HelsaMi

Personvernerklæring for nettsiden (stolav.no)

Leter du etter informasjon om personvernet i forbindelse med pasientbehandlingen?


Personvern på våre nettsider

Når du besøker stolav.no og våre nettsider samler vi inn noen opplysninger. Disse opplysningene som kan ikke identifisere deg som enkeltperson. Du kan også sende opplysninger til oss, og du bestemmer selv hvilke opplysninger vi skal motta. Under kan du lese mer om dette.​
 

Opplysninger vi samler inn

Når du besøker stolav.no samler vi inn besøksstatistikk og søkeord. Alle våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). Ingen av disse opplysningene kan identifisere deg som enkeltperson. Hvis du spiller av en video, kan det også samles inn opplysninger. Les mer om dette under.

Besøksstatistikk

Vi samler inn besøksstatistikk (nettstatistikk) for å forbedre nettsidene våre. Disse opplysningene kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Besøksstatistikken lagres på våre datamaskiner.

Besøksstatistikken viser hvor ofte hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som blir lagret er; antall besøkende på de ulike sidene, informasjon om hvilken nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (url-adressen du kom fra), hvor lenge du er på nettsiden og hvilke nettleser du bruker. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold kan bli bedre og videreutvikles.

​Vi bruker en løsning fra Matomo. Den lagrer ikke opplysninger om deg som enkeltperson. Alle data vil lagres lokalt hos Norsk Helsenett i Norge.

Mer informasjon om Matomo: https://matomo.org/.  

 

Søkeord

Når du bruker søkefunksjonen på stolav.no, samler vi inn og lagrer søkeordene du skriver inn. Nettsiden du er på, når du søker, blir også lagret. Formålet med dette er å forbedre innholdet på nettsidene og bli bedre kjent med brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger.

​Informasjonskapsler

På stolav.no bruker vi informasjonsskapsler (cookies) for å gi god funksjonalitet og samle inn besøksstatistikk. Informasjonskapslene lagres på din datamaskin. Informasjonskapslene kan spore internettbruken din, men ​​de kan ikke identifisere deg som person.

Video

Innebygd video

Vi bruker videotjenesten Youtube fra Google. Når du leser en nettside på stolav.no,
med en innebygd video (videoen spilles i en ramme på nettsiden), samler Google ikke inn informasjon om deg. På de innebygde videoene på våre nettsider har vi aktivert "Slå på modusen for styrket personvern" for å hindre at Google samler inn og lagrer informasjonen om deg. Hvis du åpner en Youtube-videoen i et eget vindu, og det ikke lenger står stolav.no i adressefeltet, så kan Google samle inn opplysninger om deg. Les mer om det i avsnittet Ekstern nettside under.

Når du spiller av en video som er en del av nettsiden vår (innebygd) bruker Google informasjonskapsler (cookies) når du spiller av en video. Når du spiller av en Youtube-video må du godta personvernerklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Ekstern nettside

Hvis du trykke på en lenke til en ekstern nettside kan du komme til en nettjeneste som samler inn opplysninger om deg. St. Olavs hospital kan ikke ta ansvar på slike eksterne nettsider. Google kan samle inn informasjon om deg når du åpner innhold fra Google i eget vindu. Derfor bygger vi inn Youtube-videoer på stolav.no-sidene som beskrevet over slik at Google ikke samler inn opplysninger om deg.

Du kan hindre at Google samler inn informasjon om deg ved å ikke åpne eksterne lenker. Du kan sikre deg ved å ikke være pålogget din personlige Google-konto. Hvis du benytter anonym visning i din nettleser, kan du sikre deg ytterligere.

Det finnes mange varianter av eksterne nettsider. Vær alltid oppmerksom på at du må akseptere betingelsene på slike nettsider hvis du besøker de.

 

 

Opplysninger du sender til oss

Du kan sende oss en tilbakemelding på nettsidene og du kan sende oss e-post. Vennligst ikke sende oss sensitive personopplysninger i slike meldinger. Du bør bruke telefon, vanlig brevpost eller direkte kontakt med din fastlege eller din behandler på sykehuset.

Tilbakemeldinger

Når du besøker stolav.no kan du gi en tilbakemelding på de fleste sidene under «Fant du det du lette etter». Det er frivillig å sende oss innhold.

 • Tilbakemeldingene blir lagret på våre servere.
 • Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene.
 • Dersom du skriver inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir disse opplysninger automatisk slettet før lagring på våre servere.
 • Innholdet i tilbakemeldingene blir regelmessig gjennomgått manuelt av redaksjonen for stolav.no. Innhold med personopplysninger blir slettet av redaksjonen for stolav.no. Vi lagrer ikke innhold eller personopplysninger som kan identifisere deg som person.
 • Meldingene blir lagret på våre servere så lenge vi har behov for det.

