HelsaMi
Trening på ergomertersykler

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin 

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.​

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss først og fremst til helsepersonell, men ønsker også å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig studenter, pasienter og pårørende. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.


Siste forskningsnytt innen trening som medisin

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin er en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og/eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Vi driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og videreutdanninger. Målsetningen er kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor feltet trening som medisin.

Våre samarbeidspartnere er Rehabiliteringsklinikken, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU. Administrativt er tjenesten underlagt Klinikk for kliniske servicefunksjoner.

Våre mål og planer for kompetansespredning (PDF)

Årsrapport 2019 (ekstern lenke)
Information in English: Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions

Fant du det du lette etter?