Maleriet "Trøst" av Edvard Munch

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansesenteret er et ressurssenter for helsepersonell som jobber med palliasjon i
Midt-Norge.

KLB Midt-Norge har ansvar for forskning, undervisnig og fagutvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal. Organisatorisk er vi en del av Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

Ansatte

Erik Torbjørn Løhre, MD, daglig leder
Laila Skjelvan, MSc, prosjektkoordinator
Ragnhild Green Helgås, MA, forskningskoordinator
Grete Søbstad, BSc, spesialsykepleier
Marianne Johnsen, MSc, spesialsykepleier
Anne Kvikstad, MD PhD, overlege
Morten Thronæs, MD PhD, overlege

Årsrapporter

Årsrapport 2012
Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015
Årsrapport 2016

Hovedområder

 • Palliative tilbud og nettverk

  Informasjon om palliative tilbud og ressursnettverk i palliasjon i Helse Midt-Norge.

 • Praktisk palliasjon

  Her finner du en rekke hjelpemidler for deg som jobber med palliasjon.

 • Lenker

  Her finner du lenker til foreninger og nettsider som kan være nyttige for deg i din hverdag.

 • Undervisning

  KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.