HelsaMi
Kontaktinformasjon for St. Olavs hospital

Kontakt oss

Telefon: 

  • Sentralbord: (+47) 72 57 30 00
    Sentralbordet er bemannet hele døgnet.

E-post:

Postadresse:

Alle avdelinger og enheter på St. Olav har felles postmottak. All post skal sendes til vår felles postadresse. Oppgi ev. navn på avdeling / navn på ansatt el.l. i tillegg:

St. Olavs hospital HF
[navn på avdeling / navn på ansatt]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim


​​​​​​

Besøksadresser:

Sykehuset har avdelinger og enheter på flere steder i Trøndelag. Vi har felles postadresse, felles leveringsadresse og felles fakturaadresse, men mange ulike besøksadresser.

Vår administrasjon og største virksomhet er på Øya i Trondheim.

Finn besøksadressen her:

Varelevering:

Logistikksenter Helse Midt-Norge
Industriveien 59
7080 Heimdal
(Google Maps​)

Fakturaadresse:

St. Olavs hospital HF
Fakturamottak
Postboks 2622
6405 Molde

Organisasjonsnummer: 

NO 883 974 832


 

Kontaktinformasjon på ansatte:

Vi publiserer ikke kontaktinformasjon på alle våre ansatte. Ta kontakt med aktuell avdeling eller benytt vårt felles e-postmottak, post@stolav.no, eller sentralbordet på telefon 72 57 30 00.

In English:

​​

Fant du det du lette etter?