Kirurger i aksjon på FOR-stuen

FOR

Fremtidens Operasjonsrom

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

 

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon.
FOR legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene, med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.
Infrastrukturen har per i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital. Disse operasjonsstuene samt forskningsverktøy som er tilgjengelig i FOR infrastruktur er i praksis moderne forskningslaboratorier. Her ligger alt til rette for at prototyper og nye behandlingsmetoder kan utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser.
FOR er tilrettelagt for, og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.
I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

St. Olavs hospital og FOR er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom en digital medieteknologisk industri og utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling.

Organisasjon

Organisasjonskart over FOR.

Portrettbilde av Jan Gunnar Skogås.
Jan Gunnar Skogås
Daglig leder FOR
St. Olavs hospital
Mobil: +47 982 80 585
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no

Portrettbild eav Gunnar Morken. Foto.      
Gunnar Morken

Forskningsdirektør
Forskningsavdelingen
St. Olavs hospital
Telefon: +47 918 53 705 / 72 82 30 34
E-post: gunnar.morken@stolav.no

Portrettbilde av Øystein Risa.
Øystein Risa

Instituttleder
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Mobil: +47 926 13 734
E-post: oystein.risa@ntnu.no

Portrettbilde av Hans Olav Myhre
Hans Olav Myhre

Professor Emeritus
St. Olavs hospital
Mobil: +47 951 49 688
E-post: homyhre@online.no

Portrettbilde av Ivar Rossvoll.
Ivar Rossvoll

Leder Fagrådet
Overlege ortopedi
St. Olavs hospital
Mobil: + 47 911 70 330
E-post: ivar.rossvoll@stolav.no

Portrettbilde av Frode Manstad-Hulaas.
Frode Manstad-Hulaas
Overlege radiologi
St. Olavs hospital
Telefon: + 47 72 82 80 67
E-post: frode.manstad-hulaas@stolav.no


Portrettbilde av Marianne Haugvold.
Marianne Haugvold
Rådgiver FoU
Cand. Scient.
Mobil: +47 957 00 495
E-post: marianne.haugvold@stolav.no

Ingrid 1.jpg
Ingrid Granbo
Forskningskoordinator
Kardiologisk sykepleier
Mobil: + 47 932 3 788
E-post: ingrid.granbo@stolav.no


             
Liv-Inger Stenstad
Forskningskoordinator 
Kirurgisk klinikk, Klinikk for Lunge og arbeidsmedisin og Ortopeden
Aut. Radiograf, BSc., MSc.
Telefon: +47 72 82 03 24 / +47 970 00 373
E-post: liv-inger.stenstad@stolav.no          


Gabriel Hanssen Kiss
Ph.D.
Ingeniør / Forsker
Forskningskoordinator
Nevrokirugisk klinikk og Klinikk for ØNH, Kjeve- og Øyesykdommer
NorMIT koordinator
Mobil: +47 918 97 945
E-post: gabriel.kiss@stolav.no

   
Jan-Magne Gjerde 
Ingeniør
Forskningskoordinator - NorMIT 3D-LAB   
Telefon: + 47 735 53 355 / + 47 916 83 533
E-post: jan-magne.gjerde@stolav.no

Vigdis Schnell Husby.jpg
Vigdis Schnell Husby

Førsteamanuensis
Forskningskoordinator/forsker
Telefon: + 47 734 12 312 / +47 951 68 372
E-post:Samarbeidspartnere innen forskning

 

NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet
Postadresse:
NTNU
7491 Trondheim
+47 73 59 50 00 (sentralbord)
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

 

SINTEF
v/forskningssjef Thomas Langø
+47 909 62 913
E-post: thomas.lango@sintef.no

Postadresse:
Stiftelsen SINTEF
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

I tillegg samarbeider vi med:

NTNU - Fakultet for medisin og helsevitenskapKjøreregler for forskning

FOR Fagråd  

En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Følgende medlemmer oppnevnes for perioden 2016-2019:

  • 1. Amanuensis Ivar Rossvoll (leder fagråd)
  • Professor Hans Olav Myhre
  • Professor Olav Haraldseth
  • Forskningssjef Thomas Langø
  • Professor Per Farup
  • Professor Ståle Nordgård
  • 1. Amanuensis Knut Haakon Stensæth
  • 1. Amanuensis Frode Manstad-Hulaas

 

Etiske kjøreregler

Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

Årsrapporter med publikasjoner

Last ned PDF-filer:

FOR Fagseminar

FOR Fagseminar 2020

FOR Fagseminar 2019

FOR Fagseminar 2018

FOR Fagseminar 2016


Nyhetsbrev

Last ned PDF-filer:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

FOR - NorMit

Hovedoppgave for NorMIT er forskning knyttet til infrastruktur for bildeveiledet minimal invasiv terapi og medisinsk teknologi. Sammen med dette hører forskning og utvikling av områder som logistikk, arbeidsflyt, kommunikasjon, organisering og overføring av høyoppløselige bilder.

NorMit

In English


Read about The Operation Room of the Future

Nyheter

Forskning

Fant du det du lette etter?