Trening på ergomertersykler

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Kompetansetjenesten er en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og/eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Vi driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og videreutdanninger. Målsetningen er kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor feltet trening som medisin.

Våre samarbeidspartnere er Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU. Administrativt er tjenesten underlagt Klinikk for kliniske servicefunksjoner. 

 

Generelt om fysisk aktivitet og trening

De helsemessige fordelene ved fysisk aktivitet er ubestridelige. Regelmessig fysisk aktivitet er en veletablert primær og sekundær forebyggende strategi mot minst 26 kroniske sykdommer.

Fortsett lesingen

Trening ved hjerteinfarkt og angina pectoris

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris). I tillegg finner du informasjon om hjerteskolen og hjerterehabiliteringen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Informasjon finner du her

Trening ved hjertesvikt

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med hjertesvikt. I tillegg finner du informasjon om gruppetilbudet ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Informasjon finner du her

Trening ved kols

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med kols.

Informasjon finner du her

Trening ved perifer karsykdom

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med perifer karsykdom (claudicatio intermittens eller røykebein). I tillegg finner du informasjon om gruppetilbudet ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Informasjon finner du her

Forskning

Tilpasset trening økte motivasjonen og gav diabetessyke hjertepasienter bedre helse

Forskere ved Norges idrettshøgskole utviklet et treningsprogram der et fokus var å øke den indre motivasjonen til pasienter som både har type 2-diabetes og iskemisk hjertesykdom. I løpet av året økte pasientene som fulgte programmet sin mot...

Én treningsøkt for leggene forbedrer celleånding ved røykebein

Elleve pasienter med røykebein gjennomførte legghev helt til de fikk smerter, og tok deretter fem repetisjoner til. En time senere var respirasjonen i de energiproduserende mitokondriene i den bakre leggmuskelen høyere enn før treningen.

Hvilken trening er best ved kols?

Det er ingen enighet om hva som er optimal trening ved kols. Det anbefales likevel både styrke- og utholdenhetstrening.

Ny stor hjertesviktstudie viser begrenset effekt av intensiv trening

– Det mest problematiske med studien er at den ikke er gjennomført etter protokoll. Det som derimot er positivt er at forskerne ikke fant økt forekomst av uønskede alvorlige hendelser blant de som trente med høy intensitet.

Trening som supplement til utblokking ved røykebein

Spesialfysioterapeut og PhD Elisabeth Bø forteller om sin doktorgrad, hvor hun har vist at pasienter som får utblokking på grunn av sirkulasjonssvikt i blodårene i beina (røykebein) har god effekt av å trene som supplement til denne behandlingen.

SMS-hjelp gjorde hjertepasienter mer fysisk aktive

Forskere fra Universitetet i Tromsø og Norsk senter for telemedisin har utviklet et program som kan skreddersy tekstmeldinger og oppmuntre hjertepasienter til å være fysisk aktive. Resultatene er oppløftende!

Hjertepasienter holder formen ved like med treningsråd og testing

Den fysiske formen til hjertepasienter er som regel redusert ett år etter rehabilitering. En ny studie fra NTNU indikerer at oppfølging og testing kan bidra til at flere opprettholder kondisjonen.

Fortsetter å trene ett år etter hjerterehabilitering

En studie fra CERG viser at mange som har deltatt på høyintensitetstrening holder aktivitetsnivået og kondisjonen oppe i ett år etter sykehusinnleggelsen.

Fysisk aktive kvinner har bedre livskvalitet etter hjerteinfarkt

Selv svært små mengder fysisk aktivitet var koblet til bedre livskvalitet enn fullstendig inaktivitet for kvinner som nylig hadde hatt hjerteinfarkt.

4x4-intervaller er trygt for pasienter med hjertestarter

Forskere ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Bergen har gjennomført en studie som viser at intervalltrening kan være et svært effektivt alternativ også for disse pasientene.

Hjertepasienter tåler tyngre styrketrening

En ny norsk studie viser nå det motsatte av det internasjonale retningslinjer har anbefalt, nemlig at personer med høyt blodtrykk kan trene med tyngre vekter.
Se flere artikler()

Arrangementer

Se flere kommende arrangementer ()

Nyttig informasjon & nyheter

27.10.2016

Kardiologisk Høstmøte Norsk Cardiologisk Selskap, 27.-29. oktober 2016

I år er den Nasjonale kompetansetjenesten Trening som medisin representert på Kardiologisk Høstmøte!
24.10.2016

Kompetansetjenesten kurser fysioterapeuter i inaktivitetsfysiologi

Inger-Lise Aamot og Øivind Rognmo foreleser på fagdagene til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) region Sør-Øst.
11.10.2016

Take Heart

Fredag 25.11.16 inviterer prosjektgruppen for TakeHeart i Norge og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst til seminar og nettverkssamling.
10.10.2016

Rognmo og Skavlan foreleser om folkehelse

23. september ble det arrangert Åpent Universitet ved NTNU Ålesund.
27.09.2016

Hvordan skal vi få folk i Norge til å bli mer fysisk aktive?

28. september arrangerer Nasjonalt råd for fysisk aktivitet seminar!
22.09.2016

Teknologien som hjelper deg å få pasientene til å svette

Inger-Lise Aamot, leder av kompetansetjenesten, foreleser på Hemit-konferansen 2016!
13.09.2016

Helsepersonell kurset i trening

I forrige uke arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin kurset ”trening og testing av hjertepasienter”. Leger, fysioterapeuter og sykepleiere fra ulike deler av landet deltok.
31.08.2016

Intervjuet av Fysioterapeuten

Like før sommerferien ble kompetansetjenesten intervjuet av tidsskriftet Fysioterapeuten i forbindelse med den offisielle åpningen i april.
19.04.2016

​Trening er effektiv medisin

Nå har kompetansetjenesten blitt utpekt av Helsedirektoratet og Helsedepartementet til å være Nasjonal kompetansetjeneste for Trening som medisin.
19.04.2016

​Trening er effektiv medisin

Nå har kompetansetjenesten blitt utpekt av Helsedirektoratet og Helsedepartementet til å være Nasjonal kompetansetjeneste for Trening som medisin.
Se flere nyheter()

 

Nyttige lenker

Lenker til nettsider med nyttig informasjon:

Om oss

Les om ansatte i kompetansetjenesten her

English

April 18th 2016 the Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions was officially opened at St. Olav’s Hospital, Trondheim University Hospital.

Click here for more information.

Referansegruppe

Referansegruppen for kompetansetjenesten Trening som medisin er oppnevnt med representanter fra alle de regionale helseforetakene.

Referansegruppens medlemmer er:

Informasjon kommer.

 

 

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapport 2015 (PDF)