Trening på ergomertersykler

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Kompetansetjenesten er en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og/eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Vi driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og videreutdanninger. Målsetningen er kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor feltet trening som medisin.

Våre samarbeidspartnere er Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU. Administrativt er tjenesten underlagt Klinikk for kliniske servicefunksjoner. 

 

Generelt om fysisk aktivitet og trening

De helsemessige fordelene ved fysisk aktivitet er ubestridelige. Regelmessig fysisk aktivitet er en veletablert primær og sekundær forebyggende strategi mot minst 26 kroniske sykdommer.

Fortsett lesingen

Trening ved hjerteinfarkt og angina pectoris

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris). I tillegg finner du informasjon om hjerteskolen og hjerterehabiliteringen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Informasjon finner du her

Trening ved hjertesvikt

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med hjertesvikt. I tillegg finner du informasjon om gruppetilbudet ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Informasjon finner du her

Trening ved kols

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med kols.

Informasjon finner du her

Trening ved perifer karsykdom

Her kan du lese retningslinjer og siste forskning innen trening som medisin til personer med perifer karsykdom (claudicatio intermittens eller røykebein). I tillegg finner du informasjon om gruppetilbudet ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Informasjon finner du her

Forskning

Nyttig informasjon & nyheter

 

Nyttige lenker

Lenker til nettsider med nyttig informasjon:

Om oss

Les om ansatte i kompetansetjenesten her

English

April 18th 2016 the Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions was officially opened at St. Olav’s Hospital, Trondheim University Hospital.

Click here for more information.

Referansegruppe

Referansegruppen for kompetansetjenesten Trening som medisin er oppnevnt med representanter fra alle de regionale helseforetakene.

Referansegruppens medlemmer er:

Informasjon kommer.

 

 

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapport 2015 (PDF)