Kols

Trening som medisin til personer med kols

Trening ved kols - kortversjon.jpg

Trening er viktig for alle med kols. Rådene over er ment som en enkel introduksjon til trening. I Norge er det over 350 000 personer som har kols, og nedover på denne siden finner du mer utfyllende informasjon om hvorfor og hvordan personer med kols bør trene som medisin for sykdommen sin.

KAN DU TRENE I DAG?

Ja, sannsynligvis. Hvis du har brystsmerter, hjertebank eller andre tegn til hjerteproblemer og -rytmeforstyrrelser bør du ikke trene før du har blitt vurdert av legen. Ellers kan følge rådene fra trafikklysmodellen vår:

trafikklysmodell.png

HVORFOR BØR DU TRENE I DAG?

Trening gir pasienter med kols bedre livskvalitet. Kondisjonen øker, man blir mindre tungpustet og kan bli mindre redd for å være i fysisk aktivitet. Trening er både trygt og gjennomførbart ved kols.

HVORDAN BØR DU TRENE I DAG?

Både styrke- og utholdenhetstrening er gunstig ved kols. Flere anbefaler også bevegelighetstrening. De enkle treningsrådene øverst på siden passer for de fleste med kols, men individuelt tilpasset trening gir aller best resultat. 

HVOR KAN DU TRENE?

Hvis du synes det er vanskelig å å motivere deg for trening på egen hånd, finnes det heldigvis mange som tilbyr seg å hjelpe kolspasienter med å trene. Vi holder på å lage en oversikt over alle som tilbyr treningsbasert lungerehabilitering i Norge, og vil publisere den her når vi er ferdige. Under finner du også en oversikt over alle Frisklivssentralene i Norge, hvor du kan trene sammen med andre mennesker som er i samme situasjon som deg selv.


Logo, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og anginahjertesviktkols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på. Vi henvender oss både til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende, og ønsker å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig. Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.


- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.