Illustrasjon

Røykebein

Trening som medisin til personer med perifer karsykdom
 • Varm opp rolig på tredemølle i 5-10 minutter.
 • Start med fart og helningsgrad som gir moderate smerter i leggene innen fem minutter.
 • Stopp og hvil til leggsmertene forsvinner.
 • Begynn å gå igjen, og fortsett til leggsmertene oppstår på nytt.
 • Gjenta denne aktivitetssyklusen slik at økta varer i minst 30 minutter til sammen med både aktivitet og pauser.
 • Trapp ned med roligere intensitet i 5-10 minutter.

200 millioner mennesker i verden har perifer karsykdom (røykebein), og mange av dem får sterke smerter i leggene når de går. Riktig trening kan lindre symptomene, og rådene over er ment som en enkel introduksjon til fysisk aktivitet for denne gruppa pasienter. På resten av sida finner du mer utfyllende informasjon om trening som medisin ved perifer karsykdom.

KAN DU TRENE I DAG?

Sannsynligvis kan du det, men om du venter på operasjon og har fotsår eller opplever leggsmerter selv ved hvile skal du ikke trene. Personer med røykebein og tilleggssykdommer som for eksempel hjertesvikt eller kols bør undersøkes av lege før de starter på et treningsprogram.

HVORFOR BØR DU TRENE I DAG?

Med trening kan du redusere symptomene på røykebein gjennom å få bedre kondisjon og høyere smerteterskel. Trening forbedrer også livskvaliteten og hindrer at sykdommen forverres. Samtidig gir trening færre komplikasjoner enn en operasjon som åpner de trange blodårene i beina, og fysisk aktivitet har sterkeste grad av anbefaling i internasjonale retningslinjer for behandling av perifer karsykdom.

Les mer utfyllende om helseeffektene av å trene for personer med røykebein

HVORDAN BØR DU TRENE I DAG?

Den treningen som har best dokumentert effekt er gangtrening i minst 30–45 minutter minst tre ganger i uka. De enkle treningsrådene øverst på sida passer for de fleste med røykebein, men følg gjerne lenka under for å lese om noen alternative og smertefri treningsformer.

Les mer om ulike typer trening for pasienter med perifer karsykdom

Last ned vår plakat som oppsummerer internasjonale retningslinjer og gir et praktisk eksempel på trening ved perifer karsykdom

HVOR KAN DU TRENE?

Dessverre er det ikke så mange sykehus som tilbyr egen treningsbasert rehabilitering for pasienter med perifer karsykdom. Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin er i ferd med å kartlegge rehabiliteringstilbudet, og vi vil legge ut oversikten her når den er klar. 

Heldigvis har de fleste norske kommuner en Frisklivssentral, hvor du kan trene sammen med andre mennekser som er i samme situasjon som deg selv. 

Se Helsedirektoratets oversikt over Frisklivssentraler

 • 10.03.2020
  Mangel på treningstilbud til klaudikanter

  Det er stor mangel på både egnede tilbud og bruk av trening som medisin til pasienter med trange blodårer i beina, til tross for at retningslinjene sterkt anbefaler dette.

 • 28.11.2019
  Samhandling gir mer trening for klaudikanter

  Nettverksbygging mellom karkirurger og rehabiliteringssentre kan være veien å gå for å gi et bedre treningstilbud til pasienter med røykebein.

 • 28.10.2019
  Forbedret kondisen hjemme og levde lenger

  Pasienter med røykebein som sparer penger og planlegger for framtida er mer fysisk aktive enn andre. Og de som klarer å forbedre kondisjonen sin over tid lever lenger enn de som ikke gjør det. 

 • 21.08.2019
  Hva er optimal treningsmetode ved røykebein?

  Trening bør være tilgjengelig for alle pasienter med perifer karsykdom som er i stand til å trene, skriver ekspertene i American Heart Association i en fersk uttalelse.

 • 12.08.2019
  Treningsprogram øker aktivitetsnivået ved røykebein

  Organisert treningsoppfølging gjør pasienter med perifer karsykdom mer fysisk aktive. Og andre treningsformer enn gangtrening kan være det beste.

 • 14.06.2019
  Trening og utblokking er beste behandling

  Personer med røykebein er mindre fysisk aktive enn andre på samme alder. Det er synd, for trening i kombinasjon med utblokking av de trange blodårene er optimal medisin.

 • 24.05.2019
  Styrketrening øker gangkapasiteten

  En ny oppsummeringsstudie viser solide treningseffekter av tung styrketrening for pasienter med perifer karsykdom.

 • 24.04.2019
  Må man gå til det gjør vondt?

  Kan personer med røykebein få effekt selv om de trener uten smerter i beina? Kan hjemmebasert trening være et brukbart alternativ? Og hva er de viktigste barrierene mot fysisk aktivitet for pasienter med både perifer karsykdom og diabetes?

 • 24.03.2019
  Trening kan hindre invasive inngrep ved røykebein

  Gangtrening reduserer nivåene av kjente risikofaktorer for hjerteinfarkt og hjerneslag for personer med røykebein. Samtidig tyder en viktig studie på at trening er minst like effektivt som utblokking eller kirurgi for å hindre ny invasiv be...

 • 08.01.2019
  Er stavgang ekstra effektivt ved røykebein?

  Å gå med staver kan gjøre det mindre smertefullt å trene ved røykebein. Men har det bedre effekt på gangfunksjonen enn å trening uten staver?

 • 22.08.2018
  Overvåket eller hjemmebasert trening?

  Dersom målet er å øke ganglengden mest mulig kan det være lurt at pasienter med røykebein deltar på organisert trening, viser et oppdatert Cochrane-review.

 • 13.08.2018
  Hjemmetrening er populært og effektivt ved røykebein

  Mange pasienter med røykebein foretrekker å trene hjemme. Og hjemmetrening kan ha stor effekt på gangkapasiteten, ifølge en ny oversiktsartikkel.

 • 05.06.2018
  Ny treningsmetode kan være effektiv ved røykebein

  Etter åtte uker med regelmessig trening av leggmuskulaturen kunne pasienter med røykebein gå lenger uten smerter.

 • 15.03.2017
  Én treningsøkt for leggene forbedrer celleånding ved røykebein

  Elleve pasienter med røykebein gjennomførte legghev helt til de fikk smerter, og tok deretter fem repetisjoner til. En time senere var respirasjonen i de energiproduserende mitokondriene i den bakre leggmuskelen høyere enn før treningen.

Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.


Fant du det du lette etter?