HelsaMi
Hjertemedisinske sengeenhet HMS1

Hjerteklaffoperasjon via kateter (TAVI)

Aortastenose (trang hjerteklaff) er den vanligste type hjerteklaffefeil. Dersom aortaklaffen blir for trang, kaller vi det aortastenose. Aortastenose er forårsaket av en forkalkning av klaffeseilene som over tid gjør klaffen for trang. Symptomer på alvorlig aortastenose er tretthet, kortpustethet, brystsmerter og svimmelhet ved aktivitet. Denne typen aortastenose krever behandling. 

Innledning

Aortastenose kan vi behandle ved å sette inn ny aortaklaff ved bruk av kateter, en såkalt kateterbasert aortaklaffeimplantasjon (TAVI). Formålet med behandlingen er å minske plager og bedre livskvalitet.  Ved TAVI unngår vi åpen hjerteoperasjon. Hjerteklaffen kan i de fleste tilfeller bli ført frem via et kateter i pulsåren i lysken. Alternativt bruker vi hjertespissen eller en pulsåre under venstre kragebein.

Det er få komplikasjoner forbundet med TAVI, likevel kan det skje uforutsette hendelser. Legen som skal behandle deg vil informere om behandlingen. 

Les mer om aortastenose på helsenorge.no


Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Medisiner

Du skal bruke de faste medisinene dine frem til du blir innlagt.

 • Bruker du diabetesmedisinene Metformin, Avandemet, Eucreas, Competact, Janumet eller Glucophage, skal du slutte å ta denne tabletten to dager før innleggelsen.
 • Bruker du Marevan, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana, skal du slutte å ta denne tabletten dagen før innleggelsen.

Ta med oppdatert medisinliste og marevankort hvis du har det. Bruker du inhalasjoner eller øyendråper tar du med disse også. 

Hva du bør ta med deg til sykehuset

Du bør ta med deg: 

 • Toalettsaker, klær som ikke strammer og stødige innesko/tøfler
 • Lesestoff, nettbrett, lydbok eller lignende
 • ID-kort

Sykehuset kan ikke ta ansvar for verdisaker, ta derfor med minst mulig verdisaker. 

Vi anbefaler at du allerede før inngrepet begynner planleggingen av hjemreise og tiden etter. 

Du må gjerne ha med pårørende. Pårørende må dekke opphold og reise selv. Opphold på pasienthotell bør bestilles i god tid.

Innleggelsesdagen

Les innkallingsbrevet nøye. Der står tid og sted for oppmøte til inngrepet.

En sykepleier gir deg informasjon om forberedelser og rutiner på avdelingen. Du skal også til samtale med behandlende leger.

Undersøkelser ved innleggelse

Som en del av rutinene før inngrepet vil det bli gjort flere undersøkelser dagen du blir innlagt:

 • Blodtrykk, puls, temperatur og oksygenmåling
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Blodprøver
 • Lungerøntgen (om tidligere bilder er eldre enn to måneder)

Forberedelser kvelden før operasjonen

 • Hvis du ikke har hatt avføring de siste to dagene får du klyster.
 • Kroppshår blir barbert bort etter individuelle behov.
 • Etter barbering må du dusje og vaske håret. Det er viktig med grundig vask av lyskene, navle og armhuler.
 • Du må ta bort sminke, neglelakk, smykker og klokke.
 • Du skal ha på deg rent tøy etter at du har dusjet.

Du skal faste fra midnatt dagen før inngrepet. Du skal heller ikke røyke eller bruke snus, tygge tyggegummi eller spise sukkertøy. Du kan drikke litt vann til medisiner.

Du vil få tilbud om sovemedisin. Hvis du ofte får smerter i ryggen av å ligge flatt over lengre tid, er det viktig at du informerer om dette.

Operasjonsdagen

 • På morgenen måler vi blodtrykk, puls, temperatur og vekt.
 • Du får smertestillende samt beroligende medikamenter om du har behov.
 • Sykepleier transporterer deg til operasjonsstuen hvor du blir mottatt av et operasjonsteam.Under

Inngrepet foregår oftest i lokalbedøvelse og du er våken hele tiden. Du vil få smertestillende og beroligende medisiner under inngrepet. I enkelte tilfeller må inngrepet bli gjort i narkose. 

