Innovasjon

Har du en idé du vil sette i banken for å se om den gir avkastning?

St. Olavs hospital har som målsetting å drive «Fremragende behandling» for de som bruker våre tjenester – enten det er medarbeidere, pasienter, pårørende eller andre interessenter. Dette innebærer et kontinuerlig fokus på tilpassing av tilbud og nytenkning om hvordan ”veien videre” kan se ut.

Vi er en møteplass for blant annet ideskapere/gründere og industri som ønsker å validere, prøve ut og/eller realisere ideer i samarbeid med oss. Desto tidligere vi blir involvert i ideen desto større kan gevinstrealiseringen bli.

Del dine tanker med oss og vi hjelper/bistår deg gjerne videre.

Kom i kontakt med våre innovatører

innovasjon@stolav.no

Joseph Samuel Schultz. Foto
Joseph Samuel Schultz
Innovasjonsrådgiver
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)
Alex Moen. Foto
Alexander Moen
Innovasjonsrådgiver
Fremtidens operasjonsrom (FOR)

 

Innovasjonsprosjekter

 • eKonsultasjoner

  Ved bruk av videkonsultasjoner er målet å gi pasienter økt tilgang til spesialisthjelp der de bor. Dette gir mer effektiv bruk av ressursene, både pasientens og helsetjenestens.

 • Automatisering av prosesser for å redusere dokumentasjonstid

  Leger og annet helsepersonell utfører i dag mange administrative oppgaver manuelt på tastatur. Vi ser nå på muligheter for å automatisere de regelstyrte administrative oppgavene deres for å redusere dokumantasjonstid.

 • Pred.App: Nedtrapping av Prednisolon

  Korrekt dosering og nedtrapping av Prednisolon er kompleks. Vårt mål er å tilrettelegge for økt samsvar i riktig dosering og nedtrapping av Prednisolon.

 • Pasientdagboken

  Pasientdagboken er en digital dagbok. Den skal bidra til mer og bedre pasientinvolvering, ansvarliggjør pasienten og sørger for at informasjonen følger pasienten.

 • Sinnemestring: Utvikle en applikasjon til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

  Sinnemestring, Brøsetmodellen er implementert både regionalt og nasjonalt. Det startet som et prosjekt for 20 år siden ved St. Olavs hospital. En arbeidsbok er helt avgjørende i forhold til hjemmearbeidet pasientene gjennomfører og resultat...

 • Barselapp: Bedre oppfølging av mor og barn hjemme etter fødsel

  St.Olavs hospital ved fødeavdelingen og jordmor hjem teamet, ønsker å utvikle en applikasjon som kan bidra til bedre oppfølging av mor og barn som reiser hjem kort tid etter fødsel. Applikasjonen vil bidra til mer presis og effektiv informa...

 • Akuttpoliklinikk: Utvikling av ny tjeneste for poliklinisk akuttbehandling

  I dag møter alle akutt-pasienter (ø-pasienter) i akuttmottaket. De mest alvorlig ø-pasienter behandles først, mens de minst alvorlige pasientene prioriteres sist. Dette er problematisk både for pasientene og for Akuttmottaket.

 • Senter for eTerapi: Terapeutveiledet internettbehandling ved Nidaros DPS

  Målet med terapeutveiledet internettbehandling er å tilby økt tilgang til spesialisthjelp der du bor. I tillegg skal det gi mer effektiv bruk av både pasientens og helsetjenestens ressurser.

 • Mixed reality and augmented reality in the operating room

  One of the main challenges for the surgeon during a minimally invasive intervention is to process the data coming from various image sources displayed on several screens, scattered around the operatingroomtable, and extract the most relevan...

 • Avansert hjemmesykehus for barn

  Hensikten med Avansert hjemmesykehus for barn (AHS), var å bidra til økt livskvalitet for syke barn og deres familier.

 • Oversettende øreplugger: En verden uten språk barrierer

  Øreplugger som oversetter direkte og samtidig dokumenterer det som blir sagt.

 • BUP Organisering/logistikk- Et mål om 40 kalenderdager ventetid

  Målet med prosjektet var å komme opp med beslutningsstøtte og tiltak for å nå kravet om 40 dager ventetid til inntak i BUPs poliklinikker ved St. Olavs hospital. Som del i dette ble det utviklet en simuleringsmodell som kan gi beslutningsst...

 • HILD - en app for sikker hjemmebehandling med cellegifttabletter ved kreft

  Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

 • In-Motion

  Tidlig påvisning av cerebral parese (CP) hos syke nyfødte er vanskelig. Det kreves gjentatte vurderinger i oppfølgingen på sykehuset. Vi foreslår en smart telefonapplikasjon (app) og et AI-basert verktøy for hjemmebaserte videoopptak og eks...

 • koppler

  Målet med idéen er å utvikle et nytt instrument, koppler, som vil forbedre og forenkle dagens sirkulære stiftemaskin slik at risikoen for skjøtesvikt reduseres.

 • KHORAL

  Målet er å utvikle en nye verktøy/metode for å fjerne fremmedlegeme i magesekk og spiserør.

Arrangementer

 • Onsdag 06.02.
  Temadag: Medisinsk avstandsoppfølging (hjemmesykehus)

  Helsetjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer. Både behov, forventninger og muligheter for nye tilbud vil øke. Om vi ikke endrer måten vi jobber på, vil helsetjenestebehovene trolig overstige våre muligheter til å øke tilbudet.

 • Helseinnovatørskolen

  Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjoner kan komme til nytte i helse og helsetjenesten.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.