Trening på ergomertersykler

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.

HVEM ER VI?

Leder Inger-Lise Aamot

Hjertelege Elisabeth K.  Vesterbekkmo

Lungelege Eivind  Brønstad

Karkirurg Conrad Lange

Kommunikasjonsrådgiver Anders RevdalSiste nytt fra Trening som medisin

 • 29.08.2019
  Trygt og gunstig med tidlig trening etter akutt hjertesvikt

  Så lenge det ikke foreligger medisinske kontraindikasjoner bør fysisk aktivitet implementeres når pasienter med akutt hjertesvikt ankommer intensivavdelingen, konkluderer en ny forskningsoppsummering.

 • 21.08.2019
  Smarttelefon gir treningsmulighet for flere

  Hva er effekten av å bruke treningsapper og aktivitetsmålere i rehabiliteringen av hjertepasienter? De to første oppsummeringsstudiene som har undersøkt det er nå publisert.

 • 21.08.2019
  Lungerehab bedrer livskvalitet for eldre med kols

  Også for alvorlig syke og gamle personer med kols kan treningsbasert lungerehabilitering være svært nyttig.

 • 21.08.2019
  Hva er optimal treningsmetode ved røykebein?

  Trening bør være tilgjengelig for alle pasienter med perifer karsykdom som er i stand til å trene, skriver ekspertene i American Heart Association i en fersk uttalelse.

 • 12.08.2019
  Treningsprogram øker aktivitetsnivået ved røykebein

  Organisert treningsoppfølging gjør pasienter med perifer karsykdom mer fysisk aktive. Og andre treningsformer enn gangtrening kan være det beste.

 • 12.08.2019
  Eksplosiv styrketrening forbedrer muskelfunksjonen

  Fysisk aktive med kols har bedre livskvalitet enn de som er inaktive. Og selv eldre med kols kan med fordel ta i skikkelig når de trener kondisjon og styrke, ifølge en ny studie.

 • 12.08.2019
  Trening gir bedre livskvalitet og kondis

  Nok en meta-analyse bekrefter viktige helseeffekter av trening som medisin for pasienter mer hjertesvikt.

 • 12.08.2019
  Hvorfor anbefale moderat treningsintensitet ved hjertesvikt?

  Det hersker stor uenighet om hva som er den optimale treningsintensiteten ved hjertesvikt. Ferske råd fra tyske og australske eksperter går ut på å unngå trening med høy intensitet.

 • 02.08.2019
  Fysisk aktive overlever oftere hjerteinfarkt

  Selv nokså beskjedne treningsmengder i årene før man får hjerteinfarkt ser ut til å beskytte mot å dø akutt av infarktet.

 • 18.06.2019
  Elektronisk oppfølging gir langvarig aktivitetsløft

  Det finnes flere effektive tiltak som kan hjelpe hjertepasienter med å fortsette å trene over tid. Flertallet følger treningsprogrammet sitt så lenge de får god oppfølging.

 • 18.06.2019
  Lever lenger etter trening som øker kondisen

  Bedre kondisjon og livskvalitet er kanskje de viktigste dokumenterte effektene av treningsbasert rehabilitering for pasienter med hjertesvikt. Flere nye studier viser nå at dette er effekter som gjelder uansett alder, kjønn, type hjertesvik...

 • 14.06.2019
  Kolssymptomer og aktivitetsnivå henger sammen

  Leger tror ofte pasienter med kols er mer fysisk aktive enn de faktisk er, ifølge en stor ny studie. Sosial støtte fra familie og omgivelser kan være avgjørende for aktivitetsnivået.

 • 14.06.2019
  Trening og utblokking er beste behandling

  Personer med røykebein er mindre fysisk aktive enn andre på samme alder. Det er synd, for trening i kombinasjon med utblokking av de trange blodårene er optimal medisin.

 • 01.06.2019
  Hjelpsom egentreningsteknologi

  Flere ferske studier ser på hva som skjer når hjertepasienter får tilgang til en skreddersydd trenings-app på mobiltelefonen. Og norske forskere leder an.

 • 27.05.2019
  Treningsbasert lungerehabilitering mot angst og depresjon

  Mange med kols har skrantende psykisk helse. Trening er effektiv medisin, viser en ny stor studie.

 • 24.05.2019
  Bedrer kondisen med intervall- og styrketrening

  Pasienter med hjertesvikt kan gjøre lurt i å kombinere intervalltrening med styrketrening hvis de ønsker best mulig effekt på kondisjonen.

 • 24.05.2019
  Styrketrening øker gangkapasiteten

  En ny oppsummeringsstudie viser solide treningseffekter av tung styrketrening for pasienter med perifer karsykdom.

 • 25.04.2019
  Intervalltrening kan hindre tidlig død ved hjertesvikt

  I mars ble det publisert en rekke viktige forskningsartikler om trening som medisin ved hjertesvikt. Resultatene viser at intensiv intervalltrening spesifikt og treningsbasert hjerterehabilitering generelt øker kondisjonen og gjør livet bed...

