Trening på ergomertersykler

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss først og fremst til helsepersonell, men ønsker også å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig studenter, pasienter og pårørende. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.

HVEM ER VI?

Leder Inger-Lise Aamot

Hjertelege Elisabeth K.  Vesterbekkmo

Lungelege Eivind  Brønstad

Kommunikasjonsrådgiver Anders Revdal


Siste forskningsnytt innen trening som medisin

 • 05.05.2020
  Kondis og aktivitetsnivå knyttes tett til livskvalitet ved HFpEF

  Nivåene av hjertesviktmarkøren NT-pro-BNP i blodet er ikke like avgjørende som treningsstatus for hvor bra pasienter med diastolisk hjertesvikt har det.

 • 28.04.2020
  Trening som kjernekomponent i hjerterehabilitering

  Et nytt posisjonsdokument gir klare retningslinjer for treningsopplæring og -oppfølging som en del av hjerterehabilitering.

 • 27.03.2020
  Avansert hjemmetreningsteknologi økte aktivitetsnivået

  Teknologiske løsninger som gir hjertepasienter treningstips og -oppfølging i deres eget hjem kan potensielt forlenge effekten av senterbasert hjerterehabilitering.

 • 27.03.2020
  Lavt aktivitetsnivå ved hjertesvikt

  Personer med hjertesvikt sitter mer i ro enn friske på samme alder. 

 • 10.03.2020
  – Tilbyr for få treningsøkter på hjerterehab

  Hjerterehabiliteringsprogrammer i mange land kan være nødt til å øke treningsdosene for å ha optimal effekt. Få norske sykehus tilbyr det antall økter internasjonale eksperter anbefaler i en ny kartleggingsstudie.

 • 10.03.2020
  "Norsk" intervalltrening mer effektivt enn moderat trening ved hjertesvikt

  4x4-intervaller og Ullevålsmodellen har blitt brukt med svært god effekt i to nye internasjonale forskningsprosjekter. Treningsmetodene var mer effektive enn roligere trening både ved systolisk og diastolisk hjertesvikt.

 • 10.03.2020
  Allmennleger ønsker mer kunnskap om lungerehabilitering

  Treningsbasert lungerehabilitering er underbenyttet som behandlingsform ved kols. To nye britiske studier kan gi noen svar på hvorfor såpass få pasienter henvises fra primærhelsetjenesten.

 • 10.03.2020
  – Bruk penger på å få flere på hjerterehab

  Helsevesenet gjørt lurt å investere i tiltak som får flere hjertepasienter henvist til og interessert i å delta på trening som medisin, ifølge en ny kostnadseffektivitetsanalyse. Nye e-helseløsninger som gjør trening mer tilgjengelig kan ka...

 • 10.03.2020
  Okklusjonstrening kan ha god effekt ved hjertesvikt

  Mange personer med hjertesvikt kan ha andre sykdommer eller være så skrøpelige at de unngår styrketrening med tyngre vekter. For denne gruppa kan kanskje trening med lette vekter og samtidig avklemming av blodtilførselenvære være et godt alternativ.

 • 10.03.2020
  Trening reduserer utmattelse ved kols

  Trening motvirker vedvarende utmattelse og forbedrer livskvaliteten ved kols, viser to ferske oppsummeringsstudier.

 • 10.03.2020
  Færre sykehusinnleggelser når hjerterehab bedrer kondisen

  Å forbedre kondisjonen i løpet et hjerterehabiliteringsprogram kan være helt avgjørende prognosen, viser en stor dansk forskningsartikkel. Og svært høy treningsintensitet kan gi aller størst effekt på kondisen.

 • 10.03.2020
  Mangel på treningstilbud til klaudikanter

  Det er stor mangel på både egnede tilbud og bruk av trening som medisin til pasienter med trange blodårer i beina, til tross for at retningslinjene sterkt anbefaler dette.

 • 10.03.2020
  Oftere treningsrespons hos de friskeste med hjertesvikt

  Månedens forskningsoppsummering inkluderer nyttig info og spesifikke treningsråd for personer som har hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon. Samtidig er oppløftende nye resultater fra den norskledede SMARTEX-HF-studien publisert.

 • 28.12.2019
  Videospill kan øke ganglengde og livskvalitet ved kols

  Personer med kols synes trening via videospill er en morsom form for rehabilitering. En meta-analyse av tidligere studier viser at slik exergaming både gir bedre fysisk kapasitet og helserelatert livskvalitet.

 • 27.12.2019
  Ei hard økt hver uke kobles til lengre liv

  Litt trening er mye bedre enn ingen for pasienter med koronarsykdom. En kombinasjon mellom kondisjonstrening og styrketrening kan gi betydelige helsegevinster. Også klaffeopererte lever lenger med trening som medisin. Denne saken oppsummere...

 • 16.12.2019
  Skrittellere kan øke aktivitetsnivået ved kols

  Både styrke- og utholdenhetstrening for overkroppen kan redusere graden av tungpust og gjøre hverdagen lettere for personer med kols. Skrittellere kan motivere til økt hverdagsaktivitet.

