HelsaMi

Palliativ forskning i Midt-Norge

KLB Midt-Norge samarbeider med flere aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktiviteten er integrert med Forskningsgruppe for kreft og palliasjon ved NTNU og Kreftklinikken St. Olavs hospital.