Laboratoriemedisinsk klinikk

Labnytt

Labnytt

Laboratoriemedisinsk klinikk gir ut Labnytt med aktuelle nyheter fra klinikken 4 ganger per år, i mars, juni, september og desember.  Ved å registrere deg her vil​ du motta Labnytt på e-post etter hver utgivelse.

2021

Labnytt nr. 3 2021 

Labnytt nr. 3 2021 - bilde

Innhold: 

 • ​​Utvidet analyserepertoar for allergi
 • Endringer i nasjonale rutienr for prenatal behandling med RhD profylakse ho RhD negative gravide
 • RELIS fagseminar 1. og 2. november 2021 - Infeksjonssykdommer i allmennpraksis
 • KUPP (Kunnskapsbaserte Oppdateringsvisitter) infomerer: Endelig kan vi tilby KUPP-besøk igjen
 • Nye referansegrenser for barn for amylase i plasma og serum
 • Cystatin C - en ny markør for vurdering av nyrefunksjon
 • Fritt kalsium i serum
 • Ny antistofftest: SARS COV-2 totalantistoff spikeprotein (vaksinetiter)

Labnytt nr. 2 2021

Labnytt nr 2 bilde

​​​Innhold: 

 • ​Oppdatert metode for rusmiddelscreening i hår
 • Oppdatering av "basispakken" for rusmiddelanalyser i urin
 • Fem år med PEth
 • Ny metode for protein i urin og spinlvæske
 • Svartid på prøver til koronavirus-PCR
 • Mucormykose

Labnytt nr. 1 2021

Labnytt nr 1 2021 - bilde

Innhold: 

 • Endring av papirrekvisisjoner ved Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Endring av brukerhåndbok
 • Konsentrasjonsmålinger av direkte orale antikoagulanter (DOAK)
 • Ny versjon av rekvisisjon for legemiddel- og rusmiddelanalyser
 • Endringer i forbindelse med innføring av felles regioanlt laboratoriesystem i Helse Midt-Norge
 • Ny analyse: Interleukin-6 (IL-6)
 • Laktosebelastnings legges ned fra 25.03.2021
 • Ny metode for Kromogranin A (CgA)
 • Pasientnære antigentester for SARS-CoV-2
 • Viktig informasjon om endring i S-I-R kategoriseringen av antibiotikafølsomhet
 • Oppdatert rekvisisjon for prøver til seksjon for cytologi

2020

Labnytt nr. 4 2020

LAbnytt nr. 4 2020 - Bilde

Innhold: 

 • Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Forsendelse av Covid-19-prøver og spørsmål om prøvesvar
 • Informasjon om prøver av RhD negative gravide i svangerskapsuke 24
 • Ny analysemetode lirasidon (Latuda®)
 • Ny analysemetode for mykofenolat (CellCept®, Myfortic®)
 • Nedleggelse av analysen S100B
 • Innføring av referansegrenser for barn
 • Angående 2 timers glukosebelastning - gjelder primærhelsetjenesten
 • Nytt referanseområde for CTX-1 og PINP
 • Endring i primær-analyse ved mistanke om Nevrofibomatose type 1
 • Rekvirenter må sikre at de har mottatt svar
 • Brukerhåndbok patologi
 • Riktig rekvirentadresse

Labnytt nr. 3 2020


Labnytt nr 3 2020 

Innhold: 

 • Utfylling av rekvisisjoner, rekvirentopplysninger
 • Norplasma COVID-19
 • Kurs i transfusjoner i primærhelsetjenesten
 • KUPP avlyser fysiske besøk inntil videre
 • Vurdering av prøvesvar - noen feller du må unngå
 • Ny metode for analyse av Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEAS)
 • Koronaprøver

Labnytt nr. 2 2020

Labnytt nr 2 2020 

Innhold: 

 • Nytt laboratoriedatasystem satt i drift
 • Viktig informasjon om prøver der sykehusleger er rekvirent, men prøven tas ved fastlegekontor
 • Blodprøvetaking ved våre poliklinikker ved St. Olavs hospital, Orkdal og Trondheim
 • Utvidet analyserepertoar for antiepileptika
 • Ny versjon av rekvisisjon for legemiddel- og rusmiddelanalyser
 • Prøvetakingsenheten for urinprøver til rustesting er åpen
 • Endrede referanseområder og rapporteringsgrense for hCG i plasma og serum
 • Ny analysemetode for Delta-Aminolevulinsyre (ALA) og porfobilinogen (PGB) i urin
 • Serologiske tester for covid-19 ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
 • Totrinns test for toksinproduserende Clostridioides difficile
 • Gratis prøveglass forhåndsfylt med formaldehydoppløsning til biopsier
 • Livmorhalsprøver og svartid

Labnytt nr. 1 2020

Labnytt nr. 1 2020 

Innhold:

 • Nytt laboratoriesystem driftssettes 7. mars 2020
 • Informasjon fra kundekontakt LMK
 • Ny analysemetode for Anti-TSH reseptor (TRAS)
 • Rusmiddelanalyser - hvem skal ha prøvesvar og hvem betaler?
 • Nedleggelse av analysen karbohydratfattig transferrin (CDT)
 • Nedleggelse av analysen cancerantigen 72-4 (CA 72-4)
 • Nye referansegrenser
 • Holdbarhet av angiotensin converting enzyme (ACE) i serum
 • Oppstart med automatisk varsling "H" for PT-INR over lvre referansegrense
 • Nordisk kongress i medisinsk biokjemi 2020
 • Luftveisprøver til mikroibologisk undersøkelse
 • Koronavirus covid-19
 • Ny versjon av papirrekvisisjon for mikrobiologiske analyser
 • Livmorhalsprøver som ikke er merket med pasient-ID vil ikke bli analysert
 • Gratis prøveglass prefylt med formaldehydoppløsning til biopsier

2019

Labnytt nr. 4 2019

Labnytt nr. 4 2019

Innhold:

 • Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Utsatt implementering av nytt laboratoriedatasystem
 • Avtaler om blodtransfusjoner utenfor St. Olavs hospital
 • Bruk av serumrør med gel til legemiddelanalyser kan gi falskt for lave prøvesvar
 • Rettledning for rekvirenter av rusmiddelanalyser
 • Forbedret påvisning av LSD-bruk
 • Falskt for lave trombocytter på grunn av aggregering ("sammenklumping") i prøven
 • Endret referanseområde for fritt tyroksin
 • Homocystein - nye referansegrenser og ny analysemetode
 • Apolopoprotein B - en glemt analyse?
 • Vinteren kommer, og neste influensautbrudd nærmer seg
 • Merking av hudprøver til immunofluorescens analyse (IF)
 • Kliniske opplysninger på rekvisisjoner til patologiske undersøkelse
 • Histologisk undersøkelse av placenta skal rekvireres på mor
 • Viktig informasjon til deg som utfører prøvetaking av livmorhals