E-post

Du kan kontakte St. Olavs hospital på e-post. Du bestemmer selv hvilke opplysninger du sender. Vi anbefaler å ikke sende sensitive eller fortrolige opplysninger i e-post. Du bør bruke vanlig brevpost til dette (se postadressen vår nederst på nettsidene).

 • St. Olavs hospital har et felles e-postmottak: post@stolav.no. Du kan sende e-post til denne adressen, selv om e-posten skal til en avdeling eller til noen internt på sykehuset. Vårt postmottak sørger for videreformidling av slik post. Se mer om vår posthåndtering lenger ned.
  MERK: 
 • Kommunikasjonsavdelingen er redaksjon for stolav.no, og har denne e-postadressen: kommunikasjon@stolav.no.
 • På nettsidene våre er det oppgitt flere e-postadresser, både til avdelinger/enheter og til ansatte. Da går e-posten direkte til disse.
 • St. Olavs hospital har alltid domenet stolav.no i e-postadressene.
  • I noen tilfeller kan vi oppgi adresser til det regionale eierforetaket, Helse Midt-Norge RHF. Slike adresser har domene helse-midt.no.
  • Vår interne IKT-leverandør har domenet hemit.no.
  • De andre foretakene i Helse Midt-Norge har egne domener.
  • En del ansatte på St. Olavs hospital er også ansatt i NTNU og har ntnu.no i sine e-post adresser.

St. Olavs hospital har rutiner for håndtering og oppbevaring av e-post. Mottatt e-post blir lagret i vårt interne e-postsystem i en periode før den blir slettet. Dette må vi gjøre for å gi nødvendig tid til vurdering og saksbehandling av sakene.

 • E-post og andre henvendelser som krever saksbehandling, eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, blir registrert som en sak i vårt interne arkivsystem. Registrerte saker blir lagret i vårt arkivsystem til evig tid.
 • E-post blir behandlet på samme måte som annen post til oss. Normalt svarer vi på registrerte saker med vanlig brevpost. I noen tilfeller kan vi svare på e-post. Vi sender aldri sensitiv personopplysninger i e-post til deg.
E-post kan være en usikker kommunikasjonsmetode. Derfor bør du ikke sende oss sensitive personopplysninger (for eksempel helseopplysninger) i e-post. I slike tilfeller bør du sende et vanlig papirbrev til vår postboksadresse (adressen ligger helt nederst på alle våre nettsider).

St. Olavs hospital sender aldri e-post med sensitive personopplysninger til deg.

 

Lenker til eksterne nettsider

På stolav.no har vi lenker til andre (eksterne) nettsider. Personvernerklæringen for stolav.no gjelder ikke for eksterne nettsider eller andre eksterne tjenester. Når du besøker eksterne nettsider, bør du derfor lese personvernerklæringen som gjelder på disse nettsidene.  


HelsaMi og Helseplattformen

På stolav.no lenker vi til nettsidene til HelsaMi og til mobilappen HelsaMi. 

HelsaMi er en del av Helseplattformen som brukes av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Midt-Norge.


 

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Artikkel 35 i personvernforordningen (GDPR) definerer når det er påkrevd å gjøre en DPIA, hva den skal inneholde og hvem som skal gjennomføre den. Les om DPIA på Datatilsynets nettsider.

Når du leser stolav.no lagrer vi ikke personvernopplysninger som kan identifisere deg som person. Vi har derfor vurdert at det ikke er nødvendig å utføre en DPIA for stolav.no.


Ansvar

Stolav.no utvikles sammen med spesialisthelsetjenesten i Norge. Sammen lager vi innhold, funksjonalitet og design. Norsk Helsenett er leverandør av den tekniske løsningen.

Databehandlingsansvarlig

St. Olavs hospital, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles på St. Olavs hospital. Ansvar for daglige oppgaver på stolav.no er delegert til våre webredaktører.

Databehandler

Norsk helsenett (NHN) er databehandler og ansvarlig for utvikling og vedlikehold av stolav.no og Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. St. Olav hospital og Helse Midt-Norge har en databehandleravtale med NHN som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehold av stolav.no. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

Sikker og fortrolig lagring av opplysninger

Alle opplysninger vi samler inn på stolav.no lagres sikkert og fortrolig. Kun autoriserte personer har tilgang til opplysningene. Vi gir aldri opplysningene fra oss til andre aktører uten samtykke med involverte parter.Personvernombud

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert av St. Olavs hospital. Personvernombudet har en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Kontaktinformasjon:

Personvernombudet
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger kan du sende e-post til personvernombudet: personvernombudet@stolav.no

 


St. Olavs hospital samler inn personopplysninger i forbindelse med pasientbehandlingen, daglig drift og andre oppgaver.


Fant du det du lette etter?