HelsaMi

Brukergruppen ved Rehabiliteringsklinikken

Brukergruppen er, gjennom dialog, et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.

Motto for brukergruppen i rehabiliteringsklinikken

Brukerrepresentantene i Brukergruppen har egne erfaringer som pasient og/eller pårørende, og kunnskap om andre brukeres erfaringer og ønsker. De skal opptre på vegne av flere og representere alle brukere av klinikkens tjenester (ikke bare sin egen brukerorganisasjon).

Ansvar og oppgaver:

  • Være rådgivere og medspiller for ledelsen i utvikling av tjenestetilbudet i klinikken
  • Medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
  • Ta initiativ til saker som har betydning for pasienter og pårørende
  • Rapportere til Brukerutvalget på St. Olavs hospital i årlig melding og i referat fra møter i Brukergruppen.
  • Ansvar for å oppnevne brukerrepresentanter som kan bistå klinikken ved behov (for eksempel i opplæring, kvalitetsarbeid og lignende).

Henvendelser kan sendes til Brukergruppens leder eller koordinator:

Else-Norun Kvarner (NRF/FFO), Leder i Brukergruppen
e-post: else.kvarner@gmail.com, telefon: 90 84 78 38

Øvrige medlemmer:

Lars Bruun (FFM/NHF)
Mette Nonseth (FFM/FFO)​
Jan Otto Selnes (LARS/SAFO)
Mereth​e Tømmerdal (LFS/SAFO)
Inger Anne Kolsvik (Norsk astma og allergiforbund)

Frode Wærøy​ (observatør fra Brukerutvalget)

Brukergruppens koordinator:​
Inger Ragna Sivertsen
e-post: inger.ragna.sivertsen@stolav.no​​

Postadresse:
St.Olavs Hospital HF
Brukergruppen ved Rehabiliteringsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Brosjyre Brukergruppen (PDF)​​

Referater fra møter i Brukergruppen

Brukerutvalgets møte​​protokoller

Nettkurs for brukerre​​presen​tanter 

Fant du det du lette etter?