Labnytt nr. 3 2019

Labnytt nr. 3 2019 

Innhold:

 • Nye laboratoriedatasystem - prosjekt HMN Lab
 • Papirrekvisisjon - bruk siste versjon
 • Forsendelse av prøver
 • Revidert rekvisisjon (grønn), versjon 807
 • Avtale om blodtransfusjoner utenfor St. Olavs hospital
 • Analysen av dabigatran (Pradaxa) i serum legges ned
 • Etylglukorinid (EtG) erstatter etanol i "basispakken" for rusmiddelanalyser i urin
 • Ny KUPP-kampanje om opioider
 • Mistanke om dyp venetrombose (DVT)
 • Feil angitt referanseommråde for CEA for ikke-røykere i aldersgruppen 20 - 39 år
 • Preanalytiske feil kan gi falskt for høye kalium-konsentrajsoner i serum
 • Nye referansegrenser for flere analyser
 • PINP i serum, holdbarhet av prøvematerialet ved oppbevaring i romtemperatur og kjøleskap er endret
 • Koagulasjonsanalyser og blodprøvetaking
 • Høsten er sesong for harepest

Labnytt nr. 2 2019

Labnytt nr. 2 2019 

Innhold:

 • ANA HEp-2 i forbindelse med utredning av autoimmune leversykdommer
 • Nye referanseområder og prøvetakingsinstrukser for serumkonsentrasjonsmåling av ADHD-midler
 • Farmakogenetiske analyser på "flyttefot"
 • Endring av referanseområdet for bly i blod
 • Endring av referanseområdet for bikarbonat ("totalt karbondioksyd") i serum og plasma
 • NSCMID-møte i Trondheim 2019
 • Utsendelse av kopisvar patologi
 • Patologisvar får annen bokstav i prøvenummer
 • Brukerhåndbok patologi
 • Ny klassifikasjon for cytologisk diagnostikk av urin/ skyllevæsle fra urinveier

Labnytt nr. 1 2019

Labnytt nr. 1 2019

Innhold:

 • Ny metode for endret referansegrense for analysene anti-parietalceller og anti-intrinsisk faktor
 • Autoantistoff ved atrofisk gastritt
 • KUPP - kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter - Diabetes type 2 i allmennpraksis
 • Endret referanseområde for digitalisglykosider i serum
 • Måling av antihypertensiva i serum for kontroll av medikamentetterlevelse
 • S-metformin, ny metode
 • Ny metode for bestemmelse av aniotensin converting enzyme (ACE) i serum
 • Slutt på telefonisk varsling om prøver med høy konsentrasjon av antibiotika
 • Økende antall "Feil ved prøve" fra primærhelsetjenesten
 • Ny versjon av papirrekvisisjon for medisinsk biokjemiske analyser
 • Nye rutiner for EBV og CMV diagnostikk
 • Rekvirenter må ha systemer for å sikre at de har mottatt svar
 • Patologisvar får annen bokstav i prøvenummer

2018

Labnytt nr. 4 2018

Labnytt nr. 4 2018 

Innhold:

 • Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Abo og RhD typing i svangerskapet
 • Nytt referanseområde for analysen senkningsreaksjon (SR) for voksne ved laboratoriet Orkdal sjukehus fra 1. november 2018
 • Endring i rutiner for analysene urinmikro og blodutstryk ved Orkdal Sjukehus - disse sendes heretter til Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Lavere målegrenser for opiater og Z-hypnotika ved rusmiddelanalysee i urin
 • Ny og bedret analyse av benzodiazepiner i serum
 • Analyse av karbamazepin
 • Nytt referanseområde for lipase i serum
 • Albumin-justering av kalsium har liten nytte
 • Utredning av hemoglobinopati
 • Tolkning av kromogranin A i serum (s-CgA) ved redusert GFR
 • Faglige presentasjoner til legekontorLabnytt nr. 3 2018

Labnytt nr. 3 2018 

Innhold


Labnytt nr. 2 2018

Labnytt nr. 2 2018 

Innhold

 • Forsendelse av biologisk materiale og fraktetiketter
 • Informasjon fra laboratoriet ved Orkdal Sjukehus - Endringer i sending av prøver med post
 • Ny analysemetode og økt analysefrekvens av levetiracetam og topiramat i serum
 • Falskt for høye målinger av magnesium i serum
 • Endring av PT-INR-nivået fra 1. juni 2018
 • Sensitiv analysemetode for kvantitering av IgA i serum og plasma - ny metode ved Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Gastrin i serum, ny analyse ved Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Endring fra referansegrenser til beslutningsgrenser for lave verdier av p-ferritin
 • Ny måleenhet for HbA1c fra 30. september 2018
 • Nyetablert diagnostikk for hepatitt E virus
 • Nyheter fra Livmorhalsprogrammet gjeldende fra 1. juli 2018
 • Elektronisk svar fra Avdeling for patologi - Nå til flere journalsystemer

Labnytt nr. 1 2018

Labnytt nr. 1 2018

Innhold

 • Forsendelse av biologisk materiale; endring ved bestilling av forsendelseskonvolutter og fraktetiketter
 • IHR - status
 • Toksiske alkoholer utføres ikke lenger ved rusmiddelanalyser i serum
 • Legemiddelanaluser fjernes fra rutinerepertoar
 • Takrolismus (Advagraf, Envarsus, Modigraf, Tacni) i blod
 • Ny analysemetode og måleenhet for østradiol i serum
 • Ny analysemetode og nytt referanseområde for HbA1c
 • Interferens av biotin på medisinsk biokjemiske analyser
 • Ny hurtigtest for pasienter med mistenkt encefalitt eller meningitt
 • Elektronisk svar fra Avdeling for patologi

2017

Labnytt nr. 4 2017

Labnytt nr. 4 2017 

Innhold

 • Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Postforsendelser i julen
 • Ny transportløsning for biologisk materiale når A-post opphører fra nyttår
 • Nytt bruksnavn på monohydroksykarbazepin (MHD)
 • Endring av benevning på cannabis (THC) i serum
 • Nye psykoaktive substanser (NPS) - ny analyse fra 28.11.2017
 • Ny metode og nytt referanseområde for parathyroideahormon (PTH) i serum fra 21.11.2017
 • Nytt referanseområde for ceruloplasmin i serum fra 6.11.2017
 • Nye referansegrenser for hematologiske analyser for barn
 • Ny enhet for b-MCHC og b-eosinofile granulocytter
 • Nye anbefalinger om antistoffmåling mot rubella hos gravide
 • Den internasjonale patologidagen
 • Risiko ved papirbaserte svarrapporter
 • Bedre celleprøver- bedre diagnostikk

