HelsaMi
Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

Hel-BUP


Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Hel-BUP) er et forskningsprosjekt ved BUP-klinikk, St. Olavs hospital og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Institutt for psykisk helse, NTNU, i samarbeid med HUNT.