Små steinvarder bygget ute i havgapet.

RSHU

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Medarbeidere

Medarbeidere

Organisasjonskart

Organisasjonskart RSHU

Handlingsplan for RSHU 2017 - 2019

RSHU skal bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse i helsetjenesten.

 1. RSHU skal bistå ledelse i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse. 
 2. RSHU skal bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten.
 3. Ved etableringen av nytt EPJ/PAS skal RSHU ha en koordinerende rolle mellom HFene i samhandlingen med programkontoret for Helseplattformen.
 4. RSHU skal bidra med helseøkonomiske vurderinger.
 5. RSHU skal bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor.
 6. RSHU skal samarbeide med kvalitetsregistre for å vurdere kvalitet, pasientsikkerhet, variasjon i bruk av helsetjenester og pasientforløp.


Handlingsplanen forankres i overordnete strategier:

HelseOmsorg2021 (HO21)

Strategi 2030 HMN

Strategi for St. Olavs hospital, Forbedringsprogram 2017


Standardiserte pasientforløp

Standardiserte pasientforløp er basert på forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling, og målet er å tilby pasientbehandling av høy internasjonal kvalitet. Godt planlagte pasientforløp sørger for at pasientens møte med sykehuset skjer på en trygg og godt tilrettelagt måte.

Standardiserte pasientforløp

Pakkeforløp kreft

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Ønsker du å vite mer om prosjekter vi jobber med, ta kontakt med en av oss. For kontaktinformasjon, se liste under Medarbeidere.

Årsrapporter

Møtereferater

Publikasjoner og rapporter

2016

Rapporter

Klinikkvise gjennomganger - rapport Delrapport fase II - organisering og dimensjonering av mottaksfunksjoner St Olavs Hospital HF Analyse av bemanning og aktivitet i Mottaksavdelingen og AMK Divisjon psykisk helsevern Fremtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus Dagens bruk og fremtidig behov for pasienthotell Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet Måling av vitalparametere på sengepost St. Olav

Publikasjoner

Beckmann F et al. Optimisation-Based Nurse Scheduling for Real-Life Instances Austeng A et al. Nurse-administered intravitreal injections of anti-VEGF: study protocol for noninferiority randomized controlled trial of safety, cost and patient satisfaction

Benestad B et al. Camp-based family treatment of childhood obesity: randomised controlled trial. Anthun K et al. Economic incentives and diagnostic coding in a public health care system. Døhl Ø et al. Factors associated with the amount of public home care received by elderly and intellectually disabled individuals in a large Norwegian municipality.Døhl Ø et al. Physical disability and cognitive impairment among recipients of long-term care

Kalseth J et al. BMC Psychiatry

2017

Rapporter

Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet på St.Olavs Hospital HF (INTOVA 2)Driftsgjennomgang ved Nyfødt intensiv

Publikasjoner

Aune D et al. Resting heart rate and the risk of cardiovascular disease, total cancer, and all-cause mortality - A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

Aune D et al. Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

Brumpton B et al. Prospective study of insomnia and incident asthma in adults: the HUNT study.

Bjørngaard JH et al. Cardiovascular mortality - Comparing risk factor associations within couples and in the total population - The HUNT Study.

Varmdal T et al. Percutaneous Coronary Intervention as a Trigger for Stroke.
Sen A et al. Insomnia and the Risk of Breast Cancer: The HUNT Study.

Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).

Anders N. Gullhav et al. Block scheduling at magnetic resonance imaging labs

NCD Risk factor collaboration (NCD-Risk). World-wide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19.1 million participants. Lancet 2017;389:37-55.

Aune D et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality – a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol 2017;46:1029-56.

NCD Risk factor collaboration (NCD-RisC). World-wide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. Lancet 2017;6736:32129-3.

Randomized Controlled Trial of Adding Telephone Follow-Up to an Occupational Rehabilitation Program to Increase Work Participation.
Hara KW, Bjørngaard JH, Brage S, Borchgrevink PC, Halsteinli V, Stiles TC, Johnsen R, Woodhouse A. J Occup Rehabil. 2017 Jun 9. doi: 10.1007/s10926-017-9711-4. [Epub ahead of print]PMID:28597308

Effect of Inpatient Multicomponent Occupational Rehabilitation Versus Less Comprehensive Outpatient Rehabilitation on Sickness Absence in Persons with Musculoskeletal- or Mental Health Disorders: A Randomized Clinical Trial.
Aasdahl L, Pape K, Vasseljen O, Johnsen R, Gismervik S, Halsteinli V, Fleten N, Nielsen CV, Fimland MS. J Occup Rehabil. 2017 Apr 11. doi: 10.1007/s10926-017-9708-z. [Epub ahead of print]PMID:28401441

Camp-based family treatment of childhood obesity: randomised controlled trial.
Benestad B, Lekhal S, Småstuen MC, Hertel JK, Halsteinli V, Ødegård RA, Hjelmesæth J.
Arch Dis Child. 2017 Apr;102(4):303-310. doi: 10.1136/archdischild-2015-309813. Epub 2016 Nov 2. PMID:27806969

Economic incentives and diagnostic coding in a public health care system.
Anthun KS, Bjørngaard JH, Magnussen J. Int J Health Econ Manag. 2017 Mar;17(1):83-101. doi: 10.1007/s10754-016-9201-9. PMID:28477294

Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector.  Anthun KS, Kittelsen SA, Magnussen J. Health Policy. 2017 Apr;121(4):418-425. doi: 10.1016/j.healthpol.2017.01.006. Epub 2017 Jan 30.

Nyheter

 • 08.03.2018
  Slaget på Stiklestad

  RSHU har hatt seminar på Stiklestad 6.-7. mars. Det har vært to inspirerende dager hvor tema har vært helsetjenesteutvikling og forbedring med fokus på standardiserte pasientforløp, Helseplattformen og pasientlogistikk.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.