Labnytt nr. 3 2017

Labnytt nr. 3 2017 

Innhold

 • Økende antall "Feil ved prøve" fra primærhelsetjenesten
 • Posten slutter med A-post
 • IHR - Interaktiv henvisning og rekvirering
 • Informasjon fra laboratoriet ved Orkdal sjukehus
 • Endring rekvirering av analysene RFIgM og Anti-CCP
 • Referanseområde ved bruk av spoturin (morgenurin) for kvantitering av 5-HIAA/kreatinin
 • Aktivert partiell tromboplastintid (APTT) - nedjustering av referansegrenser fra 10. august 2017
 • Nedleggelse av analysen iohexol-clerance
 • Tilleggsbestilling av medisinsk biokjemiske analyser
 • Nye klassifikasjoner og smitteverntiltak ved EHEC infeksjon
 • E-læringskurs om formalinhåndtering
 • Genotyping av enzymaktivitet i leverenzymene CYP3A4 og CYP3A5

Labnytt nr. 2 2017

Labnytt nr. 2 2017 

Innhold

 • Ny konstituert klinikksjef
 • Innføring av IHR (Interaktiv Henvisning og Rekvirering)
 • Bruk av rekvirentkode ved utfylling av rekvisisjon
 • Erfaringer etter innføring av de nye rutiner for prenatal behandling med RhD profylakse hos RhD negative gravide
 • Serumkonsentrasjonsmåling av edoksaban (Lixiana)
 • Ny metode for analyse av vitamin D
 • Ny analysemetode for antimüllerhormon
 • Ny analysemetode for Anti-streptolysin = (ASO) og anti-DNase B under utprøving
 • Nytt forskningsprosjekt: Hvilken betydning har enteroaggregative E.coli (EAEC) for diaré i Norge?
 • Endring MSI-analyse, (Mikroinstabilitet), ved kolorektalkreft eller utredning for Lynch syndrom

Labnytt nr. 1 2017

Labnytt nr. 1 2017 

Innhold

 • Oppstart IHR-pilot i Sør-Trøndelag
 • Informasjon fra laboratoriet ved Orkdal Sjukehus
 • Gjeninnføring av analysepakke ved svangerskapsprøver uke 12-16
 • Nye anbefalinger for bruk av serumrør med gel
 • Kiral analyse av amfetamin i urin og serum
 • Endring av referanseområde, eslikarbazepin (Zebinix)
 • Aldosteron/ renin-ratio (ARR) kan nå bestilles ferdig utregnet
 • Nytt referanseområde for ceruloplasmin i serum
 • Nye referansegrenser for seksualhormonbindende globulin (SHBG), samt fritt og biotilgjengelig testosteron
 • Nye rutiner for vurdering av immunitet mot rubella- og hepatitt B-virus
 • MSI-analyse ved kolorektalkreft eller utredning for Lynch syndrom
 • Innkalling av materiale fra andre sykehus til revurdering og etterundersøkelser
 • Fiksativ for vevsprøver til histologisk undersøkelse

2016

Labnytt nr. 4 2016

Innhold

 • Klinikksjefens julehilsen

 • Telefonnummer for å kontakte oss

 • Bestilling av ny eller endring av eksisterende rekvirentkode

 • Bestilling av fraktetiketter og konvolutter

 • Biologiske forsendelseskonvolutter

 • Serumkonsentrasjonsmålinger av antihypertensiva ved terapiresistent hypertensjon

 • Ny analysemetode fro vortioksetin (Brintellix ®) i serum

 • Insulinliknende vekstfaktor 1 (IGF-1) - ny standardisring og nye referansegrenser fra 1. desember 2016

 • Blodprøvetaking ved St. Olav Hospital

 • Uriktige natriumverdier kan forekomme ved avvikende protein- og lipidkonsentrasjoner

 • Endrede refereransegrenser laktat dyhydrogenase (LD) i serum for barn

 • Endrede referansegrenser for alkaliske fosfataser (ALP) i plasma og serum for barn og ungdom

 • Ny metode for PSA i serum fra 13.12.2016

 • Nye, forenklede rutiner for behandling av prøver til spormetallene aluminium, kobber og sink

 • Primærhelsetjenesten - riktige rør og rett antall rør ved blodprøvetaking

 • Kartbasert overvåkningssystem for infeksjonssykdommer

 • Riktig prøvetakingsrør og rett antall - November 2016

Labnytt nr. 3. 2016

Innhold

 • En påminnelse til alle i primærhelsetjenesten som sender prøver til St. Olavs Hospital
 • Nye rtutiner for svangerskapskontroll - innføring av føtal genomisk RhD-typing fra 1. september 2016
 • Påminnelse om nye rutiner ved HIV og Syfilis test av gravide
 • Ny versjon av rekvisisjon
 • Dødsårsak: MDMB-CHMICA
 • Ny nedre grense for PEth i blod
 • Nedleggelse av analysen jern i urin
 • Endret referanseområde for CA 19-9 i serum
 • Problemer med analyse av s-kobalamin (B12) i august 2016
 • Nye analyseinstrument ved Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Prediktiv gentesting og genetisk veiledning i forbindelse med utredning av arvelig kreft 

Labnytt nr. 2 2016
Innhold

 • Opphør i postombæring på lørdager - sending av prøver
 • Transport av biologisk materiale - transporthylser
 • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK)
 • Ny metode for PR3-ANCA, MPO-ANCA og anti-GBM
 • Nye rutiner for innsending av blodprøver i svangerskapsuke 12
 • Genomisk typing av føtalt RhD i mors plasma - oppstart 1.9.2016
 • Rutiner ved taking av spinalvæske til flowcytometri
 • Nye orale antikoagulanter - NOAK
 • Bruk av beinmarkørene CTX-I og PINP
 • Nye analyseinstrument ved Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Fare for falskt for lave konsentrasjoner av paracetamol og kreatinin i serum og plasma hos pasienter som får behandling med acetylcystein (Mucomyst)
 • Nytt prøvetakingsrør til spormetallanalyser (aluminium, kobber og sink) fra 1. juni 2016
 • Blodprøvetaking og åpningstider ved prøvetakingspoliklinikk i Akutten og Hjerte og Lunge senters
 • Rekvisisjon for Medisinsk-biokjemiske analyser, versjon 009
 • Resistenstesting av Mycoplasma genitalium
 • Foreløpige erfaringer etter omlegging til PCR-basert påvisning av infeksiøse diarètilstander
 • Rekvisisjon for mikrobiologiske prøver - ny versjon, 004
 • Portobiopsier og cervixutskrap til histologi

 

