltak.

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) av Helse- og omsorgsdepartementet trådt i kraft 1. mars 2019 for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet.

Læringsmål 20 i felles kompetansemål utdyper definisjon av veiledning. LIS skal kunne veilede LIS 1 og supervisere kollegaer med mindre kompetanse enn LIS-en selv. Etter fullført spesialiseringsløp skal legen være i stand til å tre inn i veilederoppgaven for alle LIS 1 og for alle leger i spesialisering i eget fag.

​Veiledning


TTT (train the trainer) kurs

TTT (Train the trainer) kurs gjennomføreres i regi av RegUt Helse Sør-Øst.

Sentrale begreper er: Oppgaver (veiledning, gruppeveiledning og supervisjon) og verktøy (kommunikasjon og modeller).

Kurset består av 5 deler, 
1. veiledning 
2. Undervise/ trene andre i veiledning. Supervisjon
3. Undervise/ trene andre i supervisjon. Vurderinger 
4. Kursprøve og motiveringsarbeid i HF-ene. Nettverk 
5. Undervise/trene andre i klinisk kommunikasjon

Kurslærere: Pål Gulbrandsen, lege, professor, UiO, Ahus, Ingrid Hyldmo, psykolog, Diakonhjemmet, Lill Anette Øien, lege, Ahus, Birgitte Seip, lege, Sykehuset i Vestfold, Tanja Owen, lege, Sykehuset Østfold, Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgiver, RegUt Helse Sør-Øst.


Veilderkurs i HMN

Det første kullet på TTT kurs er ferdige desember 2019. Våren 2020 vil det legges ut flere veilederkursFant du det du lette etter?