Bakgrunnillustrasjon

Innovasjon

Har du en idé du vil sette i banken for å se om den gir avkastning?

St. Olavs hospital har som målsetting å drive «Fremragende behandling» for de som bruker våre tjenester – enten det er medarbeidere, pasienter, pårørende eller andre interessenter. Dette innebærer et kontinuerlig fokus på tilpassing av tilbud og nytenkning om hvordan ”veien videre” kan se ut.

Vi er en møteplass for blant annet ideskapere/gründere og industri som ønsker å validere, prøve ut og/eller realisere ideer i samarbeid med oss. Desto tidligere vi blir involvert i ideen desto større kan gevinstrealiseringen bli.

Del dine tanker med oss og vi hjelper/bistår deg gjerne videre.

Om innovasjon

Innovasjon betyr for oss å ivareta nytenkning og utvikling på en systematisk måte. St. Olavs hospital har fokus rettet mot utvikling av ideer fra pasienter, ansatte, forskere og andre interessenter. Gjennom dette vil innovasjonene være både brukerdrevet og medarbeiderdrevet. Innovasjonen kan ha som mål å forbedre forhold ved:

 • Organisasjonen (forretningsmodell, nettverk, organisering, arbeidsprosesser).
 • Tilbud, tjenester og produkter.
 • Opplevelse (service, involvering av interessenter med mer).

St. Olavs har som mål å drive «fremragende behandling». Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandling, uført av høyt kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste. Innovative løsninger kan handle om å frigjøre tid og ressurser slik at vi trygt kan si at vi leverer trygghet, respekt og kvalitet i arbeidet. Andre relevante innovasjonsprosjekter vil også gjennomføres.

Innovasjon betyr for oss nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å behandle på eller hvordan vi organiserer opplæring av pasienter og pårørende, samarbeider med andre eller nye produkter (oppfinnelser). Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en annerledes måte.

30 tips for å lykkes med TJENESTEINNOVASJON

Innovasjon ved St. Olavs hospital

Ved St. Olavs hospital er det to medarbeidere som skal jobbe med tilrettelegging for innovasjonsløsninger. Den ene er ved forskningsinfrastrukturen «Fremtidens operasjonsrom» (FOR), og den andre ved Regionalt senter for helsetjenester og utvikling (RSHU). Grovt sett skal disse jobbe innen for to fagområder:

 • Tjenesteinnovasjon
  • Tjenesteinnovasjon er nært knyttet til utviklingsprosjekter, og forventes å få en stor
   betydning framover for å styrke organisering og drift av fremtidens helsetjeneste.
 • Produktinnovasjon
  • Det er særlig produktinnovasjon som forbindes med tradisjonell innovasjon. Dette vil typisk være oppfinnelser av produkter eller teknologi som kan selges i et marked.

Innovasjonsstrategien for St. Olavs hospital

Last ned Strategidokument for Fremtidens operasjonsrom (FOR).pdf

 


Ønsker du å komme i kontakt med en av våre innovatører?

Send oss en e-post:

innovasjon@stolav.no

Joseph Samuel Schultz. Foto
Joseph Samuel Schultz
Innovasjonsrådgiver
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)
Alex Moen. Foto
Alexander Moen
Innovasjonsrådgiver
Fremtidens operasjonsrom (FOR)

 

Innovasjonsprosjekter

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.