HelsaMi

Informasjon for rekvirenter (primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten)

​An​alysesøk

Analysesøk alle laboratorier

Blodprodukter

Immunologi og transfusjonsmedisin

Klinisk farmakologi

Laboratoriet Orkdal sjukehus

Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi, Røros sykehus

Medisinsk genetikk

Medisinsk mikrobiologi

Patologi

Anbefalte analyser (fra Noklus) ved utvalgte klinisk problemstillinger i primærhelsetjenesten

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk​

Bestilling prøvetakingsutstyr


Labnytt

​Les vårt Labnytt​ som gis ut 4 ganger per år

Rekvisisjoner


Elektronisk rekvirering


​Prøvetaking og prøvebehandling


Prøveforsendelse


Svarrapportering


Tolkning av prøveresultat

​Transfusjonspraksis utenfor sykehus - Retningslinjer

Prøvetakingspoliklinikker innlagte pasienter

Kvalitetsservice - Pasientnæranalysering PNA

Forskning og utvikling - Klinikkens forskningsaktivitet

Undervisning og kurs

Ledige stillinger

Ledige stillinger publiseres på St. Olavs hospital ​

Fant du det du lette etter?