Illustrasjonsbilde av vannbobler

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansesenteret er et ressurssenter for helsepersonell som jobber med palliasjon i
Midt-Norge.

KLB Midt-Norge har ansvar for palliativ forskning, undervisning og fagutvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal. Organisatorisk er vi en del av Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

Vår målsetning er å fremme palliasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til bedre pasientbehandling. Vi har spesielt fokus på å:

  • Utvikle et palliativt tjenestetilbud av høy kvalitet gjennom forskning og fagutvikling
  • Heve kompetansen innen kreft og palliasjon på alle nivå i helsetjenesten
  • Implementere retningslinjer i klinisk praksis

Les det siste nyhetsbrevet fra KLB (pdf)

Ansatte

Erik Torbjørn Løhre, MD, daglig leder
Laila Skjelvan, MSc, prosjektkoordinator
Ragnhild Green Helgås, MA, forskningskoordinator
Grete Søbstad, BSc, spesialsykepleier
Marianne Johnsen, MSc, spesialsykepleier
Anne Kvikstad, MD PhD, overlege
Elisabeth Brenne, MD PhD, overlege

Årsrapporter

Årsrapport 2012
Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015
Årsrapport 2016
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019

Lindrende behandling

Spesialisthelsetjenesten i Norge har en database med felles behandlingstekster. Disse oppdateres jevnlig etter innspill fra foretak over hele landet.

Les fellesteksten om lindrende behandling (sist oppdatert våren 2018)

Fant du det du lette etter?