HelsaMi
Kirurger i aksjon på FOR-stuen
Fremtidens Operasjonsrom

FOR

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

 

Daglig drift er et felles ansvar mellom Forskningsavdelingen og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fremtidens Operasjonsrom skal være en infrastruktur for forskning og innovasjon av god internasjonal kvalitet. Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon.

FOR legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene, med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.

Infrastrukturen har per i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital og 1 test-stue ved NTNU. Disse operasjonsstuene samt forskningsverktøy som er tilgjengelig i FOR infrastruktur er i praksis moderne forskningslaboratorier. Her ligger alt til rette for at prototyper og nye behandlingsmetoder kan utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser.
FOR er tilrettelagt for, og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.
I tillegg til utdanning og formidling er opplæring i elektromedisinsk utstyr viktige oppgaver.

St. Olavs hospital og FOR er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom en digital medieteknologisk industri og utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling.

Organisasjon

 Nytt organisasjonskart

 • ​Ny organisasjonsstruktur fra sommeren 2023 - mer informasjon kommer
 • Kontaktinformasjon
 • Besøksadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim​

Ansatte ved FOR

Her finner du liste over alle våre ansatte​​​​

FOR - NorMIT

Hovedoppgave for NorMIT er forskning knyttet til infrastruktur for bildeveiledet minimal invasiv terapi og medisinsk teknologi. Sammen med dette hører forskning og utvikling av områder som logistikk, arbeidsflyt, kommunikasjon, organisering og overføring av høyoppløselige bilder.

NorMIT​​​

​US​IGT​

Den Nasjonale kompetansetjenesten for ultralyd og bildeveiledet behandling har i snart 20 år samlet et tverrfaglig team av klinikere og teknologiske forskere fra St. Olavs Hospital, SINTEF og NTNU.

USIGT​​​

​fMRI

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR ledes av professor og lege Asta Håberg ved Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital og Institutt for nevromedisin, NTNU. Gruppen har i tillegg 6 ansatte . Virksomheten er også nært knyttet til Trondheim fMRI-gruppe som består av ca. 20 forskere og studenter.

fMRI​

​NSALK

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) ble opprettet ved Regionsykehuset i Trondheim i 1995, og offisielt åpnet året etter.
NSALK sin oppgave er å bygge opp kompetanse og sikre at alle norske sykehus får ta del i denne ekspertisen

NSALK​

Årsrapporter med publikasjoner

Last ned PDF-filer:

Nyhetsbrev - FOR

Last ned PDF-filer:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

FOR Fagseminar

2023

Fremtidens Operasjonsrom tilbake igjen med sitt årlige fagseminar

Tusen hjertelig takk til alle dere som deltok på FOR-Fagseminar i Bergstaden Røros 26-27. januar 2023!

Endelig kunne vi samles igjen etter et langt fravær siden januar 2020. Vi håper du hadde et lærerikt og hyggelig fagseminar på Røros, at programmet falt i smak, med passe variasjonen og interessant med relevante tema.

Det var viktig for oss å vise all den innovasjon og nyskapning som er på gang. En slik samling betyr utrolig mye for fagmiljøene, hvor vi møtes på en annen arena enn det vi gjør til daglig. Nye ideer skapes, forskningsinfrastrukturen og miljøene styrkes. Mye har skjedd siden sist vi møttes, mange innovasjoner, forskning og utvikling innom medisinsk utstyr, teknologier og nye kirurgiske metoder, som vi nå kunne dele med dere.

Presentasjoner som ble holdt:

Last ned PDF filer

Nyhetsbrev - FOR-NorMIT

Last ned PDF-filer:​

2023

2022


2021


2020


Poster

2019

2018

FOR Fagråd


FOR Fagråd  

En viktig rolle for FOR er å bedre omfanget av og kvaliteten på klinisk forskning.
Av den grunn går fagrådet gjennom forskningsprotokoller og gir råd til dem som skal utføre prosjekter i regi av FOR. Det vises ellers til kjøreregler for prosjekter ved FOR, fagrådets mandat og hovedpunkter i utarbeidelse av forskningsprotokoller utarbeidet av professor Per Farup. Disse dokumentene danner grunnlaget for samarbeid mellom FOR og dem som utfører prosjekter der. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale mellom FOR og prosjektledere. FOR legger i stor grad til rette for hovedoppgaver for medisinstudenter samt studenter ved forskningslinjen, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Følgende medlemmer oppnevnes for perioden 2020-2024:

 • 1. Amanuensis Ivar Rossvoll (leder fagråd)
 • Professor Hans Olav Myhre
 • Professor Olav Haraldseth
 • Forskningssjef Thomas Langø
 • Professor Per Farup
 • Professor Ståle Nordgård
 • 1. Amanuensis Knut Haakon Stensæth
 • 1. Amanuensis Frode Manstad-Hulaas
 • 1. Amanuensis Wenche Moe Thorstensen
 • Spesialist i klinisk farmakologi Trond Oskar Aamo


Organisasjonskart FOR med portrettbilder

Etiske kjøreregler

Fremtidens Operasjonsrom er bevisst på etiske kjøreregler - avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).

Statens legemiddelverk - Regelverk om medisinsk utstyr

​​​Nytt felles EU-regelverk om medisinsk utstyr er vedtatt og gjelder fra 26. mai 2021. Her finner du informasjon om hvordan regelverket er tatt inn i norsk lov - Forside - Legemiddelverket

In English

Nyheter

Fant du det du lette etter?