Små steinvarder bygget ute i havgapet.
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

RSHU

RSHU skal, i tråd med Helse Midt- Norge, St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal sine visjoner, strategier og utviklingsplaner bidra til:


  • Fremragende helsetjeneste og fremragende behandling gjennom god faglig kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse
  • Realisering av helhetlige standardiserte pasientforløp mellom sykehus og kommune 
  • Redusere uønsket variasjon i helsetjenesten gjennom utvikling av helhetlige standardiserte pasientforløp 
  • Introduksjon av ny teknologi og digitalisering av helhetlige pasientforløp koblet til innføring av Helseplattformen 
  • Bedret brukeropplevelse for pasientene og de ansatte gjennom å anvende tjenestedesign i planlegging, innføring og implementering av helhetlige standardiserte pasientforløp

Medarbeidere

Medarbeidere

Organisasjonskart

Kommer.

Handlingsplan for RSHU 2020 - 2021

RSHU har som hovedformål å bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, gode pasienterfaringer, god pasientflyt, gode arbeidsforhold og optimal ressursutnyttelse i den regionale helsetjenesten i HMN. RSHU skal bidra med helsetjenesteforskning og metodeutvikling for å evaluere effekter av tidligere og nye tiltak. 

INNOVASJON

Etablere og drive innovasjonsklynger i helseregion Midt-Norge med fokus på erfaringsutveksling, metodeutvikling og initiering av nye prosjekter

HELSELOGISTIKK OG RESSURSUTNYTTELSE

Bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor.
Bistå ledelsen i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse og pasientflyt.

HELSEPLATTFORMEN OG PASIENTFORLØP

Bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten.

Bidra til å understøtte arbeidet med standardisering av faglig innhold og arbeids-prosesser/flyt i byggingen av en felles EPJ løsning for HF og kommuner i Midt Norge.

Bistå med kunnskap om hvordan å samle inn og benytte pasientrapporterte data, brukererfaringer, PREM og PROM til å bedre helsetjenesten for pasientene. 

HELSEØKONOMI 

Bistå i helseøkonomiske vurderinger og bidra til økt bevissthet om ressursbruk, nytte og budsjettkonsekvenser.  


Handlingsplanen forankres i overordnete strategier:

HelseOmsorg2021 (HO21) Strategi 2030 HMNForbedringsprogram 2019 - videreføring i 2020 (pdf) Mandat for RSHU fra regionalt fagdirektørmøte (pdf)

Strategi og forbedringsprogram for Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal

Standardiserte pasientforløp

Standardiserte pasientforløp er basert på forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling, og målet er å tilby pasientbehandling av høy internasjonal kvalitet. Godt planlagte pasientforløp sørger for at pasientens møte med sykehuset skjer på en trygg og godt tilrettelagt måte.

Standardiserte pasientforløp Pakkeforløp kreft

Prosjekter

Kommer.

Fant du det du lette etter?