Labnytt nr. 1 2016
Innhold

 • Nye nettsider lansert 20. januar 2016
 • Opphør av postombringing på lørdager fra 1. mars 2016
 • Tekniske problemer med svarrapporter per papir
 • Ny metode for analyse av anti-TPO
 • PEth - ny alkoholmarkør i blod
 • Hyppigere analysefrekvens for immunsuppresiva og ny analysemetode for takrolimus og everolimus
 • Hyppigere analysefrekvens for s-lamotrigin
 • Nye tider for bringerutiner fra Felles prøvemottak i Laboratoriemedisinsk klinikk til Avdeling for klinisk farmakologi, endringer fra 1.2.2016
 • Kortisol i serum og plasma, nye referansegrenser fra 8.2.2016
 • Østradiol i serum og plasma, nye referansegrenser fra 1.3.2016
 • Røntgenkontrastmidler og proteinelektroferese - ingen god kombinasjon
 • Rekvirering av s-troponin utenfor sykehus
 • Analyse av antitrombin
 • Metode for lupusantikoalulant endret 8.3.2016
 • Endring av referansegrenser, flere metoder
 • Resultater fra Nasjonal dugnad for registrering av preanalytiske feil på innsendte prøver fra primærhelsetjenesten - september 2015
 • Registrering av analysesvar på analyser utført i primærhelsetjenesten
 • Kortisol i spytt - prøvetakingsutstyr
 • Dobbeltest - rutiner etter opphør av postombæring lørdager fra 1.3.2016
 • Ny test for påvisning av rotavirus vaksinestamme
 • Ny algoritme for oppfølging av kvinner behandlet for premaligne lidelser på livmorhalsen

2015

Labnytt nr. 4 2015
Innhold

 • Klinikksjefens julehilsen
 • Oppfølging brukerundersøkelse
 • Endring ved påvisning av anti-GBM antistoffer
 • Ny metode for analyse av anti-TPO
 • Homocystein - prøvetaking og forsendelse
 • Ny analysemetode for kortisol i urin fra 23.11.2015
 • Ny analysemetode for kortisol i spytt fra 1.1.2016
 • Felles rekvirering av faktor V Leiden og protrombin-mutasjon gentest
 • Fritt protein S - justerte referanseområder
 • Ny versjon av rekvisisjon til Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Primærhelsetjenesten Riktig prøvetakingsrør og rett antall
 • Avvisning av urinprøver med manglende indikasjon for dyrkning
 • Kvantitativ måling av Hepatitt B-DNA, hepatitt C-RNA og HIV-RNA i plasma
 • Svartider patologi
 • HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft - informasjon og erfaringer fra 10 måneders praksis


 

Labnytt nr. 3 2015

Innhold

 • Blodtransfusjoner i primærhelsetjenesten
 • Farmakologiportalen
 • Endring i koagulasjonsanalyser fra 5. oktober
 • Ny analyse: ADAMTS13-aktivitet i plasma
 • Endret metode for metanefrin i plasma
 • Registrering av preanalytiske feil fra rekvirenter i primærhelsetjenesten
 • Serologisk test for Chlamydophila pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae legges ned


 

Labnytt nr. 2 2015

Innhold

 • Brukerundersøkelse 2015 - rekvirentens tilbakemelding til oss
 • Mangler vedrørende svarrapportering, papirrapporter
 • Produksjon av allogene serumøyedråper ved Sykehusapoteket
 • Etylglukuronid og etylsulftat i urin- og serumprøver - nyttige markører for nylig alkoholinntak
 • Overgang til nye analyseinstrumenter for immunologiske analyser ved Avdeling for klinisk farmakologi
 • Nye prosedyrer for rusmiddeltesting fra Helsedirektoratet
 • Kontaktpersoner for primærhelsetjenesten - ulike ansvarsområder
 • Laktoseintoleranse gentest hos barn
 • Trombofiliutredning - analysepakker innføres
 • Utvidelse av laboratrorienes brukerhåndbok
 • Nedleggelse av analysen protoporfyrin i erytrocytter
 • Hyppigere påvisning av neisseria gonorrhoeae i Sør-Trøndelag


 

Labnytt nr. 1 2015

Innhold

 • Prøvesvar som kommer til feil rekvirent
 • Bestilling av prøvetakingsutstyr
 • Metodeendring for CCP
 • RhD-typing av fritt føtalt DNA i mors plasma
 • Ny analysemetode for olanzapin
 • Zopiklon er ustabilt i serum; rutiner ved forsendelse
 • Ny analysemetode for moklobemid
 • Ny enhet for s-veksthormon
 • Nedleggelse av analysen osmotisk resitens i erytrocytter
 • Rekvirering av KUB-test (serum PAPP-A og fritt beta hCG) i forbindelse med fosterdiagnostikk
 • Luftveisviruspåvisninger i vintersesongen 2014/2015

2014

Labnytt nr. 4 2014

Innhold

 • Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Analyser ved evaluering av egnethet for gresshyposensibilisering - Nye analyser tilgjengelig ved St. Olavs Hospital HF
 • Mythbusting - cannabis og urinprøver
 • Ny analysemetode og nye referansegrenser for s-aldosteron
 • Ny tjeneste for prøvetaking til metanefriner i plasma
 • Endret metode for metanefrin i plasma
 • Ny analysemetode for HVA, VMA og 5-HIAA i urin
 • Nedleggelse av metoder
 • Rutineundersøkelse av avføring hos innvandrereog adopterte fra land utenfor Vest-Europa
 • Henviser du pasienter til genetisk veiledning med spørsmål om arvelig kreft?


 

Labnytt nr. 3 2014

Innhold

 • Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr til medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin og patologi er oppdatert
 • Muskelbivirkninger ved behandling med statiner - ny gentest tilgjngellig for risikovurdering
 • Apolipoprotein B i serum - en glemt analyse
 • Henvendelse om forskningsprosjekter - ny kontaktperson
 • Ny test for påvisning av adenovirus, rotavirus og astrovirus i fæcesprøver
 • Innkalling av diagnostikk materiale
 • Endring av screeningmetode i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft


 

Labnytt nr. 2 2014

Innhold

 • Brukerundersøkelse rekvirenter fra primærhelsetjenesten
 • Elektroniske svarrapporter til rett rekvirent i primærhelsetjenesten
 • Ny rekvisisjon laboratoriet ved Orkdal Sjukehus
 • Ny metode for analyse av anti-cardiolipin og anti-β2-glykoprotein I
 • S-lamotrigin endrer analysemetode
 • Endringer i prøvetakingsutstyret ved IS-14/2002-prøver       
 • 17-alfa-Hydroksyprogesteron i serum – ny metode
 • Rekvirerer du s-troponin T i primærhelsetjenesten? I så fall må du oppgi en begrunnelse og et telefonnummer
 • Ny metode for måling av LDL-kolesterol
 • Ny metode for diagnostikk av hereditær sfærocytose
 • Ny metode for analyse av katekolaminer i urin
 • Koagulasjonstester ved bruk av nye perorale antikoagulantia
 • «Feil ved prøve» Gjelder prøver fra primærhelsetjenesten
 • Influensasesongen 2013-2014
 • Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft: Ny algoritme – overgang til reflekstesting med HPV-test ved ASC-US og LSIL fra 01.07.14


