Kirurger i aksjon på FOR-stuen

FOR

Fremtidens Operasjonsrom

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

 

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon.
FOR er tilrettelagt for, og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.
I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.
St. Olavs Hospital og FOR er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom en digital medieteknologisk industri og utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling.

Nyheter

Alexander Moen - nytilsatt ved FOR

FOR Fagseminar 2017

Organisasjon

Jan Gunnar Skogås
Daglig leder FOR
St. Olavs Hospital
+47 982 80 585
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no

Petter Aadahl
Forskningsdirektør
Forskningsavdelingen
St. Olavs Hospital
+47 924 03 337
E-post: petter.aadahl@stolav.no

Øystein Risa
Instituttleder
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap
+47 926 13 734
E-post: oystein.risa@ntnu.no

Hans Olav Myhre
Professor Emeritus
St. Olavs Hospital
E-post: homyhre@online.no


Ivar Rossvoll
Leder Fagrådet
Overlege ortopedi
St. Olavs Hospital
+ 47 911 70 330
E-post: ivar.rossvoll@stolav.no

Frode Manstad.Hulaas, foto

Frode Manstad-Hulaas
Overlege radiologi
St. Olavs Hospital
+ 47 728 28 067
E-post: frode.manstad-hulaas@stolav.no


Alexander Moen

Innovasjonsutvikler
+ 47 488 95 450
E-post: alexander.moen@stolav.no

    Geir Andre Pedersen, foto

Geir Andre Pedersen
NorMIT Koordinator
Høgskolelærer / Radiograf / Masterstudent
+47 924 88 330
E-post: geir.andre.pedersen@stolav.no Liv-Inger Stenstad, foto         

Liv-Inger Stenstad
Forskningskoordinator 
Kirurgisk klinikk, Klinikk for Lunge og arbeidsmedisin og Ortopeden
Radiograf / Masterstudent
+47 970 00 373
E-post: liv-inger.stenstad@stolav.no       

 Gabriel Kiss, foto

Gabriel Kiss
Ingeniør / Forsker
Forskningskoordinator Nevrokirugisk klinikk og Klinikk for ØNH, Kjeve- og Øyesykdommer
NorMIT koordinator
+47 918 97 945
E-post: gabriel.kiss@stolav.no

Marianne Haugvold, foto 

Marianne Haugvold
Rådgiver FoU
Cand. Scient.
+47 957 00 495
E-post: marianne.haugvold@stolav.no
 

Samarbeidspartnere innen forskning

 

NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet
Postadresse:
NTNU
7491 Trondheim
+47 73 59 50 00 (sentralbord)
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

 

SINTEF
v/forskningssjef Thomas Langø
+47 909 62 913
E-post: thomas.lango@sintef.no

Postadresse:
Stiftelsen SINTEF
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

I tillegg samarbeider vi med:Kjøreregler for forskning

FOR Fagråd  

En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen DMF.

Følgende medlemmer oppnevnes for perioden 2016-2019:

  • 1. Amanuensis Ivar Rossvoll (leder fagråd)
  • Professor Hans Olav Myhre
  • Professor Olav Haraldseth
  • Forskningssjef Thomas Langø
  • Professor Per Farup
  • Professor Ståle Nordgård
  • 1. Amanuensis Knut Haakon Stensæth
  • 1. Amanuensis Frode Manstad-Hulaas

 

Etiske kjøreregler

Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

Årsrapporter med publikasjoner

Last ned PDF-filer:

Nyhetsbrev

Last ned PDF-filer:

FOR - NorMit

Hovedoppgave for NorMIT er forskning knyttet til infrastruktur for bildeveiledet minimal invasiv terapi og medisinsk teknologi. Sammen med dette hører forskning og utvikling av områder som logistikk, arbeidsflyt, kommunikasjon, organisering og overføring av høyoppløselige bilder.

NorMit

In English


Read about The Operation Room of the Future

Forskning ved FOR