FOR

Fremtidens Operasjonsrom

 Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

 

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning og innovasjon. I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

 

 

Organisasjonskart

Org.kart FOR.PNG 

Ansvarlige

Jan Gunnar Skogås
Daglig leder FOR
St. Olavs Hospital
+47 98 28 05 85
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no

 

 


 

 

Petter Aadahl
Forskningsdirektør
Forskningsavdelingen
St. Olavs Hospital
+47 92 4033 37
E-post: petter.aadahl@stolav.no


 


 

 

Toril A. Nagelhus Hernes
Instituttleder
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Det Medisinske Fakultet, NTNU
+47 93 02 83 41
E-post: toril.hernes@ntnu.no

 

 


 

Samarbeidspartnere innen forskning

 

NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet
Postadresse:
NTNU
7491 Trondheim
+47 73 59 50 00 (sentralbord)
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

 

SINTEF
v/forskningssjef Thomas Langø
+47 90 96 29 13
E-post: thomas.lango@sintef.no

Postadresse:
Stiftelsen SINTEF
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

I tillegg samarbeider vi med:

NorMIT - Norwegian centre for Minimally invasive image guided Therapy and medical technologies

National Competence Centre for Ultrasound and Image guided Therapy

 National Center fro Advanced Laparoscopic Surgery (NSALK)

NTNU - Det medisinske fakultet

NTNU's Strategic Area of Medical Technology

NTNU's Technology Transfer AS

CIRiS - Centre for Interdisciplinary Research in Space

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Center for Safety and Human Factors - Research group at the Department of Psychology

Oslo universitetssykehus - Intervensjonssenteret

SINTEF

Kjøreregler for forskning

FOR Fagråd  

En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen DMF.

Følgende medlemmer oppnevnes for perioden 2016-2019:

  • 1. Amanuensis Ivar Rossvoll (leder fagråd)
  • Professor Hans Olav Myhre
  • Professor Olav Haraldseth
  • Forskningssjef Thomas Langø
  • Professor Per Farup
  • Professor Ståle Nordgård
  • 1. Amanuensis Knut Haakon Stensæth
  • 1. Amanuensis Frode Manstad-Hulaas

 

Kjøreregler for prosjekter ved Fremtidens Operasjonsrom

Veiledning Forskningsprotokoll til Fagrådet Fremtidens Operasjonsrom

Etiske kjøreregler

Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

Les hele avtalen her

Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)

Legemiddelindustriforeningen

Årsrapporter med publikasjoner

Last ned PDF-filer:

Nyhetsbrev

Last ned PDF-filer:

FOR - NorMit

Hovedoppgave for NorMIT er forskning knyttet til infrastruktur for bildeveiledet minimal invasiv terapi og medisinsk teknologi. Sammen med dette hører forskning og utvikling av områder som logistikk, arbeidsflyt, kommunikasjon, organisering og overføring av høyoppløselige bilder.

NorMit

In English


Read about The Operation Room of the Future