Koronavirus

På denne siden finner du informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt, student eller leder. Denne siden oppdateres fortløpende.

Information in English

Informasjon til pasienter og besøkende

Informasjon til alle pasienter og besøkende til St. Olavs hospital

Les Folkehelseinstituttets oppdaterte råd og informasjon til befolkningen

Retningslinjer for besøk på St. Olavs hospital under koronapandemien

St. Olav legger fra 10. juni 2020 til rette for at pasienter kan få besøk på sykehuset. Av smittevernhensyn kan vi ikke slippe inn mange samtidig, og det vil fortsatt være restriksjoner og adgangskontroll.

Les retningslinjene for besøk her

Adgangskontroll

Pasienter skal ikke ha med pårørende inn på sykehuset. Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med én person under sykehusoppholdet.

FHI.no: Råd for avstand, karantene og isolering 


Planlagte timer

Har du time på sykehuset? Aktiviteten på sykehuset er nå tilnærmet normal, men avhengig av smittesituasjonen kan dette endre seg.

Les mer om hvordan dette kan påvirke deg og din planlagte time

Informasjon til fødende

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen.

Det er under pandemien ikke anledning til å ha med partner/følgeperson til timeavtale ved Senter for fostermedisin/Svangerskapspoliklinikken.

Les: Her er informasjon til deg som venter barnIkke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Gravide og andre risikogrupper

Les: FHI om gravide, barn og ungdom

Les: FHI om risikogrupper

Informasjon til ansatte, ledere, studenter og henvisende leger

Tiltak knyttet til koronapandemien

Se Helsedirektoratets koronavirus-temaside for gjeldende anbefalinger, beslutninger og nye veiledere.


ALLE ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal teste seg

Ved symptomer skal man forlate jobb straks, og komme tilbake til test om denne er senere. 

Det skal være lav terskel for å teste seg og familiemedlemmer for covid-19. Her er retningslinjer for hvordan du vurderer når du skal gå på jobb.

Symptomer på luftveisinfeksjon hos deg selv:

 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Ta kontakt på telefon 728-21 100 (tast 1) for å avtale test ved prøvetakingspoliklinikken.
 • I perioden du venter på test eller prøvesvar, skal du holde deg hjemme og eventuelt ha hjemmekontor dersom det er mulig. Det betyr at du skal forlate jobb straks du får symptomer, og komme tilbake til testtidspunkt. 
 • Har du fått negativt testresultat? Er du allerede testet på grunn av symptomer og testen er negativ, er det svært usannsynlig at symptomene skyldes covid-19. 
  • Når du føler deg frisk, kan du gå på jobb.
  • Dersom du har lette symptomer og din allmenntilstand tilsier, kan du vurdere å gå på jobb etter avtale med din leder. Jfr. EQS ID 16606.
Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon:

 • Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon, bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden (om det lar seg gjøre) frem til prøvesvar foreligger. Testing av pårørende avtales med egen hjemkommune. Trondheim kommunes koronatelefon er: 905 09 052.
 • De andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer. 
 • Dersom man er i karantene fordi man er nærkontakt til et bekreftet tilfelle OG utvikler luftveissymptomer, skal de man bor sammen med i karantene frem til ev. negativt prøvesvar foreligger.
 • Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, skal de selv testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger. De kan gå på jobb igjen når de føler seg friske.
Les kriterier fra FHI her: Testing og diagnostikk for korona

Ansatte som har vært på sted med kjent smitte må teste seg

Dersom du har besøkt et sted med påvist smitte i det tidsrommet som er angitt, vil videre retningslinje være avhengig av om du er pålagt karantene av kommunen.

1. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, men har ikke fått beskjed om å gå i karantene:


Ansatte som har vært på steder (restaurant, utested, kino, treningssentre, flyreiser og annet transportmiddel) der smitte blir kjent i ettertid, skal teste seg så fort de får kjennskap til påvist smitte på et sted de har besøkt. Dette gjelder uavhengig av symptomer. Negativt prøvesvar må da foreligge før retur til jobb.

 • Test 1 tas så fort man får kjennskap til påvist smitte på et sted man har besøkt.
 • Test nummer 2 tas cirka på dag 7, hvis man rekker det.
 • Bruk munnbind på jobb mellom testene.

Dagene regnes fra sist man var i smittesituasjonen. Dersom du får beskjed/finner ut om mulig smitte 1 uke etter ditt besøk, er du da på dag 7.