 • 24.04.2019
  Erfarne pasienter kan hjelpe flere til lungerehabilitering

  Både munnspill og hjelp fra pasienter som allerede har erfaring fra lungerehabilitering kan være effektive virkemidler på veien mot bedre helse for pasienter med kols.

 • 24.04.2019
  Mangler kunnskap om hjertetrening for kvinner

  Ledende europeiske forskere på feltet etterlyser flere studier om effekten av trening og rehabilitering for hjertesyke kvinner. Canadiske forskere peker på intervalltrening som en mulig løsning på den lave deltakelsen blant kvinner.

 • 24.04.2019
  Må man gå til det gjør vondt?

  Kan personer med røykebein få effekt selv om de trener uten smerter i beina? Kan hjemmebasert trening være et brukbart alternativ? Og hva er de viktigste barrierene mot fysisk aktivitet for pasienter med både perifer karsykdom og diabetes?

 • 29.03.2019
  Intervalltrening forbedrer kondisen mest etter hjertetransplantasjon

  Ni måneder med regelmessige 4x4-intervaller forbedret det maksimale oksygenopptaket til nytransplanterte hjertepasienter med 25 %. Til sammenligning forbedret pasientene som trente med moderat intensitet kondisjonen med 15 %. 

 • 29.03.2019
  Langt liv etter god hjerterehabilitering

  Tverrfaglig rehabilitering med strenge kriterier til trening og oppfølging kan være nøkkelen til et friskt og langt liv med koronar hjertesykdom, ifølge en fersk amerikansk studie. Og sykepleiere kan være nøkkelen til at flest mulig pasient...

 • 24.03.2019
  Trening kan hindre invasive inngrep ved røykebein

  Gangtrening reduserer nivåene av kjente risikofaktorer for hjerteinfarkt og hjerneslag for personer med røykebein. Samtidig tyder en viktig studie på at trening er minst like effektivt som utblokking eller kirurgi for å hindre ny invasiv be...

 • 22.03.2019
  Trening for et friskere og bedre liv med hjertesvikt

  Vi får bedre og bedre dokumentasjon på hvorfor trening bør være en helt essensiell del av behandlingen ved hjertesvikt.

 • 22.03.2019
  Hvilke hjertepasienter er for lite aktive?

  Hjertepasienter som røyker, har fedme, spiser usunt og er deprimerte er også de minst fysisk aktive, viser ferske resultater fra den norske NOR-COR-studien. 

 • 22.03.2019
  Gir hjemmerehabilitering mindre aktive pasienter?

  Hjemmebasert lungerehabilitering kan være et fruktbart alternativ til senterbasert rehabilitering for pasienter med kols.

 • 28.02.2019
  Er intervalltrening egentlig best?

  I Norge brukes intensiv intervalltrening med stor suksess i hjerterehabiliteringen. Men det er fortsatt mange som er skeptiske til å omfavne denne treningsformen.

 • 14.02.2019
  Minst aktivitet med alvorlig kols

  Er egentlig personer med kols mindre fysisk aktive enn andre på samme alder? Det har canadiske forskere prøvd å finne ut i en ny omfattende studie.

 • 07.02.2019
  Hindrer nye sykehusbesøk med treningsbasert rehabilitering

  Et oppdatert Cochrane-review med nærmere 50 studier bekrefter at treningsbasert hjertehabilitering gir mange viktige helseeffekter for pasienter med hjertesvikt.

 • 25.01.2019
  Bedre tilbud til hjertepasienter på Helgeland

  Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har kardiolog Martin Fjellsøy og kolleger engasjert seg for at hjertepasienter skal få et bedre tilbud. Deltakelsen på hjerteskolen er mangedoblet, og fra 2019 tilbys 12 uker treningsbasert rehabiliterin...

 • 09.01.2019
  Slik kan vi få mer aktive hjertepasienter

  Å øke treningsmengden etter sitt første hjerteinfarkt ser ut til å kunne halvere risikoen for tidlig død. Men hva må til for at flere av pasientene skal få tilbud om og motivasjon til å bevege seg?

 • 08.01.2019
  Færre sykehusinnleggelser i mange år etter hjerterehabilitering

  En ny viktig studie tyder på at langtidsresultatene for pasientene blir svært gode når hjerterehabilitering starter tidlig etter sykehusoppholdet og er av så god kvalitet at deltakerne fortsetter å trene når den organiserte oppfølgingen tar slutt.

 • 08.01.2019
  Trening funker ved hjertesvikt uansett utgangspunkt

  Flere viktige forskningsartikler om effekten av treningsbasert rehabilitering ved hjertesvikt ble publisert de siste ukene av 2018. 

 • 08.01.2019
  Er stavgang ekstra effektivt ved røykebein?

