HelsaMi

Hjernetrening

Gir hjernetrening langsiktig helsegevinst og et bedre liv for barn og ungdom med ervervet hjerneskade? Både pasienter, deres familie, helsepersonell og helsemyndigheter etterspør bedre rehabiliteringsmetoder for barn og ungdom med ervervet hjerneskade.

Vi skal gjennomføre en studie med 80 barn og unge for å se om gruppebaserte hjernetreningsmetoder er i stand til å forbedre kognitiv funksjon (og særlig eksekutive funksjoner) etter ervervet hjerneskade. I tillegg til å vurdere effekt rett etter intervensjon måler vi også effekt av hjernetreningen etter seks måneder.

Illustrasjonsbilde av logoen til Hjernetrening.

Kontaktinformasjon


St. Olavs hospital

E-post:hjernetrening@stolav.no
Telefon:
477 19 987


Oslo universitetssykehus

E-post:hjernetrening@ous-hf.no
Telefon: 905 57 253

Ervervet hjerneskade

Ervervet hjerneskade skyldes for eksempel ulykker, hjernesvulster eller infeksjoner. Dette rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år. Slike hjerneskader kan skade ulike hjernefunksjoner, og en av disse er de såkalte kognitive funksjonene. Slik skade kan oppstå uavhengig av og i tillegg til skader på styring av bevegelser og motorikk. Siden barn vokser og hjernen er i stadig utvikling, kan hjerneskade hos barn ha større konsekvenser enn hos voksne fordi skaden også kan påvirke hjernefunksjoner som enda ikke er utviklet.

Kognitive funksjoner

Kognitive funksjoner inkluderer oppmerksomhet, hukommelse, læring, språk og ulike kontrollfunksjoner – også kalt eksekutive funksjoner.

Eksekutive funksjoner

Eksekutive funksjoner er helt nødvendig for oss; det er de som gjør det mulig å planlegge og gjennomføre aktiviteter som å kle på seg, lage mat, ha et sosialt liv og å kunne prestere på skolen og i arbeidslivet.
Før trodde vi at det var vanskelig å trene opp kognitive funksjoner etter en hjerneskade. Ny kunnskap om hjernens funksjon og endringskapasitet har imidlertid vist oss at vi kan ha tatt feil. Dette har medført en interesse for å utvikle ny metodikk med siktemål å trene hjernefunksjoner.

Hjernetreningsstudien tar sikte på en videreutvikling av kunnskapsfeltet ved å tilby barn og unge tilpassede hjernetreningsmetoder som har vist lovende resultater hos voksne med hjerneskade. Hjernetreningsmetodene fremmer en bevisstgjøring omkring dagliglivets oppgaver og utfordringer, og gir deltagerne kunnskap og verktøy for å mestre hverdagen på en bedre måte.

Hjernetreningsprosjektet

Forskere ved St Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus fikk i 2017 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for å gjennomføre en studie der vi skal undersøke effekten av gruppebaserte treningsmetoder for kognitiv funksjon etter ervervet hjerneskade.

Hvem deltar i studien?

Aktuelle deltagere er mellom 10 og 18 år med eksekutive vansker etter hjernesvulst, hjerneinfeksjon eller hodeskade. Treningen består av samlinger på sykehuset der man jobber i små grupper sammen med jevnaldrende med liknende vansker.

Deltakerne i studien skal også følges en tid etter hjernetreningen er gitt for å se om eventuell effekt holder seg over tid. 

Hvorfor er en slik studie viktig?

Pasienter, deres familier, helsepersonell og helsemyndigheter etterspør bedre rehabiliteringsmetoder for barn og ungdom med ervervet hjerneskade. Vi håper denne studien vil vise at hjernetrening kan bidra til mer langsiktig helsegevinst og et bedre liv for denne pasientgruppen.

 Bilder av unger som ser ned i kameraet med hendene formet som briller foran øynene. Illustrasjonsfoto.

Ansatte i prosjektet

Her finner du en kort presentasjon om oss som jobber i Hjernetreningsprosjektet samt kontaktinfo.

Brukergruppen

  • Halvard Kjelås, representant Brukerutvalget, St. Olavs hospital
  • Ingeborg Dahl-Hilstad, Generalsekretær, Personskadeforbundet LTN
  • Sivert Johan Landsem, ungdomsrepresentant, pilotstudien
  • Foreldrerepresentant, pilotstudien
  • Representant Barnekreftforeningen

Prosjektorganisering

Her finner du kart over prosjektorganiseringen.

Informasjons- og samtykkeskriv


Oslo universitetssykehus


St. Olavs hospital

Lenker

 

Fant du det du lette etter?