Kirurger i aksjon på FOR-stuen

FOR

Fremtidens Operasjonsrom

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

 

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon.
FOR er tilrettelagt for, og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.
I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

St. Olavs hospital og FOR er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom en digital medieteknologisk industri og utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling.

Nyheter

Alexander Moen - nytilsatt ved FOR

Organisasjon

FOR organisasjonskart

Portrettbilde av Jan Gunnar Skogås.
Jan Gunnar Skogås
Daglig leder FOR
St. Olavs hospital
Mobil: +47 982 80 585
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no

Portrettbilde av Petter Aadahl.
Petter Aadahl

Forskningsdirektør
Forskningsavdelingen
St. Olavs hospital
Mobil: +47 924 03 337
E-post: petter.aadahl@stolav.no

Portrettbilde av Øystein Risa.
Øystein Risa

Instituttleder
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Mobil: +47 926 13 734
E-post: oystein.risa@ntnu.no

Portrettbilde av Hans Olav Myhre
Hans Olav Myhre

Professor Emeritus
St. Olavs hospital
Mobil: +47 951 49 688
E-post: homyhre@online.no

Portrettbilde av Ivar Rossvoll.
Ivar Rossvoll

Leder Fagrådet
Overlege ortopedi
St. Olavs hospital
Mobil: + 47 911 70 330
E-post: ivar.rossvoll@stolav.no

Portrettbilde av Frode Manstad-Hulaas.
Frode Manstad-Hulaas
Overlege radiologi
St. Olavs hospital
Mobil: + 47 72 82 80 67
E-post: frode.manstad-hulaas@stolav.noPortrettbilde av Alexander Moen.

Alexander Moen

Innovasjonsutvikler
Mobil: + 47 488 95 450
E-post: alexander.moen@stolav.no

Portrettbilde av Marianne Haugvold.
Marianne Haugvold
Rådgiver FoU
Cand. Scient.
Mobil: +47 957 00 495
E-post: marianne.haugvold@stolav.no


Geir Andre Pedersen
NorMIT Koordinator
Høgskolelærer / Aut. Radiograf / Masterstudent
Mobil: +47 924 88 330
E-post: geir.andre.pedersen@stolav.no


             
Liv-Inger Stenstad
Forskningskoordinator 
Kirurgisk klinikk, Klinikk for Lunge og arbeidsmedisin og Ortopeden
Aut. Radiograf, BSc., MSc.
Telefon: +47 72 82 03 24 / +47 970 00 373
E-post: liv-inger.stenstad@stolav.no          Gabriel Hanssen Kiss
Ph.D.
Ingeniør / Forsker
Forskningskoordinator
Nevrokirugisk klinikk og Klinikk for ØNH, Kjeve- og Øyesykdommer
NorMIT koordinator
+47 918 97 945
E-post: gabriel.kiss@stolav.no

       

Samarbeidspartnere innen forskning

 

NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet
Postadresse:
NTNU
7491 Trondheim
+47 73 59 50 00 (sentralbord)
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

 

SINTEF
v/forskningssjef Thomas Langø
+47 909 62 913
E-post: thomas.lango@sintef.no

Postadresse:
Stiftelsen SINTEF
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

I tillegg samarbeider vi med:Kjøreregler for forskning

FOR Fagråd  

En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen DMF.

Følgende medlemmer oppnevnes for perioden 2016-2019:

  • 1. Amanuensis Ivar Rossvoll (leder fagråd)
  • Professor Hans Olav Myhre
  • Professor Olav Haraldseth
  • Forskningssjef Thomas Langø
  • Professor Per Farup
  • Professor Ståle Nordgård
  • 1. Amanuensis Knut Haakon Stensæth
  • 1. Amanuensis Frode Manstad-Hulaas

 

Etiske kjøreregler

Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

Årsrapporter med publikasjoner

Last ned PDF-filer:

FOR Fagseminar

FOR Fagseminar 2018

Årets FOR Fagseminar ble avholdt på Røros 25.-26. januar. Vi hadde to inspirerende dager sammen – og deltakerantallet har aldri vært høyere. Dette tyder på at en slik samling er av stor betydning for miljøene – å møtes på en annen arena enn hva man gjør i det daglige. På denne måten skapes nye ideer og relasjoner samt at forskningsinfrastrukturen styrkes. Deltakerne representerte ulike miljø som St. Olavs hospital, NTNU, SINTEF, industripartnere og andre samarbeidspartnere i FOR forskningsnettverk.

Velkommen igjen til FOR Fagseminar 2019!

 

Robotikk innen kirurgi - Hva skjer nå og i fremtiden? v/Thomas Langø, Sjefforsker, Medisinsk teknologi, SINTEF

 

Virtuell reality & Agumentet reality. Eksempler på kliniske applikasjoner v/Gabriel Kiss, Forsker v/FOR

Hologrammer, status i dag. v/Gabriel Kiss, Forsker v/FOR

Kunstig intelligens i helse – muligheter og status, v/Athar Ali Tajik, Lege/kardiolog, Senior Manager Deloitte

Droner og droneteknologi, muligheter og begrensninger? v/Per-Oscar Jacobsen, CEO JEPCON AS

3D-print på ulike materialer, hvilke muligheter, status v/Jan Magne Gjerde, MSc, FOR

Innovasjon og eksempler v/Alexander Moen, innovasjonsrådgiver St.Olavs hospital, FOR

Digital kommunikasjon mellom virksomheter og mennesker v/ Ebbe Kimo, Operasjonsleder Trøndelag Politidistrikt

Nyhetsbrev

Last ned PDF-filer:

FOR - NorMit

Hovedoppgave for NorMIT er forskning knyttet til infrastruktur for bildeveiledet minimal invasiv terapi og medisinsk teknologi. Sammen med dette hører forskning og utvikling av områder som logistikk, arbeidsflyt, kommunikasjon, organisering og overføring av høyoppløselige bilder.

NorMit

In English


Read about The Operation Room of the Future

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.