 • 16.12.2019
  Trening som medisin er kostnadseffektivt

  Organisert treningsbasert rehabilitering gir god valuta for pengene. Et nytt systematisk review viser at treningsbaserte rehabiliteringsprogrammer er høyst kostnadseffektive både ved hjertesvikt, koronar hjertesykdom og perifer karsykdom.

 • 16.12.2019
  Bør personer med kols trene intervaller?

  Hvordan er treningsresponsen for personer som både har kols og hjerte- og karsykdom? Og kan intervalltrening med høy intensitet gi større helseeffekt enn moderat trening ved kols?

 • 30.11.2019
  Slik kan flere med hjertesvikt få et treningstilbud

  Hjertesviktpasienter som deltar på organisert trening og følger myndighetenes minimumsanbefalinger forbedrer den fysiske kapasiteten sin. Ei ekspertgruppe har sett på hva som må til for å få flere med hjertesvikt til å være tilstrekkelig fysisk aktive.

 • 28.11.2019
  Samhandling gir mer trening for klaudikanter

  Nettverksbygging mellom karkirurger og rehabiliteringssentre kan være veien å gå for å gi et bedre treningstilbud til pasienter med røykebein.

 • 28.11.2019
  Kan man drive idrett på konkurransenivå etter et hjerteinfarkt?

  Konkurranseidrett etter hjerteinfarkt? Dataspill som hjerterehabilitering? Og hva motiverer hjertepasienter til å trene? Ny forskning gir svar på høyaktuelle problemstillinger innen trening som behandling ved koronarsykdom.

 • 11.11.2019
  Hjemmetrening øker livskvaliteten

  Hjemmebasert trening er et fornuftig alternativ for pasienter med hjertesvikt som ikke kan delta på senterbasert rehabilitering. Stavgang kan være en like god treningsform som vanlig gange, og trening er trygt og effektiv også for de som ha...

 • 28.10.2019
  Forbedret kondisen hjemme og levde lenger

  Pasienter med røykebein som sparer penger og planlegger for framtida er mer fysisk aktive enn andre. Og de som klarer å forbedre kondisjonen sin over tid lever lenger enn de som ikke gjør det. 

 • 28.10.2019
  Hva må til for at flere med kols skal bli aktive?

  En stor ny studie har undersøkt effekten av personlig og helhetlig treningsoppfølging i et helt år for pasienter med kols.

 • 13.10.2019
  Trening kan være ekstra viktig for hjerte- og karsyke

  En fersk studie med nærmere en halv million deltakere viser at pasienter med hjerte- og karsykdom lever lenger jo mer fysisk aktive de er.

 • 29.08.2019
  Trygt og gunstig med tidlig trening etter akutt hjertesvikt

  Så lenge det ikke foreligger medisinske kontraindikasjoner bør fysisk aktivitet implementeres når pasienter med akutt hjertesvikt ankommer intensivavdelingen, konkluderer en ny forskningsoppsummering.

 • 21.08.2019
  Smarttelefon gir treningsmulighet for flere

  Hva er effekten av å bruke treningsapper og aktivitetsmålere i rehabiliteringen av hjertepasienter? De to første oppsummeringsstudiene som har undersøkt det er nå publisert.

 • 21.08.2019
  Lungerehab bedrer livskvalitet for eldre med kols

  Også for alvorlig syke og gamle personer med kols kan treningsbasert lungerehabilitering være svært nyttig.

 • 21.08.2019
  Hva er optimal treningsmetode ved røykebein?

  Trening bør være tilgjengelig for alle pasienter med perifer karsykdom som er i stand til å trene, skriver ekspertene i American Heart Association i en fersk uttalelse.

 • 12.08.2019
  Treningsprogram øker aktivitetsnivået ved røykebein

  Organisert treningsoppfølging gjør pasienter med perifer karsykdom mer fysisk aktive. Og andre treningsformer enn gangtrening kan være det beste.

 • 12.08.2019
  Eksplosiv styrketrening forbedrer muskelfunksjonen

  Fysisk aktive med kols har bedre livskvalitet enn de som er inaktive. Og selv eldre med kols kan med fordel ta i skikkelig når de trener kondisjon og styrke, ifølge en ny studie.

 • 12.08.2019
  Trening gir bedre livskvalitet og kondis

  Nok en meta-analyse bekrefter viktige helseeffekter av trening som medisin for pasienter mer hjertesvikt.

 • 12.08.2019
  Hvorfor anbefale moderat treningsintensitet ved hjertesvikt?

  Det hersker stor uenighet om hva som er den optimale treningsintensiteten ved hjertesvikt. Ferske råd fra tyske og australske eksperter går ut på å unngå trening med høy intensitet.

 • 02.08.2019
  Fysisk aktive overlever oftere hjerteinfarkt

  Selv nokså beskjedne treningsmengder i årene før man får hjerteinfarkt ser ut til å beskytte mot å dø akutt av infarktet.

