Små steinvarder bygget ute i havgapet.

RSHU

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal bidra til:

 • beslutningsstøtte lokalt og regionalt vedrørende organisering og aktivitet.

 • å sikre implementering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge.

 • effektiv ressursutnyttelse ved å bistå med aktivitets og bemanningsanalyser i regionen.

 • optimalt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Medarbeidere

Medarbeidere

Organisasjonskart

Organisasjonskart RSHU

Strategiske mål

 1. RSHU skal bidra til beslutningsstøtte lokalt og regionalt vedrørende organisering og aktivitet. RSHU skal bidra til effektiv ressursutnyttelse ved blant annet å bistå med aktivitets- og bemanningsanalyser i regionen.
 2. RSHU har som oppgave å sikre utvikling og implementering standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge.
 3. RSHU skal bidra til et optimalt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
 4. RSHU skal bidra i anskaffelsesprosessen med nytt EPJ/PAS, Helseplattformen, og sørger for ivaretakelse av god nok involvering av fagfolk og ivaretakelse av faglige krav og behov. RSHU har en koordinerende funksjon mellom de tre HF-ene og programkontoret i Helseplattformen og sikre at nye IKT løsninger understøtter drift og aktivitet.
 5. Nye utrednings- og behandlingsformer og ny teknologi skal verdivurderes.RSHU skal bidra i helseøkonomiske vurderinger og vurderinger av kostnadseffektivitet og legge til rette for minimetodevurderinger.
 6. RSHU skal etablere et kompetansemiljø på logistikk og kapasitetsvurderinger i samarbeid med NTNU.

Standardiserte pasientforløp

Standardiserte pasientforløp er basert på forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling, og målet er å tilby pasientbehandling av høy internasjonal kvalitet. Godt planlagte pasientforløp sørger for at pasientens møte med sykehuset skjer på en trygg og godt tilrettelagt måte.

Standardiserte pasientforløp

Pakkeforløp kreft

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Ønsker du å vite mer om prosjekter vi jobber med, ta kontakt med en av oss. For kontaktinformasjon, se liste under Medarbeidere.

Årsrapporter

eRapport 2016

Nytt fra RSHU

 • Pasientforløp

  Nedenfor finner du en oversikt over alle godkjente behandlinger (pasientforløp) ved St. Olavs Hospital. Form og språk er opprinnelig tilpasset helsepersonell, men pasienter, pårørende og andre kan ha stor nytte av å lese beskrivelsene til h...

 • Medarbeidere