HelsaMi
AMK Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Akutthjelp 1 1 3

De viktigste opplysningene du må oppgi er:

1. Adresse, kommune – hvor er hendelsen?
2. Telefonnummeret du ringer fra
3. Hva har skjedd?

Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldinger ved akutt sykdom og skade, koordinerer ambulanse- og luftambulansetjenesten.

Dersom du befinner deg i en kommune som sogner til St. Olavs hospital, vil ditt 1 1 3-anrop bli mottatt i AMK Sør-Trøndelag.

Hjertestarterregisteret. Finn din nærmeste hjertestarter på www.111.no

Legevakta

Kontaktinformasjon Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral

Fant du det du lette etter?