Veilederutdanning

Veilederne og supervisørene har nøkkelroller i gjennomføringen av ny spesialistutdanning.

For at veiledere skal kunne utføre sine oppgaver i ny spesialistutdanning vil det være viktig med opplæringstiltak.

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) av Helse- og omsorgsdepartementet trådt i kraft 1. mars 2019 for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet.

Læringsmål 20 i felles kompetansemål utdyper definisjon av veiledning. LIS skal kunne veilede LIS 1 og supervisere kollegaer med mindre kompetanse enn LIS-en selv. Etter fullført spesialiseringsløp skal legen være i stand til å tre inn i veilederoppgaven for alle LIS 1 og for alle leger i spesialisering i eget fag.

​Veiledning


TTT (train the trainer) kurs

TTT (Train the trainer) kurs gjennomføreres i regi av RegUt Helse Sør-Øst.

Sentrale begreper er: Oppgaver (veiledning, gruppeveiledning og supervisjon) og verktøy (kommunikasjon og modeller).

Kurset består av 5 deler, 
1. veiledning 
2. Undervise/ trene andre i veiledning. Supervisjon
3. Undervise/ trene andre i supervisjon. Vurderinger 
4. Kursprøve og motiveringsarbeid i HF-ene. Nettverk 
5. Undervise/trene andre i klinisk kommunikasjon

Kurslærere: Pål Gulbrandsen, lege, professor, UiO, Ahus, Ingrid Hyldmo, psykolog, Diakonhjemmet, Lill Anette Øien, lege, Ahus, Birgitte Seip, lege, Sykehuset i Vestfold, Tanja Owen, lege, Sykehuset Østfold, Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgiver, RegUt Helse Sør-Øst.


Veilderkurs i HMN

Det første kullet på TTT kurs er ferdige desember 2019. Våren 2020 vil det legges ut flere veilederkursFant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.