2. Du har vært på et sted der smitte blir kjent i ettertid, og du har fått beskjed om å gå i karantene:

Karantene betyr at du ikke skal gå på jobb så lenge du er i karantene. Dvs karantene i 10 dager etter besøk ved stedet der smitte er blitt kjent. Dato for besøk (eksponering) = dag 0.

 • Hvis kommunen har pålagt test i karantenetiden og du ikke har luftveissymptomer, skal testing fortrinnsvis skje i egen hjemkommune. Test vil ikke korte ned på karantenetiden. Karantene gjelder i 10 dager uavhengig av testresultat.
 • Ansatte i karantene skal teste seg på dag 7 eller 8. Ansatte testes for å fremskyndre videre smittesporing, men prøvesvaret vil ikke påvirke tid i karantene. Selv med negativ prøve, skal de være i karantene i 10 dager.
 • Ved luftveissymptomer skal det tas test så fort man får time, og ny test på dag 7 eller 8, jf FHI. Ta kontakt med prøvetakingspoliklinikken for time, ev. egen hjemkommune. Test vil ikke korte ned på karantenetiden. Karantene gjelder i 10 dager uavhengig av testresultat. 


Smitteverntelefon (inkludert prøvetakingstelefon) er åpen

Mandag – fredag kl. 08.00 - 15.30
Helg og helligdag:  Stengt

Ring tlf. 72 82 11 00 og avtal tidspunkt.

Prøvetakingspoliklinikken tar prøver mandag til fredag

IKKE møt opp fysisk uten time! Ansatte må ta kontakt med nærmeste leder/ansvarshavende for å avklare om de trenger å ringe.

Dersom indikasjoner for testing av helsepersonell endres eller pågangen øker på grunn av økt smittespredning på sykehuset, vil åpningstiden utvides igjen på kort varsel.

Prøvesvar (både positive og negative) fra testing av ansatte formidles fortløpende, da det er viktig for planlegging av drift.

Det er viktig at alle ledere i organisasjonen er kjent med og støtter opp under indikasjonsstillingen for prøvetaking.

Testing på helg

Testing på helg skjer i Trondheim kommune. Ansatte som er bosatt i andre kommuner, må henvende seg til egen kommune. 

Trondheim kommunes informasjonstelefon: 905 09 052.

Telefonen er åpen:

lørdag og søndag kl. 11.00-18.00 
hverdager kl. 09.00-18.00


Alle vikarer fra utlandet skal testes

Alle vikarer skal testes så snart som mulig etter ankomst, og ingen skal starte i jobb før negativ test foreligger. 

Les om smittevernråd, gjennomføring av prøvetaking og regler for karantene


Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise 

Dette gjelder alle ansatte som har vært på reise utenfor Norge. Unntaket er dersom de har vært 10 dager i Norge etter hjemkomst og før jobbstart. Ved hjemkomst fra RØDE og skraverte land, skal ansatte i karantene i 10 dager før jobbstart. De skal også ta en test på dag 7 eller 8 for å lette smittesporingen.

Les retningslinjer her
Ansatte som er satt i karantene etter nærkontakt

Etter nærkontakt med en koronapositiv gjelder 10 dagers karantene regnet fra siste kontakt. Test tas på dag 7 eller 8 for å lette smittesporingen. Man skal fullføre karantenen uavhengig av testresultat.


Bruk av munnbind 

Det foreligger ikke et generelt påbud om munnbind på St. Olav (18. nov 2020), men det legges stor vekt på muligheten til å gjøre individuelle vurderinger. Det betyr at klinikkene må vurdere behov for munnbind ut fra arbeidssituasjon og risiko for smitte. I det ligger en vurdering om ansatte eller pasienter bør bruke munnbind. Viktige spørsmål å stille, er; har man kontakt over 15 minutter og er avstand mindre enn 1 meter? 

Det er egne retningslinjer for bruk av munnbind hos ansatte som har vært i utlandet, eller har vært på et sted der det er påvist smitte i ettertid.


Bruk av munnbind hos ansatte som har vært i utlandet

Ansatte som kommer hjem fra gule land skal bruke munnbind mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka). Det samme gjelder vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt. 

Avstand er bedre enn munnbind. Munnbind gir likevel god beskyttelse, særlig hvis det er den smitteførende som bruker det.

Hvem skal bruke munnbind som følge av covid-19?

