Innovasjon

ved St. Olavs hospital

Innovasjon er en felles arena på St. Olavs hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt

En innovasjonsprosess fra idè til implementering kan være en lang og krevende reise. Vi bistår med videreutvikling av idèen din og gir støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling. Desto tidligere vi blir involvert i ideen desto større kan gevinstrealiseringen bli.

Del dine tanker med oss og vi hjelper/bistår deg gjerne videre.

Innovasjonsprosessenillustrert med ulike fargebaner.

Innovasjon ved St. Olavs hospital

Innovasjon betyr for oss å ivareta nytenkning og utvikling på en systematisk måte. St. Olavs hospital har fokus rettet mot utvikling av ideer fra pasienter, ansatte, forskere og andre interessenter. Gjennom dette vil innovasjonene være både brukerdrevet og medarbeiderdrevet. Innovasjonen kan ha som mål å forbedre forhold ved:

 • Organisasjonen (forretningsmodell, nettverk, organisering, arbeidsprosesser).
 • Tilbud, tjenester og produkter.
 • Opplevelse (service, involvering av interessenter med mer).
St. Olavs har som mål å drive «fremragende behandling». Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandling, uført av høyt kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste. Innovative løsninger kan handle om å frigjøre tid og ressurser slik at vi trygt kan si at vi leverer trygghet, respekt og kvalitet i arbeidet. Andre relevante innovasjonsprosjekter vil også gjennomføres.

Innovasjon betyr for oss nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å behandle på eller hvordan vi organiserer opplæring av pasienter og pårørende, samarbeider med andre eller nye produkter (oppfinnelser). Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en annerledes måte.

30 tips for å lykkes med TJENESTEINNOVASJON

Ved St. Olavs hospital er det to medarbeidere som skal jobbe med tilrettelegging for innovasjonsløsninger. Den ene er ved forskningsinfrastrukturen «Fremtidens operasjonsrom» (FOR), og den andre ved Regionalt senter for helsetjenester og utvikling (RSHU). Grovt sett skal disse jobbe innen for to fagområder: 


 • Tjenesteinnovasjon
  • Tjenesteinnovasjon er nært knyttet til utviklingsprosjekter, og forventes å få en stor
   betydning framover for å styrke organisering og drift av fremtidens helsetjeneste.
 • Produktinnovasjon
  • Det er særlig produktinnovasjon som forbindes med tradisjonell innovasjon. Dette vil typisk være oppfinnelser av produkter eller teknologi som kan selges i et marked.

Kom i kontakt med våre innovatører

innovasjon@stolav.no

Portrettbilde
Johan Fredrik Skomsvoll
Leder for regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)  
Portrettbilde
Jan Gunnar Skogås
Leder for Fremtidens operasjonsrom (FOR) 
Portrettbilde
Joseph Schultz
Tjenesteinnovasjon
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Portrettbilde
Alexander Moen
Innovasjonsrådgiver
Fremtidens operasjonsrom (FOR)Portrettbilde
Jarl Kåre Reitan
Avstandsoppfølging
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Portrettbilde
Ole Christian Mjølstad
Tjenesteinnovasjon
Forbedringsprogram 2019
Portrettbilde

Jørn Heggelund
Brukererfaring
Forbedringsprogram 2019


Innovasjonsprosjekter

 • eKonsultasjoner

  Ved bruk av videkonsultasjoner er målet å gi pasienter økt tilgang til spesialisthjelp der de bor. Dette gir mer effektiv bruk av ressursene, både pasientens og helsetjenestens.

 • Automatisering av prosesser for å redusere dokumentasjonstid

  Leger og annet helsepersonell utfører i dag mange administrative oppgaver manuelt på tastatur. Vi ser nå på muligheter for å automatisere de regelstyrte administrative oppgavene deres for å redusere dokumantasjonstid.

 • Pred.App: Nedtrapping av Prednisolon

  Korrekt dosering og nedtrapping av Prednisolon er kompleks. Vårt mål er å tilrettelegge for økt samsvar i riktig dosering og nedtrapping av Prednisolon.

 • Pasientdagboken

  Pasientdagboken er en digital dagbok. Den skal bidra til mer og bedre pasientinvolvering, ansvarliggjør pasienten og sørger for at informasjonen følger pasienten.

 • Sinnemestring: Utvikle en applikasjon til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

  Sinnemestring, Brøsetmodellen er implementert både regionalt og nasjonalt. Det startet som et prosjekt for 20 år siden ved St. Olavs hospital. En arbeidsbok er helt avgjørende i forhold til hjemmearbeidet pasientene gjennomfører og resultat...

 • Barselapp: Bedre oppfølging av mor og barn hjemme etter fødsel

  St.Olavs hospital ved fødeavdelingen og jordmor hjem teamet, ønsker å utvikle en applikasjon som kan bidra til bedre oppfølging av mor og barn som reiser hjem kort tid etter fødsel. Applikasjonen vil bidra til mer presis og effektiv informa...

 • Akuttpoliklinikk: Utvikling av ny tjeneste for poliklinisk akuttbehandling

  I dag møter alle akutt-pasienter (ø-pasienter) i akuttmottaket. De mest alvorlig ø-pasienter behandles først, mens de minst alvorlige pasientene prioriteres sist. Dette er problematisk både for pasientene og for Akuttmottaket.

 • Senter for eTerapi: Terapeutveiledet internettbehandling ved Nidaros DPS

  Målet med terapeutveiledet internettbehandling er å tilby økt tilgang til spesialisthjelp der du bor. I tillegg skal det gi mer effektiv bruk av både pasientens og helsetjenestens ressurser.

 • Mixed reality and augmented reality in the operating room

  One of the main challenges for the surgeon during a minimally invasive intervention is to process the data coming from various image sources displayed on several screens, scattered around the operatingroomtable, and extract the most relevan...

 • Avansert hjemmesykehus for barn

  Hensikten med Avansert hjemmesykehus for barn (AHS), var å bidra til økt livskvalitet for syke barn og deres familier.

 • Oversettende øreplugger: En verden uten språk barrierer

  Øreplugger som oversetter direkte og samtidig dokumenterer det som blir sagt.

 • BUP Organisering/logistikk- Et mål om 40 kalenderdager ventetid

  Målet med prosjektet var å komme opp med beslutningsstøtte og tiltak for å nå kravet om 40 dager ventetid til inntak i BUPs poliklinikker ved St. Olavs hospital. Som del i dette ble det utviklet en simuleringsmodell som kan gi beslutningsst...

 • HILD - en app for sikker hjemmebehandling med cellegifttabletter ved kreft

  Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

 • In-Motion

  Tidlig påvisning av cerebral parese (CP) hos syke nyfødte er vanskelig. Det kreves gjentatte vurderinger i oppfølgingen på sykehuset. Vi foreslår en smart telefonapplikasjon (app) og et AI-basert verktøy for hjemmebaserte videoopptak og eks...

 • koppler

  Målet med idéen er å utvikle et nytt instrument, koppler, som vil forbedre og forenkle dagens sirkulære stiftemaskin slik at risikoen for skjøtesvikt reduseres.

 • KHORAL

  Målet er å utvikle en nye verktøy/metode for å fjerne fremmedlegeme i magesekk og spiserør.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.