 

Labnytt nr. 1 2014

Innhold

 • Feil og manglende merking av pasientprøver kan ha alvorlige konsekvenser for pasienten
 • Nye IgE analyser for utredning nøtteallergi
 • Legemiddelanalyser - viktigheten av gode opplysninger
 • Endrede rutiner for prøvetaking til analyse av p/s-bikarbonat i venøse prøver
 • Ny metode for Lipoprotein (a) i serum
 • Laktoseintoleranse-gentest hos barn
 • Spytt-kortisol - justering av referanseområder, beslutningsgrense for Cushings syndrom og prøvetakingsinstruks
 • Nye forsendelsesmedier for mikrobiologi - noen presiseringer
 • Ny metode for analysering av Nevrofibromatose type 1 - genet (NF1-genet)
 • Automatisk telefonløsning for patologi er avviklet
 • Avvik ved innsending av prøver til cytologiske og histologiske undersøkelser
 • Prosedyrer for prøvetaking og forsendelse av prøver til cytologiske og histologiske undersøkelser

2013

Labnytt nr. 4 2013

Innhold

 • Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Autoantistoff ved autoimmune leversykdommer - omlegging av analyserutiner
 • Ny kundekontakt for primærhelsetjenesten
 • Homocystein - prøvetaking og forsendelse
 • Primærhelsetjenesten - riktig rør og rett antall rør ved blodprøvetaking
 • Rutinemessig testing for Neisseria gonorrhoeae i alle klamydiaprøver som sendes til St. Olavs Hospital 
 • Ny cytologirekvisisjon med informasjon om reservasjonsrett
 • Ny automatisk telefonløsning for patologi

Labnytt nr. 3 2013

Innhold

 • Kvalitetskontroll av blodprodukter ved Blodbanken St. Olavs hospital
 • Nye blodprodukter
 • Invitasjon til RELIS-fagseminar
 • Bruk og misbruk av tumormarkører
 • Nedjustering av p/s-albumin fra 1. oktober 2013
 • Problemer med analyse av antimüllerhormon (AMH)
 • Nye papirrekvisisjoner til Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) og
  Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT)
 • Økende resistens ovenfor aminoglykosider hos Enterobacteriacae: valg av preparat og tolkning av resistenssvar
 • Prøvetaking ved genitale infeksjoner 

Labnytt nr. 2 2013

Innhold

 • Rekvirentkoder
 • Videresending av prøver fra Primærhelsetjenesten
 • Nytt analysetilbud: Syntetiske cannabinoider
 • Ny analysemetode for von Willebrand-faktor
 • Toppkonsentrasjon av gentamicin, tobramycin og vankomycin skal måles i prøve tatt 30 minutter etter avsluttet infusjon
 • Ny metode for elektroforese av urinproteiner
 • Kromogranin A i serum  - nytt antistoff og ny referansegrense
 • Videreformidling av prøveresultater på analyser utført ved legekontor og andre sykehus
 • Omlegging til væskebasert prøvetaking for mikrobiologiske analyser
 • Mikrobiologisk diagnostikk ved alvorlige Legionella-infeksjoner
 • Urinprøver er et velegnet materiale for påvisning av Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium også hos kvinner
 • ESBL produserende bakterier påvist i urin i allmennpraksis
 • Forlengelse av avtale med Laboratorium for Patologi AS


 

Labnytt nr. 1 2013

Innhold

 • Feil og manglende merking av pasientprøver kan ha alvorlige konsekvenser for pasienten
 • Hva kan prøvesvar benyttes til?
 • Laboratorietester ved antifosfolipidsyndrom (APS)
 • Serologisk testing ved Cøliaki
 • Slutt på analyser ved melkeintoleranse
 • Ny urinscreening for medikamenter og rusmidler
 • Normal MCV utelukker ikke jernmangel eller vitamin B12-mangel
 • Dårlig holdbarhet av MCV i prøver oppbevart i romtemperatur
 • Ny metode for vurdering av vitamin B2-status tas i bruk fra
  1. april 2013
 • Oppgi telefonnummer hvis du rekvirerer troponin T på pasienter i allmennpraksis
 • Ny analysemetode for lupusantikoagulant
 • Nedleggelse av analyse: Tyroksinbindende globulin (TBG) i serum
 • Kliniske opplysninger og vurdering av vekst i urinprøver
 • Influensa- og RS-virussesongen 2012-2013
 • Patologi kopisvar der rekvient tilhører sykehus i Helse Midt-Norge  


 

2012

Labnytt nr. 4 2012

Innhold

 • Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Erytrocyttantistoff hos gravide
 • Ny metode for ANA screening (Multiplex)
 • Blodtransfusjoner i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Syntetisk cannabis
 • Problemer med Vacuette prøverør fra Greiner (rød kork med gul ring)
 • Nedleggelse av analysen "Jern i leverbiopsi"
 • Samling av urin  til analyse av katekolaminer (noradrenalin, adrenalin og dopamin), samt VMA, HVA og 5-HIAA
 • HbA1c som diagnostikum for diabetes
 • Svarrapporter med uforståelige opplysninger
 • Ny serologisk konfirmasjonstest for hepatitt C-virus
 • Borreliose - en vanskelig diagnose
 • Å leve med risiko for arvelig bryst- og eggstokkreft


 

Labnytt nr. 3 2012

Innhold

 • Biologisk forskningsreservasjon (tidligere Reservasjonsregisteret)
 • Ny metode for produksjon av trombocyttkonsentrat
 • Etylsulfat (EtS) blir ny bekreftende analyse for etanol i urin
 • Endring/korreksjon av prøvetakings- og forsendelsesprosedyrer
 • Digitalis og diabetes
 • Misbruk av kvetiapin
 • Rekvirering av proteinelektroforese i serum
 • Oppjustering av p/s-kalsium fra  1. oktober 2012
 • Lupus antikoagulant
 • Veksthormon- endret referanseområde for menn
 • Ny test for diagnostikk av lymfogranuloma venereum
 • Ny teknologi til sekvensiering ved mistanke om tykktarmskreft


 

Labnytt nr. 2 2012

Innhold

 • Bestilling av prøvetakingsutstyr på vår hjemmeside www.stolav.no/lab
 • Nye IgE analyser for utredning av yrkesrelatert allergi hos bønder
  Allergen komponenter (Molekylær allergologi)
 • -IgE mot spesifikke allergenkomponenter kan rekvireres fra 1. mai 2012
 • Informasjonsmøte for legesentrene tilknyttet Orkdal Sjukehus
 • Nye alkoholmarkører i urin - etylglukuronid og etylsulfat
 • Pliktmessig avhold fra rusgivende midler for helsepersonell
 • Ginkgo biloba - effekt, bivirkninger og interaksjoner
 • Frie, lette immunglobulinkjeder - ny metode, nye referansegrenser og oppdaterte indikasjoner
 • Androstendion i serum - ny metode
 • Methemoglobin - nye prøvetakingsrutiner og svarrapportering
 • Fosfomycin - alternativt antibiotikum ved ukompliserte urinveisinfeksjoner forårsaket av multiresistense ESBL-positive stammer


