HelsaMi

Nasjonal konferanse - spesialistutdanning leger

De regionale utdanningssentrene arrangerer årlig en konferanse om LIS-utdanning. I 2019 ble konferansen avholdt i Trondheim. Konferansen hadde tema kvalitet i ny spesialistutdanning, og hvordan skal vi vurdere kompetanse hos LIS. Konferansen ble streamet live og her kan du finne alle presentasjoner og se konferansen i sin helhet.

Her kan du se opptak av konferansen i sin helhet

Hvordan vil RHF-ene sørge for god kvalitet i spesialistutdanningen?  

Stig Slørdahl - Administrerende direktør Helse Midt-Norge. 


 

Spesialistutdanning av leger og kvalitet i helsetjenesten

Synnøve Roald. Spesialrådgiver Helse og Omsorgsdepartementet.

Godkjenning av virksomheter og spesialister - virkemiddel for kvalitet?

Randi Moen Forfang - Avdelingsdirektør Helsedirektoratet.


Læringsfremmende vurdering av kvalitet og kompetanse

Marie Thoresen - Seniorrådgiver Helsedirektoratet.
 Marie Thoresen.jpg

Workplace-based assessment in postgraduate training 

John Norcini - Professor and President Emeritus at Foundation for Advancement of International Medical Education and Research. 
norcini.jpg

Erfaringer fra Danmark. Hva har vært utfordrende og hva har vært suksess? 

Thomas Hertel - Utdanningskoordinerende overlege og sjef for Center for Lægelig Videreuddannelse Odense universitetshospital.

thomas hertel.jpg 

Erfaringer med vurdering av kompetanse hos LIS ved anestesiavdelingen

Guro Grindheim - Utdanningsansvarlig overlege OUS.

Vurdering av kompetanse hos LIS ortopedi 

Stig Heir - Seksjonsoverlege Martina Hansens Hospital.
 

Hvordan gi feedback under supervisjon i en klinisk hverdag 

Tobias S. Slørdahl - Førsteamanuensis ved Center of Assessment in Medical Education, NTNU. LIS blodsykdommer St Olavs Hospital.

 

Erfaringer med å vurdere kompetanse hos LIS 1 

Kristina Slåtsve. LIS indremedisin ved Nordlandssykehuset.

kristina slåtsve.jpg 

Workshop med John Norcini 6 november 2019

Dagen før konferansen holdt John Norcini workshop for ca 60 klinikere. De fleste deltagere var fra Helse Midt-Norge, men det deltok også noen fra andre regioner.
IMG_0401.JPG
Bildet er tatt fra første gruppe som deltok på John Norcini's workshop

 oversiktsbilde gr 2.JPG

Bildet viser gruppe 2 som deltok på John Norcini's workshop


Fant du det du lette etter?