  Å gå med staver kan gjøre det mindre smertefullt å trene ved røykebein. Men har det bedre effekt på gangfunksjonen enn å trening uten staver?

 • 08.01.2019
  Alternative treningsformer hjelper ved kols

  Hva må til for å få flere med kols til å delta på rehabilitering og trening? Kanskje er det nyttig å introdusere dem for et effektivt alternativ til tredemølle og ergometersykkel?

 • 19.12.2018
  Intervalltrening er trygt for hjertepasienter

  En omfattende oppsummeringsstudie viser at det skjer svært få alvorlige hendelser knyttet til hjertet når pasienter med koronarsykdom eller hjertesvikt trener intensive intervaller. Treningsbasert rehabilitering er dessuten bra for den psykiske helsa. 

 • 19.12.2018
  Hjemmetrening gjør livet bedre ved hjertesvikt

  En ny stor studie gir tro på at hjertesviktpasienter kan trene effektivt hjemme, en annen viser at treningsbasert rehabilitering har mange helseeffekter også for eldre sviktpasienter, og en tredje tyder på at aktivitetsnivået øker når rehab...

 • 10.12.2018
  Hvor tidlig kan man trene etter hjertekirurgi?

  I de nyeste anbefalingene frarådes det å starte med trening før det har gått minst to uker etter åpen hjertekirurgi. Men noen kan ha god nytte av å starte tidligere.

 • 07.12.2018
  Forlenger trening livet ved hjertesvikt?

  To viktige metaanalyser har nylig undersøkt om trening gir færre sykehusinnleggelser, lavere dødelighet og bedrer hjertets pumpefunksjon for pasienter med kronisk hjertesvikt.

 • 07.12.2018
  Tidlig rehabilitering forlenger livet etter akutt kols-forverring

  Ny forskning innen trening som medisin for personer med kols viser at rehabilitering bør starte tidlig etter akutt forverring, og at det er helt avgjørende å delta på mange nok treningsøkter for å ha optimal effekt.

 • 07.11.2018
  Klare treningsanbefalinger for pasienter med hjertesvikt og diabetes

  Bedre kondisjon, økt livskvalitet og redusert risiko for akutte hjertehendelser er blant treningseffektene for pasienter som har både hjertesvikt og diabetes.

 • 07.11.2018
  Bytreningsprogram førte til økt fysisk aktivitet

  Ved å lage bynære løyper spesielt tilpasset pasienter med kols, har myndighetene Catalonia i Spania klart å gjøre pasienter med kols mer fysisk aktive. Men det er ikke like lett å motivere alle.

 • 07.11.2018
  Hjertepasienter som trener lever lenger

  Trådløs teknologi og smarttelefoner kan gjøre hjerterehabilitering mer tilgjengelig og kostnadseffektivt. Samtidig gir nye studier oss stadig mer kunnskap om effekten av hjerterehabilitering for spesielle pasientgrupper.

 • 16.10.2018
  Når er det farlig å trene?

  Innimellom får unge og spreke mennesker helt plutselig hjertestans og dør under trening eller konkurranse. I bunn ligger det som regel alltid uoppdaget hjertesykdom.

 • 31.08.2018
  Færre hjertepasienter er fysisk aktive

  Hjertepasienter i Europa røyker mer, er mindre fysisk aktive og deltar sjeldnere på hjerterehabilitering enn for få år siden, viser helt fersk forskning som ble presentert på årets ESC-kongress.

 • 30.08.2018
  Hvordan motivere flere hjertepasienter til å trene?

  Roboter, dataspill, avanserte internettapplikasjoner og andre teknologiske nyvinninger som kan loggføre og overvåke trening? Eller er det viktigste for å øke treningsmotivasjonen til hjertepasienter at de får gjøre aktiviteter de selv liker?

 • 29.08.2018
  Automatisk henvisning får flere på hjerterehab

  Sju av ti hjertepasienter som blir anbefalt hjerterehabilitering deltar. Problemet er at halvparten ikke får en slik anbefaling.

 • 22.08.2018
  Overvåket eller hjemmebasert trening?

  Dersom målet er å øke ganglengden mest mulig kan det være lurt at pasienter med røykebein deltar på organisert trening, viser et oppdatert Cochrane-review.

 • 20.08.2018
  Hjertetrening hindrer at stenten går tett

  To nye meta-analyser viser god effekt av trening på blodårer, blodtrykk og hjertefunksjon hos pasienter med hjerte- og karsykdom. Og på danske sykehus har kvaliteten på hjerterehabiliteringen økt etter at det kom felles nasjonale retningslinjer.

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin er en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og/eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Vi driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og videreutdanninger. Målsetningen er kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor feltet trening som medisin.

Våre samarbeidspartnere er Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU. Administrativt er tjenesten underlagt Klinikk for kliniske servicefunksjoner. 

Årsrapport 2017 (ekstern lenke)
Information in English: Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.