Rettigheter

Brukermedvirkninghttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkningBrukermedvirkningBrukermedvirkning gjennom: brukerutvalg, ungdomsråd og lokale brukergrupper.01.06.2016 09:07:32
Brukerutvalgethttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/brukerutvalgetBrukerutvalgetBrukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene.09.01.2018 08:58:28
Egenandel og frikorthttps://stolav.no/rettigheter/egenandel-og-frikortEgenandel og frikortDu får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det...12.08.2016 11:31:02
Fritt behandlingsvalghttps://stolav.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalgFritt behandlingsvalgDu har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.09.02.2017 12:48:47
Klage og erstatninghttps://stolav.no/rettigheter/klage-og-erstatningKlage og erstatningDu har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. 03.06.2016 08:16:31
Lokale brukergrupper på St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospitalLokale brukergrupper på St. Olavs hospital28.04.2017 10:22:26
Pasient- og brukerombudhttps://stolav.no/rettigheter/pasient-og-brukerombudPasient- og brukerombudPasient og brukerombudene i Nord og Sør-Trøndelag ble fra 1.1.2018 slått sammen til Pasient og brukerombudet i Trøndelag.23.07.2017 22:00:00
Pasientreiserhttps://stolav.no/rettigheter/pasientreiserPasientreiserReiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.08.02.2017 23:00:00
Rett til vurdering og nødvendig helsehjelphttps://stolav.no/rettigheter/rett-til-vurdering-og-nodvendig-helsehjelpRett til vurdering og nødvendig helsehjelp(Oppdatert 1. april 2020) Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som dette regelverket ikke fullt ut tar høyde for. Helse- og omsorgsdepartementet gjør der...09.04.2020 04:52:36
Rettigheter ved fristbruddhttps://stolav.no/rettigheter/rettigheter-ved-fristbruddRettigheter ved fristbruddNår du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.  10.07.2018 13:32:47
Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæringhttps://stolav.no/rettigheter/rettigheter-ved-pasient-og-parorendeoppleringRettigheter ved pasient- og pårørendeopplæringPasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted. 08.02.2017 23:00:00
Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperhttps://stolav.no/rettigheter/rettigheter-ved-pasient-og-parorendeopplering-i-grupperRettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperPasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted. 14.04.2020 13:09:08
Ungdomsråd ved St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/ungdomsrad-ved-st-olavs-hospitalUngdomsråd ved St. Olavs hospitalStyret ved St. Olavs hospital vedtok 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med Retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.28.04.2017 10:43:18
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/rettigheter/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandlingPasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5. ledd.
Utskrift / kopi av journalhttps://stolav.no/rettigheter/utskrift-kopi-av-journalUtskrift / kopi av journalBåde offentlige instanser og privatpersoner har av og til behov for pasientopplysninger. Offentlige instanser trenger opplysninger for å gi nødvendig helsehjelp, og privatpersoner har lovfestet rett til innsyn i egen journal.10.01.2018 15:26:14

Fant du det du lette etter?