 • Ansatte som kommer hjem fra gule land mellom test på dag 0 og dag 7 (cirka) skal bruke munnbind.
 • Vikarer med dispensasjon fra karanteneplikt i 10 dager skal bruke munnbind.
I disse to situasjonene skal munnbind brukes av ansatte som har vært i utlandet:

 • I pasientnært arbeid. 
 • I alle situasjoner der avstand er mindre enn 2 meter til annet personal.Håndtering av pasienter som har vært i utlandet

Les retningslinjer

Medisinstudenter og bruk av munnbind i undervisning

Medisinstudenter i uketjeneste ved St. Olavs hospital skal følge retningslinjene sykehuset har for bruk av munnbind. 

NTNU har bestemt at studenter skal bruke munnbind i undervisning hvor man ikke kan opprettholde 1-metersregelen om avstand. Det betyr at medisinstudenter skal benytte munnbind i forbindelse med:

 • F-lab (Ferdighetstrening)
 • Simuleringstrening

Vær oppmerksom på at retningslinjene for munnbind kan bli endret ettersom smittesituasjonen i samfunnet stadig er i endring. 


Studenter og deltidsstillinger

Dette gjelder:

 • studenter i praksis på sykehuset og med deltidsstilling i annen helseinstitusjon 
 • studenter i praksis i annen helseinstitusjon og med deltidsstilling på sykehuset

Studenter i praksis trenger per 3. september 2020 ikke lenger å søke om dispensasjon for å jobbe i annen helseinstitusjon. De kan nå møte på jobb som vanlig. For arbeidsgiver er det likevel nødvendig med en samlet oversikt over hvem som jobber hvor, og studentene må derfor gi beskjed til sin leder der de har en deltidsstilling om hvor de er i praksis. Aktuell leder på avdelingen der studenten har en deltidsstilling, lager en oversikt over studenter i jobb og sender til beredskap@stolav.no. 

Eksempel 1: Student i praksis på kirurgisk avdeling ved St. Olav, med deltidsstilling på sykehjem. Arbeidsgiver er da sykehjemmet, der aktuell leder lager en oversikt over hvilke studenter som jobber der og sender til praksisstedet - St. Olav, beredskap@stolav.no. 

Eksempel 2: Student i praksis på kommunal legevakt, deltidsstilling ved kirurgisk avdeling på St. Olav. Arbeidsgiver er da St. Olav, og aktuell leder lager en oversikt over studenter i arbeid på sykehusavdelingen, med praksissted utenfor sykehuset. På St. Olav sendes dette til klinikksjef, som sørger for at oversikten over sykehusarbeidende studenter med praksis utenfor sykehuset blir sendt til beredskap@stolav.no. 

Reise til møter og kurs i andre deler av landet

Per 12. november 2020 er det stans i reising til møter og kurs andre steder i landet. Det er digitale møter som gjelder. Dersom det innvilges deltakelse på møter eller kurs andre steder i landet, må ansatte ha hjemmekontor i 10 dager etter hjemkomst. Det er derfor viktig å vurdere helheten, og se på om avdelingen kan håndtere dette fraværet fra klinikken. Det er klinikksjefene som beslutter eventuell permisjonssøknad til kurs og møter.

Eksternt arbeid på St. Olav og smittevern

Arbeid som skal utføres av eksterne firma må smittevernvurderes. Det er enheten som bestiller arbeidet som har ansvaret for vurderingen. 

De eksterne ansatte kommer til oss etter ferie i Norge, i utlandet eller de er bosatt i utlandet. Alle må fylle ut screeningskjema for eksterne arbeidere (følgeskjema for Covid-19-screening). 

Videre gjelder følgende regler for eksterne ansatte: 

 • Den eksterne ansatte har ikke vært utenfor Norges grenser eller innreise til Norge fra utland mer enn 10 dager siden: skal fylle ut screeningskjema.
 • Den eksterne ansatte har vært i land med lav smittespredning (gule land), og innreise til Norge for mindre enn 10 dager siden: Skal ta en Covid-19 test rett før oppstart og en test nr. 2 på dag 7 (cirka), hvis denne dagen fortsatt er innen 10-dagersperioden.
 • Den eksterne ansatte har vært i land med stor eller udefinert smittespredning (røde eller skraverte land): har 10 dager karantene etter innreise og får ikke jobbe. 
 • Den eksterne ansatte er bosatt i utlandet og jobben kan, etter nøye vurdering, ikke utføres av noen som bor i Norge:
  • fra gule land: ingen karanteneplikt, prøvetaking dag 0 og 7 (cirka).
  • fra røde/skraverte land: karanteneplikt på fritiden i 10 dager, unntatt karanteneplikt på  jobben,  prøvetaking dag 0, 3, 6 og 9 (cirka).