 • 18.06.2019
  Elektronisk oppfølging gir langvarig aktivitetsløft

  Det finnes flere effektive tiltak som kan hjelpe hjertepasienter med å fortsette å trene over tid. Flertallet følger treningsprogrammet sitt så lenge de får god oppfølging.

 • 18.06.2019
  Lever lenger etter trening som øker kondisen

  Bedre kondisjon og livskvalitet er kanskje de viktigste dokumenterte effektene av treningsbasert rehabilitering for pasienter med hjertesvikt. Flere nye studier viser nå at dette er effekter som gjelder uansett alder, kjønn, type hjertesvik...

 • 14.06.2019
  Kolssymptomer og aktivitetsnivå henger sammen

  Leger tror ofte pasienter med kols er mer fysisk aktive enn de faktisk er, ifølge en stor ny studie. Sosial støtte fra familie og omgivelser kan være avgjørende for aktivitetsnivået.

 • 14.06.2019
  Trening og utblokking er beste behandling

  Personer med røykebein er mindre fysisk aktive enn andre på samme alder. Det er synd, for trening i kombinasjon med utblokking av de trange blodårene er optimal medisin.

 • 01.06.2019
  Hjelpsom egentreningsteknologi

  Flere ferske studier ser på hva som skjer når hjertepasienter får tilgang til en skreddersydd trenings-app på mobiltelefonen. Og norske forskere leder an.

 • 27.05.2019
  Treningsbasert lungerehabilitering mot angst og depresjon

  Mange med kols har skrantende psykisk helse. Trening er effektiv medisin, viser en ny stor studie.

 • 24.05.2019
  Bedrer kondisen med intervall- og styrketrening

  Pasienter med hjertesvikt kan gjøre lurt i å kombinere intervalltrening med styrketrening hvis de ønsker best mulig effekt på kondisjonen.

 • 24.05.2019
  Styrketrening øker gangkapasiteten

  En ny oppsummeringsstudie viser solide treningseffekter av tung styrketrening for pasienter med perifer karsykdom.

 • 25.04.2019
  Intervalltrening kan hindre tidlig død ved hjertesvikt

  I mars ble det publisert en rekke viktige forskningsartikler om trening som medisin ved hjertesvikt. Resultatene viser at intensiv intervalltrening spesifikt og treningsbasert hjerterehabilitering generelt øker kondisjonen og gjør livet bed...

 • 24.04.2019
  Erfarne pasienter kan hjelpe flere til lungerehabilitering

  Både munnspill og hjelp fra pasienter som allerede har erfaring fra lungerehabilitering kan være effektive virkemidler på veien mot bedre helse for pasienter med kols.

 • Eldre kvinner trener (Foto: DiabetesCare, Flickr)
  24.04.2019
  Mangler kunnskap om hjertetrening for kvinner

  Ledende europeiske forskere på feltet etterlyser flere studier om effekten av trening og rehabilitering for hjertesyke kvinner. Canadiske forskere peker på intervalltrening som en mulig løsning på den lave deltakelsen blant kvinner.

 • 24.04.2019
  Må man gå til det gjør vondt?

  Kan personer med røykebein få effekt selv om de trener uten smerter i beina? Kan hjemmebasert trening være et brukbart alternativ? Og hva er de viktigste barrierene mot fysisk aktivitet for pasienter med både perifer karsykdom og diabetes?

 • 29.03.2019
  Intervalltrening forbedrer kondisen mest etter hjertetransplantasjon

  Ni måneder med regelmessige 4x4-intervaller forbedret det maksimale oksygenopptaket til nytransplanterte hjertepasienter med 25 %. Til sammenligning forbedret pasientene som trente med moderat intensitet kondisjonen med 15 %. 

 • 29.03.2019
  Langt liv etter god hjerterehabilitering

  Tverrfaglig rehabilitering med strenge kriterier til trening og oppfølging kan være nøkkelen til et friskt og langt liv med koronar hjertesykdom, ifølge en fersk amerikansk studie. Og sykepleiere kan være nøkkelen til at flest mulig pasient...

 • 24.03.2019
  Trening kan hindre invasive inngrep ved røykebein

  Gangtrening reduserer nivåene av kjente risikofaktorer for hjerteinfarkt og hjerneslag for personer med røykebein. Samtidig tyder en viktig studie på at trening er minst like effektivt som utblokking eller kirurgi for å hindre ny invasiv be...

 • 22.03.2019
  Trening for et friskere og bedre liv med hjertesvikt

  Vi får bedre og bedre dokumentasjon på hvorfor trening bør være en helt essensiell del av behandlingen ved hjertesvikt.

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin er en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og/eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Vi driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og videreutdanninger. Målsetningen er kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor feltet trening som medisin.

Våre samarbeidspartnere er Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU. Administrativt er tjenesten underlagt Klinikk for kliniske servicefunksjoner.

Våre mål og planer for kompetansespredning (PDF)

Årsrapport 2019 (ekstern lenke)
Information in English: Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions

Fant du det du lette etter?