Koronapandemien

Smitteverntiltak ved St. Olavs hospital

Fra 5. april 2022 er det ikke lenger koronatiltak ved St. Olav. Adgangskontrollen er fjernet, og det er ikke lenger Covid-19-screening av pasienter. Noen avdelinger vil kunne ha strengere restriksjoner. 

Sommer 2022: Dersom du har luftveisinfeksjon/symptomer på luftveisinfeksjon, anbefaler vi at du bruker munnbind under ditt besøk på sykehuset.


 

See information in English

Se informasjon fra FHI:

St. Olav hospital oppdaterer ikke lenger tall på innlagte pasienter med Covid-19.

Ansatte

Det er i dag ikke egne sykehustiltak på St. Olav utover nasjonale smitteverntiltak for helsetjenesten ved sesongbasert luftveisinfeksjon​ (FHI). 

Ved sykdom og uttalte luftveissymptomer skal man som regel ikke være på jobb. Dette gjelder også selv om man ikke har fått påvist korona på en hurtigtest. Ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon, bør man benytte munnbind på jobb til symptomene gir seg. Basale smittevernrutiner gjelder.

Ansatte med luftveisinfeksjon/symptomer på luftveisinfeksjon: Ved god allmenntilstand og lette, nyoppståtte luftveissymptomer og feberfrihet i 24 timer, kan man gå på jobb med munnbind i 7 dager og i samråd med leder utfra arbeidets art. 

Luftveisinfeksjon/symptomer på luftveisinfeksjon hos noen i husstanden: Vær oppmerksom på egne symptomer når noen i husstanden har luftveisinfeksjon. Det anbefales også å bruke munnbind på jobb i 7 dager dersom noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon. 
Prosedyren for koronahåndtering har ID 41858​, og finnes i EQS.​

​Pasienter, besøkende og ledsagere

Det er fra 21. mars 2022 ingen restriksjoner for pasienter, besøkende og ledsagere som skal til St. Olav. 

Dersom du har fått påvist korona eller har symptomer på korona, skal du ikke gå inn på sykehuset. Dersom dette gjelder deg og du har time på sykehuset, ta kontakt med avdelingen du skal til. 

06.07.22: Informasjon om munnbind ved timeavtaler og besøk på St. Olav sommer 2022

Noen avdelinger vil kunne ha strengere restriksjoner. 

Husk god håndhygiene.​

Studenter

Det er ingen restriksjoner for studenter i praksis/arbeid ved St. Olav, og disse følger samme rutiner som ansatte. Ved behov for koronatest, må studenter benytte seg av ​  testtilbudet i Trondheim kommuneFant du det du lette etter?