Rettigheter

Brukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospital/brukergruppen-ved-klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringBrukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har hatt egen brukergruppe siden 2009. Brukergruppen er, gjennom dialog, et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.06.06.2016 09:10:36
Brukermedvirkninghttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkningBrukermedvirkningBrukermedvirkning gjennom: brukerutvalg, ungdomsråd og lokale brukergrupper.01.06.2016 09:07:32
Brukerutvalgethttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/brukerutvalgetBrukerutvalgetBrukerutvalgets viktigste rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende. 09.01.2018 08:58:28
Egenandel og frikorthttps://stolav.no/rettigheter/egenandel-og-frikortEgenandel og frikortDu får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det...12.08.2016 11:31:02
Hvilke rettigheter har barn under 18 år og deres foreldre?https://stolav.no/rettigheter/hvilke-rettigheter-har-barn-under-18-ar-og-deres-foreldreHvilke rettigheter har barn under 18 år og deres foreldre?På denne siden har vi samlet noen av de rettighetene som kan være aktuelle for pasienter under 18 år og deres foreldre. Denne listen er ikke uttømmende. Dersom foreldre trenger nærmere informasjon om rettigheter for pasient eller pårørende,...27.05.2021 12:48:58
Hvilke rettigheter har pasienter over 18 år?https://stolav.no/rettigheter/hvilke-rettigheter-har-pasienter-over-18-arHvilke rettigheter har pasienter over 18 år?På denne siden har vi samlet noen av de rettighetene som kan være aktuelle for pasienter over 18 år. Denne listen er ikke uttømmende. Dersom du trenger nærmere informasjon om rettigheter for pasient eller pårørende, kan du be om henvisning...27.05.2021 13:04:00
Kjernejournalhttps://stolav.no/rettigheter/kjernejournalKjernejournalKjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.18.12.2020 11:20:12
Klage og erstatninghttps://stolav.no/rettigheter/klage-og-erstatningKlage og erstatningDu har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. 03.06.2016 08:16:31
Lokale brukergrupper på St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospitalLokale brukergrupper på St. Olavs hospital28.04.2017 10:22:26
Pasient- og brukerombudhttps://stolav.no/rettigheter/pasient-og-brukerombudPasient- og brukerombudPasient og brukerombudene i Nord og Sør-Trøndelag ble fra 1.1.2018 slått sammen til Pasient og brukerombudet i Trøndelag.23.07.2017 22:00:00
Pasientreiserhttps://stolav.no/rettigheter/pasientreiserPasientreiserReiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.08.02.2017 23:00:00
Rett til valg av behandlingsstedhttps://stolav.no/rettigheter/behandlingsstedRett til valg av behandlingssted09.02.2017 12:48:47
Rettigheter ved fristbruddhttps://stolav.no/rettigheter/rettigheter-ved-fristbruddRettigheter ved fristbruddNår du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.  10.07.2018 13:32:47
Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæringhttps://stolav.no/rettigheter/rettigheter-ved-pasient-og-parorendeoppleringRettigheter ved pasient- og pårørendeopplæringPasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted. 08.02.2017 23:00:00
Ungdomsråd ved St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/ungdomsrad-ved-st-olavs-hospitalUngdomsråd ved St. Olavs hospitalStyret ved St. Olavs hospital vedtok 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med Retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.28.04.2017 10:43:18
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/rettigheter/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandlingPasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5. ledd.
Utskrift/kopi av journalhttps://stolav.no/rettigheter/utskrift-kopi-av-journalUtskrift/kopi av journalBåde offentlige instanser og privatpersoner har av og til behov for pasientopplysninger. Offentlige instanser trenger opplysninger for å gi nødvendig helsehjelp, og privatpersoner har lovfestet rett til innsyn i egen journal.10.01.2018 15:26:14

Fant du det du lette etter?