 

Labnytt nr. 1 2012

Innhold

 • Endret analysemetode for Anti-Liver Kidney Microsome-1
 • Ny rutine for legemiddelanalyser: Prøvetaking - bruk gelglass
 • Undervisningstilbud
 • Viktig melding fra statens legemiddelverk: Avregistrering av Digitoxin tabletter og overgang til digoksin/Lanoxin
 • Forsendelse av usentrifugerte prøver
 • Glukose- og laktosebelastning
 • Endring av åpningstiden for blodprøvetakingspoliklinikken i Akutten og Hjerte-lunge-senteret
 • 25-OH-Vitamin D - ny metode og nytt referanseområde fra 
  27. januar 2012
 • Tolking av resistensbestemmelse og valg av antibiotika ved urinveisinfeksjoner
 • Overgang til PCR-basert diagnostikk av Clostridium difficile-infeksjon
 • Hvilke luftveisagens er det som går?
 • Årsaker til uegnede prøver med væskebasert cervixcytology (VBC)
 • Ny prøvetakingsbørste til væskebasert cytologi
 • Revidert Kvalitetsmanual for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
   

2011

Labnytt nr. 4 2011

Innhold

 • Klinikksjefens julehilsen
 • Utvidet tilbud til eksterne rekvirenter
 • Primærhelsetjenesten - riktig rør og rett antall rør ved blodprøvetaking
 • Tips vedrørende visning av prøvesvar i WINMED der prøvetakingstidspunktet er viktig
 • Feil i DIPS communicator
 • Katastrofeblod - når det nest beste er til det beste for pasienten
 • S-lipoprotein(a) - nye referansegrenser fra 9. november 2011
 • P-vitamin B6 - nye referansegrenser fra 1. januar 2012
 • Slik bruker du kanyle med sikkerhetsanordning
 • Sterk økning i antall Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner i 2011
 • Årlig seminar i molekylærmedisin
 • Riktig prøvetakingsrør og rett antall, september 2011

Labnytt nr. 3 2011

Innhold

 • Kortere svartider
 • Metylfenidat erstattes av ritalinsyre i serumprøver
 • Syntetiske cannabislignende stoffer
 • Rutinemessig analyse av etylglukuronid og etylsulfat i urin ved overgrepssaker
 • Endret analysemetode og referanseområde for erytropoietin (EPO) i serum
 • Human epididymis protein 4 (HE4) - ny kreftmarkør tilgjengelig fra 27.september 2011
 • Avdeling for medisinsk mikrobiologi er akkreditert
 • Infeksjoner med humant parechovirus hos nyfødte
 • Hvilke prøver egner seg best til påvisning av Chlamydia trachomatis?
 • Viktig informasjon vedrørende svar på prøver til histologi


 

Labnytt nr. 2 2011

Innhold

 • Dekker rusmiddeltester i urin de aktuelle misbruksstoffene?
 • Avdeling for medisinsk biokjemi fikk ny avdelingssjef 1. april 2011
 • Polycystisk ovariesyndrom - utredning og diagnostisering
 • Menopause - biokjemisk relevante analyser og tolkning
 • Osmolalt gap i serum - ny "analyse"
 • Prøvetaking til troponin T
 • Bruk riktig forsendelseskonvolutt
 • Spørreundersøkelse blant pasienter som kom til blodprøvetaking ved St. Olavs Hospital
 • Tularemiutbrudd (harepest) våren 2011


 

Labnytt nr. 1 2011

Innhold

 • Nye rekvisisjoner og forbedret tjenestetilbud våren 2011
 • Anti- β2-glycoprotein IgG/IgM - innført som ny analyse fra februar 2011
 • Anti-gliadin IgG - innføres som ny metode fra mars 2011
 • Anti-PR3 og anti-MPO – innført som ny metode fra februar 2011
 • Anti-GBM - innføres som ny metode fra ultimo mars 2011
 • IgE analyser – ny metode innført fra januar 2011
 • Hemoglobin i retikulocytter – ny analyse tilgjengelig fra 15. mars 2011
 • NT-proBNP – nye referanseområder fra 15. mars 2011
 • Frys renin-prøvene før sending, men sett de ikke i kjøleskap!
 • Diagnostikk av enterohemoragisk og enteropatogen E. coli
 • Formalinfiksering og temperatur
 • Tannpreparater til histologisk undersøkelse


 

2010

Labnytt nr. 4 2010

Innhold

 • Julehilsen
 • Blodgiverkampanjen ga uttelling
 • Estimert GFR - ny formel i bruk fra 3. januar 2011
 • Nytt referanseområde for s-osmolalitet
 • Trombofiliutredning - for hvem, når og hvordan
 • Analyse av aktivert protein C-resistens (APC) i plasma nedlegges 15. februar 2011
 • Laktoseintoleranse - endringer i gentest og laktosebelastning
 • Oppgi rett prøvetakingstidspunkt
 • Unngå forsinket prøvesvar - send prøvene til riktig adresse
 • Laktatdehydrogenase (LD) analyseres nå kun i serum
 • Blodprøvetaking av pasienter fra primærhelsetjenesten
 • Pasienter henvist fra primærhelsetjenesten til prøvetaking for D-dimer - hvem har ansvaret for oppfølging?
 • Drosje-transport av pasienter som har vært til prøvetaking på St. Olavs Hospital
 • Behandlingsmonitorering med serologi anbefales ikke
 • Mycoplasma genitalium - indikasjoner og diagnostikk
 • Patologisvar
 • Ny genetisk undersøkelse av CDH1-genet (E-cadherin)
 • Årlig seminar i molekylærmedisin 26/1-11


 

Labnytt nr. 3 2010

Innhold

 • Rekvirentkode - nyregistrering, endring og oppdatering
 • Blodgiververving 2010 "Er du min type?"
 • Lodokain spray versus Emla krem før nålestikk til barn
 • RELIS fagseminar: Riktig legemiddelbruk - muskel og skjelettplager
 • Proteinelektroferese - bruk og misbruk
 • Nytt referanseområde for SHBG i serum/plasma
 • Bestilling av prøvetakingsutstyr
 • Kurs for medarbeidere i primærhelsetjenesten
 • Urinveisinfeksjon (UVI) - anbefalinger om prøvetaking og transport for allmennpraksis og sykehjem
 • Analyseoversikt for Medisinsk genetisk laboratorium

