HelsaMi

Sykehusstreiken er over

Spekter og UNIO kom onsdag formiddag til enighet om at lønnsoppgjøret for UNIOs medlemmer i sykehusene skal løses med en frivillig nemndsbehandling.

​De 90 UNIO-medlemmene ved St. Olavs hospital som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig. 

En frivillig nemndsbehandling innebærer at lønnsoppgjøret for UNIOs medlemmer i helseforetakene avgjøres i sin helhet av en frivillig nemnd som settes sammen av tre nøytrale medlemmer oppnevnt av Riksmekleren, to medlemmer oppnevnt av UNIO, og to medlemmer oppnevnt av Spekter. 

Dato for nemndsbehandling er foreløpig ikke avklart. ​Informasjon om koronaviruset fra St. Olavs hospital