Utsnitt av maleriet "Trøst" av Edvard Munch

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansesenteret er et ressurssenter for helsepersonell som jobber med palliasjon i
Midt-Norge.

KLB Midt-Norge har ansvar for palliativ forskning, undervisnig og fagutvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal. Organisatorisk er vi en del av Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

Vår målsetning er å fremme palliasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til bedre pasientbehandling. Vi har spesielt fokus på å:

 • Utvikle et palliativt tjenestetilbud av høy kvalitet gjennom forskning og fagutvikling
 • Heve kompetansen innen kreft og palliasjon på alle nivå i helsetjenesten
 • Implementere retningslinjer i klinisk praksis

Les det siste nyhetsbrevet fra KLB

Ansatte

Erik Torbjørn Løhre, MD, daglig leder
Laila Skjelvan, MSc, prosjektkoordinator
Ragnhild Green Helgås, MA, forskningskoordinator
Grete Søbstad, BSc, spesialsykepleier
Marianne Johnsen, MSc, spesialsykepleier
Anne Kvikstad, MD PhD, overlege
Morten Thronæs, MD PhD, overlege

Årsrapporter

Årsrapport 2012
Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015
Årsrapport 2016
Årsrapport 2017

Lindrende behandling

Spesialisthelsetjenesten i Norge har en database med felles behandlingstekster. Disse oppdateres to ganger i året etter innspill fra foretak over hele landet.

Les fellesteksten om lindrende behandling (sist oppdatert høsten 2017)

Hovedområder

 • Undervisning

  KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

 • Palliative tilbud og nettverk

  Informasjon om palliative tilbud og ressursnettverk i palliasjon i Helse Midt-Norge.

 • Praktisk palliasjon

  Praktiske hjelpemidler for helsepersonell som jobber med palliative pasienter.

 • Ressurser

  Her finner du lenker til foreninger og nettsider som kan være nyttige for deg i din hverdag.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.