Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Fra 1. juli 2017 får røykpakker og snusbokser nytt utseende med en standard utforming uten logo. 

 

 - Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus. Selve innpakningen av røyk og snus har vært en av de siste formene for tobakksreklame i Norge. Røykpakkenes og snusboksenes utseende har vært en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, særlig unge. Standardiserte pakninger fjerner merkevaren, selve kjernen av markedsføringen, heter det på Helsedirektoratets nettsider.

Behandlingsinformasjon på stolav.no om røyking og snus

Positive til reklamefrie tobakkspakninger. Helsedirektoratet Tema for årets verdensdag 31. mai 2017 er "Tobakk - en trussel mot utvikling". Verdens helseorganisasjon WHO