Små steinvarder bygget ute i havgapet.

RSHU

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal bidra til:

 • beslutningsstøtte lokalt og regionalt vedrørende organisering og aktivitet.

 • å sikre implementering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge.

 • effektiv ressursutnyttelse ved å bistå med aktivitets og bemanningsanalyser i regionen.

 • optimalt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Medarbeidere

Medarbeidere

Organisasjonskart

Organisasjonskart RSHU

Handlingsplan for RSHU 2017 - 2019

RSHU skal bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse i helsetjenesten.

 1. RSHU skal bistå ledelse i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse. 
 2. RSHU skal bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten.
 3. Ved etableringen av nytt EPJ/PAS skal RSHU ha en koordinerende rolle mellom HFene i samhandlingen med programkontoret for Helseplattformen.
 4. RSHU skal bidra med helseøkonomiske vurderinger.
 5. RSHU skal bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor.
 6. RSHU skal samarbeide med kvalitetsregistre for å vurdere kvalitet, pasientsikkerhet, variasjon i bruk av helsetjenester og pasientforløp.


Handlingsplanen forankres i overordnete strategier:

HelseOmsorg2021 (HO21)

Strategi 2030 HMN

Strategi for St. Olavs hospital, Forbedringsprogram 2017


Standardiserte pasientforløp

Standardiserte pasientforløp er basert på forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling, og målet er å tilby pasientbehandling av høy internasjonal kvalitet. Godt planlagte pasientforløp sørger for at pasientens møte med sykehuset skjer på en trygg og godt tilrettelagt måte.

Standardiserte pasientforløp

Pakkeforløp kreft

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Ønsker du å vite mer om prosjekter vi jobber med, ta kontakt med en av oss. For kontaktinformasjon, se liste under Medarbeidere.

Årsrapporter

eRapport 2016

Publikasjoner og rapporter

2016

Rapporter

Klinikkvise gjennomganger - rapport Delrapport fase II - organisering og dimensjonering av mottaksfunksjoner St Olavs Hospital HF Analyse av bemanning og aktivitet i Mottaksavdelingen og AMK Divisjon psykisk helsevern Fremtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus Dagens bruk og fremtidig behov for pasienthotell Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet Måling av vitalparametere på sengepost St. Olav

Publikasjoner

Beckmann F et al. Optimisation-Based Nurse Scheduling for Real-Life Instances Austeng A et al. Nurse-administered intravitreal injections of anti-VEGF: study protocol for noninferiority randomized controlled trial of safety, cost and patient satisfaction

Benestad B et al. Camp-based family treatment of childhood obesity: randomised controlled trial. Anthun K et al. Economic incentives and diagnostic coding in a public health care system. Døhl Ø et al. Factors associated with the amount of public home care received by elderly and intellectually disabled individuals in a large Norwegian municipality.Døhl Ø et al. Physical disability and cognitive impairment among recipients of long-term care

Kalseth J et al. BMC Psychiatry

2017

Rapporter

Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet på St.Olavs Hospital HF (INTOVA 2)Driftsgjennomgang ved Nyfødt intensiv

Publikasjoner

Aune D et al. Resting heart rate and the risk of cardiovascular disease, total cancer, and all-cause mortality - A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

Aune D et al. Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

Brumpton B et al. Prospective study of insomnia and incident asthma in adults: the HUNT study.

Bjørngaard JH et al. Cardiovascular mortality - Comparing risk factor associations within couples and in the total population - The HUNT Study.

Varmdal T et al. Percutaneous Coronary Intervention as a Trigger for Stroke.
Sen A et al. Insomnia and the Risk of Breast Cancer: The HUNT Study.

Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC).

Anders N. Gullhav et al. Block scheduling at magnetic resonance imaging labs
Utlisting av artikler og nyheter

 • Andreas Asheim

  Forskning, prosjekter   

 • Medarbeidere

 • Pågående prosjekter

 • Pasientforløp

  Nedenfor finner du en oversikt over alle godkjente behandlinger (pasientforløp) ved St. Olavs hospital. Form og språk er opprinnelig tilpasset helsepersonell, men pasienter, pårørende og andre kan ha stor nytte av å lese beskrivelsene til h...

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.