HelsaMi
Illustrasjonsbilde av vannbobler

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansetjenesten er et ressurssenter for helsepersonell som jobber med palliasjon i Midt-Norge.

KLB Midt-Norge har ansvar for palliativ forskning, undervisning og fagutvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal. Organisatorisk er vi en del av Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

Vår målsetning er å fremme palliasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til bedre pasientbehandling. Vi har spesielt fokus på å:

  • Utvikle et palliativt tjenestetilbud av høy kvalitet gjennom forskning og fagutvikling
  • Heve kompetansen innen kreft og palliasjon på alle nivå i helsetjenesten
  • Implementere retningslinjer i klinisk praksis

Ansatte

Erik Torbjørn Løhre, MD, daglig leder (telefon 728 25769)
Marianne H​aug ​Johansen, MSc, spesialsykepleier (telefon 728 25697)
Laila Skjelvan (permisjon), MSc, prosjektkoordinator (telefon 728 25838)
Gunnhild Jakobsen, PhD, forskningssykepleier (telefon 728 26275)
Anne Kvikstad, MD PhD, overlege (telefon 728 26544)

Årsrapporter

Årsrapport 2012
Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015
Årsrapport 2016
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019
Årsrapport 2020
Årsrapport 2021
Årsrapport 2022​​

​Hva er lindrende behandling?

Lindrende behandling, pleie og omsorg har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom.

Les mer om lindrende behandling​


Fant du det du lette etter?