Under inngrepet legger legen inn en midlertidig (temporær) pacemaker via en blodåre i halsen eller lysken. Den midlertidige pacemakeren blir oftest tatt bort etter inngrepet, men kan bli liggende i en til to dager ved behov. Noe pasienter vil ha behov for permanent pacemaker i etterkant av inngrepet.

Inngrepet er ikke forbundet med mye smerter. Du kan likevel oppleve lett ubehag i eller ved innstikkstedet. Du får smertelindring ved behov. 

Inngrepet tar vanligvis en time.

Les mer om Temporær pacemaker Les mer om innleggelse av pacemaker

En PC skjem med et ultralydbilde som viser hvordan hjerteklaffen blir satt på plass inne i hjertet.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


Etter

Etter inngrepet blir du flyttet til en intensivavdeling for observasjon. Vanligvis overflytter vi deg til en sengepost samme dag.

Du kan vanligvis reise hjem 2-3 dager etter operasjonen. Ved behov kan du bli overflyttet til ditt lokalsykehus for videre oppfølging før hjemreise.

Sengeleie minimum fire timer etter inngrepet

For å unngå blødning i lyske må du ligge på ryggen i minimum fire timer etter inngrepet. Det kan oppstå blødninger ved innstikksstedene. Disse stopper som regel av seg selv, men det kan bli behov for kompresjon av innstikksted og forlenget sengeleie. Blåmerker og blodansamlinger under huden går normalt tilbake i løpet av noen dager eller uker.

Smerte

Det er viktig at du sier fra til sykepleier ved smerter.

Aktivitet

Du kan som regel stå opp av sengen og være i aktivitet på kvelden samme dag som inngrepet. Aktivitet etter inngrepet er viktig for å forebygge komplikasjoner.

Blærekateteret

Har du innlagt blærekateteret fjerner vi det vanligvis på kvelden samme dag som inngrepet.

Hjerterytmeovervåkning

I et par dager etter inngrepet blir hjerterytmen din registrert ved hjelp av en bærbar hjerterytmeovervåkningssenhet som kalles telemetri. Hjertet ditt blir undersøkt med ultralyd før utreise.

Les mer om telemetriovervåkning

Les mer om ultralyd av hjertet

Antibiotika

For å forebygge infeksjon i den nye klaffen, får du behandling med antibiotika operasjonsdagen. Tegn på infeksjon kan komme etter inngrep. Kontakt lege dersom du får mistanke om dette etter hjemreise.

Bilkjøring

Du bør ikke kjøre bil de første ukene etter utskrivelsen.

 
 
 

 

Etter hjemreise

Kontroller

Du blir innkalt til poliklinisk kontroll ved ditt lokalsykehus cirka tre måneder etter operasjonen. Eventuelt behov for videre kontroller bestemmer vi etter denne kontrollen. Har du registrert deg i helsenorge.no vil du få SMS-varsel om poliklinisk time. I tillegg vil du motta brev i posten med informasjon om tid og oppmøtested.

Stingene

Bestill selv fastlegetime 7-10 dager etter inngrepet for fjerning av sting og generell oppfølging.

Fysisk aktivitet etter operasjonen

Det er viktig at du er i aktivitet etter inngrepet. Du som har gjennomgått TAVI kan få delta på hjertetrening. Dette blir tilbudt ved de fleste norske sykehus.

Vi anbefaler at du:

 • Setter deg små og realistiske mål
 • Begynn med korte turer i rolig tempo og øk etter hvert tempo og varighet.

Husk også at styrketrening er bra for helsen din. Fysisk aktivitet minst 30 minutter daglig er anbefalt.

Viktig med god tannpuss og jevnlige tannlegebesøk

Ved tannlege – og legekonsultasjoner er det viktig at du forteller at du har implantert biologisk hjerteklaff. Det viktigste du kan gjøre for å forebygge endokarditt (infeksjon i hjerteklaff) er god tannhygiene; tannpuss, bruk av tanntråd, hyppig utskiftning av tannbørste, og regelmessige tannlegebesøk.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner til inngrepet er sjeldne, men det som kan oppstå er:

 • Blødning fra operasjonssåret
 • Økende rødhet, hevelse eller smerter fra operasjonssåret
 • Tegn til infeksjon som feber og verk fra såret
 • Lav puls og behov for pacemaker

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?