Labnytt nr. 2 2010

Innhold

 • Komplementaktivitet – det vil heretter gis ut svar på alle tre aktiveringsveier
 • RELIS fremstår i ny drakt
 • Citrat-rør (blå topp) – rett blodprøvetaking
 • Primærhelsetjenesten – oppfølging av sterkt patologiske prøveresultater
 • Åpningstider ved prøvetakingspoliklinikkene sommeren 2010
 • Ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) og multiresistens hos gramnegative stavbakterier
 • Negler og histologi
 • Til alle som steller og klargjør døde/fostre for utbæring
 • Medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital – endring i organisering

 

Labnytt nr. 1 2010

Innhold

 • Ny rekvisisjon
 • Immunhematologiske undersøkelser i svangerskapet
 • Ny metode og nytt referanseområde for anti-TSH reseptor,TRAS
 • Nasjonal vervekampanje
 • NT-proBNP - justere måleverdien for redusert nyrefunksjon
 • Kromogranin A i serum - endring av analysemetode og ny referansegrense
 • Gallesyrer i serum - ny metode fra 1.mars 2010
 • Poliklinisk blodprøvetaking
 • Diagnostikk av tularemi


 

2009

Labnytt nr. 4 2009

Innhold

 • Julehilsen 2009
 • Desentralisert blodprøvetaking
 • Transfusjoner skal registreres i elektronisk pasientjourna - en påminnelse til alle interne rekvirenter
 • Lang QT-tid som legemiddelbivirkning
 • Når skal det ikke tas hormonprøver?
 • Analyse av metotrexat i serum og spinalvæske
 • Viktig informasjon om urin-vakuumrør
 • Poliklinisk blodprøvetaking
 • Svartider
 • Genanalyser - elektronisk besvarelse fra og med 10. januar 2010
 • "Manuelle svar" i RoS (gjelder bare rekvirenter i sykehuset)
 • Ny kontaktperson for primærhelsetjenesten
 • Ny versjon av rekvisisjoner til Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Optisk lesing av rekvisisjoner til Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
 • Rekvirering av senkningsreaksjon (SR) og urin-stiksundersøkelse
 • Serologiske analyser for adenovirus, enterovirus og Legionella pneumophilae legges ned ved vårt laboratorium
 • Diagnostikk av ny influensa A H1N1 (svineinfluensa): Antistofftesting er ikke tilgjengelig


 

Labnytt nr. 3 2009

Innhold

 • RELIS-fagseminar på Rica Hell Hotel ved Værnes
 • Ny leverandør av plasma og koagulasjonsfaktorer
 • HLA-typing utføres ikke lenger ved St Olavs Hospital
 • Cephotest – ny metode fra 1. oktober 2009
 • Laktoseintoleranse - rett bruk av tester
 • Den nasjonale brukerhåndboka i medisinsk biokjemi er fritt tilgjengelig på internett
 • Blodprøvetaking i Bevegelsessenter
 • Videreforsendelse av prøver til analyser som ikke utføres ved Avdeling for medisinsk biokjemi
 • Influensaepidemien og blodprøvetaking for primærhelsetjenesten
 • Utfylling av rekvisisjon for mikrobiologiske prøver
 • Borreliadiagnostikken ved St. Olavs Hospital
 • Prøvetaking ved mistanke om svineinfluensa
 • Lokal statistikk for pandemisk H1N1/09-virus (svineinfluensa) på internett
 • Fluorescense In Situ Hybridisering (FISH) til påvisning av HER2 positiv brystkreft
 • Innkalling av diagnostisk materiale
 • Revurdering av prøvesvar/ønske om tilleggsundersøkelse


 

Labnytt nr. 2 2009

Innhold

 • Ny nasjonal håndbok i transfusjonsmedisin: hjelp for klinikere til riktig bruk av blod
 • Gentesting ved behandling med warfarin og klopidogrel
 • Troponin T i plasma og serum - endret enhet og referanseområde fra 22. juni 2009
 • Bilirubin i plasma og serum - endret nivå fra 22. juni 2009
 • Analyse av metotrexat flyttes fra Avdeling for klinisk farmakologi til Avdeling for medisinsk biokjemi den 8. juni
 • Nytt konserveringsmiddel ved samling av døgnurin - endring fra 20. juni
 • Akkreditert svarrapport
 • Konvolutter merket Avdeling for klinisk farmakologi
 • 100 grams ferdigfrankerte konvolutter med dårlig lim
 • Anbefalte urinbeholdere til sending fra interne og eksterne rekvirenter
 • Viktig informasjon til rekvirenter og pasienter om utførelse av glukose og laktosebelastninger
 • Chlamydophila pneumoniae, nytt navn for Chlamydia pneumoniae
 • Nye prøverør er nå tilgjengelig for urinprøver
 • Nye prøverør kan også benyttes til påvisning av Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium
 • Nye bokser for mikrobiologiske prøver til hente- og bringetjenesten


 

Labnytt nr. 1 2009

Innhold

 • Laboratoriemedisinsk klinikk i sykehusets nye internettsider
 • Informasjon fra laboratoriet Orkdal sykehus
 • For lang svartid på legemiddelanalyser i serum?
 • Merking av prøveglass ved prøvetaking - viktig rutine
 • Når gravide ønsker å få tatt blodprøver til prenatal diagnostikk
 • Nytt referanseområde for vitamin A og E, samt nedleggelse av analysene gamma-
  tokoferol og karotener
 • Referanseverdier i lommeformat - ny ordning
 • Henvendelse om forskningsprosjekter - ny kontaktperson
 • Åpningstider for blodprøvetaking
 • Informasjon spesielt til primærhelsetjenesten
 • Dyppekultur (Uricult) anbefales ikke ved poliklinisk diagnostikk av ukomplisert
  urinveisinfeksjon (UVI)
 • Indikasjoner for urinprøve til arts- og resistensbestemmelse
 • Flytskjema for håndtering av UVI hos ikke-gravide kvinner med >= 1 symptom på
  ukomplisert UVI
 • Vurdering av dyrkningssvar - urinprøver
 • HPV-testing i sekundærscreening - endring av retningslinjene fra 01.01.09


 

2008

Labnytt nr. 4 2008

Innhold

 • Julehilsen og tilbakeblikk på 2008
 • HPA1a negative trombocyttkonsentrat ved neonatal alloimmun trombocytopeni (NAITP) – bedret tilbud ved St Olavs Hospital
 • Nye referanseområder for total IgE
 • Retningslinjer for rekvirering av spesifikke IgE analyser
 • Utfasing av allergi paneltester mot dyr, gress og trær
 • Avdeling for medisinsk biokjemi er nå akkreditert
 • Testosteron i serum – ny metode og nye referanseområder fra 24.11.2008
 • Kreatinin i plasma og serum - nye referanseområder for barn fra 01.01.2009
 • Nye referanseområder for beta2-mikroglobulin i serum og heparinplasma fra 20.11.2008
 • Nedleggelse av analyser
 • Viktig informasjon til rekvirenter i primærhelsetjenesten
 • Aerob dyrkning av underlivsprøver er svært sjeldent indisert
 • Antibiotikaresistens blant urinveis patogene bakterier i polikliniske prøver analysert ved St. Olavs Hospital i 2007
 • Diagnostikk av influensa utføres kun med PCR