Test 1 må være negativ før oppstart av arbeid.
Felles screeningprogram

For å hindre smittespredning, innfører St. Olavs hospital et felles screeningprogram som gjelder for studenter, lærlinger, nyansatte, vikarer eller andre som utfører arbeid på sykehuset.

Programmet vil blant annet dekke reiseaktivitet, påvist smitte med covid-19, nærkontakt med smittede og ulike symptomer på covid-19 før oppmøte.

Screeningprogrammet er en videreutvikling av spørreskjemaet alle pasienter må svare ut, før de møter opp til konsultasjon.

Last ned screeningskjema (PDF)
Les mer om felles screeningprogram (stolav.no)Planlagt aktivitet tatt opp igjen

St. Olavs hospital har tatt opp den planlagte aktiviteten betydelig etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

Les mer: Mot full aktivitet på St. Olav


Psykososial støtte til ansatte

St. Olavs hospital har opprettet psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars. 
Les her for mer info og telefonnummer


Unngå smitte i fritiden

Helsepersonell utgjør en kritisk samfunnsressurs. Alle ansatte bes derfor, så langt som mulig, unngå situasjoner der de kan pådra seg smitte i fritiden. Dette innebærer blant annet en streng vurdering av deltagelse i frivillig arbeid.

Ansatte som jobber fra hjemmekontor har et særskilt ansvar for å holde seg friske, da de utgjør en verdifull ressurs som kan mobiliseres dersom andre ansatte blir syke.

Les råd fra FHI om hjemmekarantene og hjemmeisoleringParkering på Øya

Ansatte kan få parkering til 3 kroner per time på følgende områder (merk at du må bruke SmartPark app for å få rabatterte priser): 

 • P-hus Olav Kyrres gate: 200 plasser
 • Stadion: 86 plasser
 • Spektrum: 80 plasser

For å parkere på RiT-C, RiT-A og Finalebanen, må du ha parkeringsbevis. Ta kontakt med kundesenteret dersom du har spørsmål.


Møtevirksomhet reduseres til et minimum

Møter skal gjennomføres som telefonmøter der det er mulig.Hjemmekontor

Slik jobber du hjemmefra uten å måtte bruke bærbar Puls-PCOppfordring til bruk av videokonsultasjoner

I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

Se fremgangsmåte og mer infoStatus for studenter ved MH-fakultetet

Les oppdaterte råd og retningslinjer fra NTNU

Ikke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. 
St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Smitteregime og beskyttelsesutstyr

Les anbefalte rutiner på FHI.no

Øyeblikkelig hjelp

Hvis avtalen ikke kan utsettes, skal pasientene tas inn til behandling under dråpesmittetiltak.Alle pasienter med luftveisinfeksjoner skal testes for korona

Alle pasienter som legges inn på sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjon skal testes for koronasmitte.

Indikasjon for testing gjelder alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon, med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet.

Testing av asymptomatiske personer ikke skal gjennomføres.

Les mer på fhi.no: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus


Informasjon til henvisende leger

Klinikk for bildediagnostikk vil kun utføre helt nødvendige undersøkelser av pasienter som ikke er innlagt i sykehuset. Hovedårsaken er å unngå unødig smitteeksponering i sykehusets lokaler. Vi vil derfor be om at dere i denne perioden kun henviser til undersøkelser hvor funnet får direkte behandlingsmessige konsekvenser.

Les mer: Brev til henvisende leger fra Klinikk for bildediagnostikk

Henvisning til blodprøvetaking

Les mer: Blodprøvetaking

Informasjon til media/oppdaterte tall

Oppdaterte tall på koronasituasjonen ved St. Olavs hospital:

Antall ansatte som har fått påvist covid-19-smitte: 36 (sist påviste 18.11.2020)

Antall innlagte pasienter med covid-19: 5
* Antall av disse pasientene på intensiv: 1
* Antall av disse pasientene på respirator: 1 

Antall døde pasienter med covid-19: 1

Antall ansatte med fravær på grunn av pandemi: I oktober var det et daglig gjennomsnitt på 61 ansatte med fravær tilknyttet pandemi (av omtrent 10.500 ansatte). 

Oppdatert 26.11.2020 kl. 09:00.


Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Telefon: 930 36 997
 
Fant du det du lette etter?