Maleriet "Trøst" av Edvard Munch

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansesenteret er et ressurssenter for helsepersonell som jobber med palliasjon i Midt-Norge.