 

Labnytt nr. 3 2008

Innhold

 • Enklere tilgang til informasjon om laboratorietjenester ved St. Olavs Hospital
 • Feil og manglende merking av pasientprøver kan skape problemer og ha alvorlige konsekvenser for pasientbehandling
 • Cøliaki
 • Ny cøliaki test: anti-gliadin byttes ut med Gliadin Screen (anti-deamidert gliadin)
 • Ny metode og nye referanseområder for anti-cardiolipin lgG/lgM
 • Biokjemisk diagnostikk av feokromocytom
  - hvilken test er best og hvordan skal vi bruke den?
 • Analyse av nøytrofile granulocytter i blod
 • Urinbeholdere
 • Huddesinfeksjon før blodprøvetaking
 • Slutt på merking av prøver med blodsmitte
 • Bruk av PPT-rør ved behov for EDTA-plasma
 • Dårlig innpakkede prøver i rørposten
 • Ufullstendig bestilling i RoS fører til forsinkelse i svarutgivelse fra laboratoriene
 • Diagnostikk av Mycoplasma genitalium
 • Endring av rutinene for mononukleose-testing fra 1. oktober 2008
 • Gentester for dosering av warfarin

 

Labnytt nr. 2 2008

Innhold

 • Komplikasjoner ved blodgivning og ved transfusjon i Norge -
  ny Hemovigilansrapport - TROLL 2006
 • Retningslinjer for rusmiddelanalyser
 • Nye referanseområder for PBA, ALA og totalporfyrin i urin
 • Diagnostikk av akutt porfyri
 • Tilbakemeldingen "feil med prøve" til eksterne rekvirenter
 • Bestilling av prøvetakningsutstyr og rekvisisjoner
 • Nedleggelse av analyse
 • Serologiske analyser innen mikrobiologi vil ikke bli utført dersom kliniske opplysninger mangler
 • Parasittundersøkelse av fæces
 • Svartider Patologi
 • Obduksjoner
 • HPV-testing – presisering av retningslinjer


 

Labnytt nr. 1 2008

Innhold

 • Anbefaling vedrørende rekvirering av ANCA
 • Riktig merking av prøveglass til senkningsreaksjon (SR)
 • Ny metode og nytt referanseområde for antitrombin i plasma
 • Diagnostikk av jernmangel hos pasienter med anemi: Referansegrenser er ikke diagnostiske grenser
 • Omlegging av rutiner for Gardnerella-dyrkning
 • Svartidene i patologi på vei ned


 

2007

Labnytt nr. 4 2007

Innhold

 • Julehilsen og tilbakeblikk på 2007
 • Innføring av grenseverdier i ELISA-analysene av antinøytrofile cytoplasmaautoantistoffer (ANCA)
 • Anti-D-immunoglobulin ved transfusjon av RhD-positive trombocyttkonsentrat til RhD-negativ mottaker
 • Anti- Intrinsic Factor- Nytt analysekit og nye referanseområder
 • Forsendelse av prøver som skal analyseres for komplementaktivitet
 • Påvisning av rusmidler i hår
 • Farmakokinetikk hos barn og ungdom
 • Besvarelse av proteinelektroforeser av serum og urin - nye rutiner
 • Kappa/lambda ratio – nye referansegrenser
 • Hemoglobinelektroforese – ny metode og nye referansegrenser
 • Nytt prøvetakingsrør til spormetallanalyse (aluminium, kobber og sink)
 • Ny butterfly
 • Feil og manglende merking av pasientprøver kan skape problemer og ha alvorlige konsekvenser for pasientbehandling
 • Rekvirentkoder – ny eller endring
 • Poliklinisk blodprøvetaking ved St. Olavs Hospital – nye åpningstider
 • Ny besvarelsesrutine for Bordetella pertussis-serologi
 • Seminar i molekylærmedisin


 

Labnytt nr. 3 2007

Innhold

 • Laboratoriesvar i RoS og Labsvar Web
 • Allergiundersøkelser
 • Blodtypeundersøkelser hos gravide
 • Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS)
 • Nye analyser
 • Medisinsk rådgivning
 • Nettbasert brukerhåndbok
 • Endret rapportering av monoklonale komponenter ved proteinelektroforese
 • Relevante analyser ved utredning av arvelig venøs tromboembolisme (VTE)
 • C-peptid – ny metode og nye referansegrenser
 • Svikt i forsendelsen av elektroniske svar
 • Utfasing av serologiske tester for Salmonella og Legionella
 • Diagnostikk av kusma
 • Medisinsk-genetiske tjenester ved St. Olavs Hospital
 • Farmakogenetikk: Gentesting ved legemiddelsvikt og uventede bivirkninger


 

Labnytt nr. 2 2007

Innhold

 • Albumin 20% erstattes av Albuminativ 20%
 • P-piller påvirker serumkonsentrasjonen av andre legemidler
 • Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin
 • Automatisk beregning av GFR ved analyse av kreatinin i serum og plasma, samt endret navn på analysen "GFR-Kalk /1,73m2"
 • Nytt referanseområde for CEA i serum
 • Avdeling for medisinsk biokjemi har gratis hente-bringetjeneste for brukerne av vårt laboratorium
 • Utvidet åpningstid ved prøvetakingspoliklinikken i Høyblokka
 • Ny rekvisisjon for medisinsk-biokjemiske analyser


 

Labnytt nr. 1 2007

Innhold

 • Nytt informasjonsblad fra ny laboratorieklinikk
 • Enkelt å finne brukerhåndbøker
 • Vakthavende lege for Immunologi og transfusjonsmedisin – telefonnummer
 • Ny rekvisisjon
 • Endringer i immunologiske undersøkelser
 • Informasjonstilbud
 • Buprenorfin (Temgesic ®, Subutex ®) - ny analysemetode
 • Nye konvolutter til sendeprøver
 • Laktatdehydrogenase (LD) - endret rutine for svarrapportering ved hemolyse i prøvematerialet
 • Elektronisk rekvirering av prøvesvar fra primærhelsetjenesten
 • Borrelia burgdorferi: Ny serologisk test med bedre sensitivitet
 • Klamydiadiagnostikk
 • Obduksjon
 • Cytologi
 • Rekvirering, håndtering og forsendelse av biopsimateriale


 

Fant du det du lette etter?