Koronavirus

På denne siden finner du informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt, student eller leder. Denne siden oppdateres fortløpende.

Information in English

Informasjon til pasienter og besøkende

Informasjon til alle pasienter og besøkende til St. Olavs hospital

Les Folkehelseinstituttets oppdaterte råd og informasjon til befolkningen

Nye retningslinjer for besøk på St. Olavs hospital

St. Olav legger fra 10. juni 2020 til rette for at pasienter kan få besøk på sykehuset. Av smittevernhensyn kan vi ikke slippe inn mange samtidig, og det vil fortsatt være restriksjoner og adgangskontroll.

Les de nye retningslinjene her

Adgangskontroll

Pasienter skal ikke ha med pårørende inn på sykehuset. Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med én person under sykehusoppholdet.

FHI.no: Råd for avstand, karantene og isolering 

St. Olav tar imot flere pasienter igjen

St. Olavs hospital har den siste tiden utsatt all planlagt aktivitet som kan vente, etter råd fra helsemyndighetene. Nå tas den planlagte aktiviteten derimot betydelig opp igjen. Det skjer etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

Les mer om hvordan dette kan påvirke deg og din planlagte time

Informasjon til fødende

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. OBS! Nye føringer for besøk/pårørende fra 10. juni.

Les sak på stolav.no: Her er informasjon til deg som venter barnIkke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Gravide og andre risikogrupper

Les: FHI om gravide, barn og ungdom

Les: FHI om risikogrupper

Informasjon til ansatte, ledere, studenter og henvisende leger

Tiltak knyttet til koronapandemien

Se Helsedirektoratets koronavirus-temaside for gjeldende anbefalinger, beslutninger og nye veiledere.


ALLE ansatte med symptomer skal holde seg hjemme

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du er forkjølet eller fått vondt i halsen.

Dersom et husstandsmedlem er testet for covid-19, skal ansatte være på jobb som normalt inntil prøvesvar foreligger. Les mer på fhi.no


Hvem skal teste seg?

Ansatte i helsetjenesten med akutt innsettende luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet.

VIKTIG: Ansatte MÅ ta kontakt med nærmeste leder/ansvarshavende for å avklare om de trenger å ringe.

Les kriteriene fra FHI her: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

Ring tlf. 72 82 11 00 og avtal tidspunkt.Alle vikarer fra utlandet skal testes

Alle vikarer skal testes så snart som mulig etter ankomst, og ingen skal starte i jobb før negativ test foreligger. 

Les om smittevernråd, gjennomføring av prøvetaking og regler for karantene


Smitteverntelefon (inkludert prøvetakingstelefon) er åpen

Mandag – fredag kl. 08.00 - 15.30
Helg og helligdag:  Stengt


Prøvetakingspoliklinikken tar prøver mandag til lørdag

IKKE møt opp fysisk uten time!

Dersom indikasjoner for testing av helsepersonell endres eller pågangen øker på grunn av økt smittespredning på sykehuset, vil åpningstiden utvides igjen på kort varsel.

Prøvesvar (både positive og negative) fra testing av ansatte formidles fortløpende, da det er viktig for planlegging av drift.

Det er viktig at alle ledere i organisasjonen er kjent med og støtter oppunder indikasjonsstillingen for prøvetaking.Felles screeningprogram

For å hindre smittespredning innfører St. Olavs hospital et felles screeningprogram som gjelder for studenter, lærlinger, nyansatte, vikarer eller andre som utfører arbeid på sykehuset.

Programmet vil blant annet dekke reiseaktivitet, påvist smitte med covid-19, nærkontakt med smittede og ulike symptomer på covid-19 før oppmøte.

Screeningprogrammet er en videreutvikling av spørreskjemaet alle pasienter må svare ut før de møter opp til konsultasjon.

Last ned screeningskjema (PDF)
Les mer om felles screeningprogram (stolav.no)


Planlagt aktivitet tas opp igjen

St. Olavs hospital har tatt opp den planlagte aktiviteten betydelig etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

Les mer: Mot full aktivitet på St. Olav

Reiseforbud

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai 2020. Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. På St. Olavs hospital gjelder retningslinjene for alle ansatte, også de som ikke har pasientkontakt.

Les mer på helsenorge.no


Psykososial støtte til ansatte

St. Olavs hospital har opprettet psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars. 
Les her for mer info og telefonnummer


Unngå smitte i fritiden

Helsepersonell utgjør en kritisk samfunnsressurs. Alle ansatte bes derfor, så langt som mulig, unngå situasjoner der de kan pådra seg smitte i fritiden. Dette innebærer blant annet en streng vurdering av deltagelse i frivillig arbeid.

Ansatte som jobber fra hjemmekontor har et særskilt ansvar for å holde seg friske, da de utgjør en verdifull ressurs som kan mobiliseres dersom andre ansatte blir syke.

Les råd fra FHI om hjemmekarantene og hjemmeisoleringParkering på Øya

Fra og med 1. juni oppheves gratis parkering på Øya. Ansatte kan få parkering til 3 kroner per time på følgende områder (merk at du må bruke SmartPark app for å få rabatterte priser): 

 • P-hus Olav Kyrres gate: 200 plasser
 • Stadion: 86 plasser
 • Spektrum: 80 plasser

For å parkere på RiT-C må du ha parkeringsbevis. Ta kontakt med kundesenteret dersom du har spørsmål.


Møtevirksomhet reduseres til et minimum

Møter skal gjennomføres som telefonmøter der det er mulig.Hjemmekontor

Slik jobber du hjemmefra uten å måtte bruke bærbar Puls-PCOppfordring til bruk av videokonsultasjoner

I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

Se fremgangsmåte og mer infoStatus for studenter ved MH-fakultetet

Les oppdaterte råd og retningslinjer fra NTNU

Ikke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. 
St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Smitteregime og beskyttelsesutstyr

Les anbefalte rutiner på FHI.no

Øyeblikkelig hjelp

Hvis avtalen ikke kan utsettes, skal pasientene tas inn til behandling under dråpesmittetiltak.Alle pasienter med luftveisinfeksjoner skal testes for korona

Alle pasienter som legges inn på sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjon skal testes for koronasmitte.

Indikasjon for testing gjelder alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet.

Testing av asymptomatiske personer ikke skal gjennomføres.

Les mer på fhi.no: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus


Informasjon til henvisende leger

Klinikk for bildediagnostikk vil kun utføre helt nødvendige undersøkelser av pasienter som ikke er innlagt i sykehuset. Hovedårsaken er å unngå unødig smitteeksposisjon i sykehusets lokaler. Vi vil derfor be om dere i denne perioden kun henviser til undersøkelser hvor funnet får direkte behandlingsmessige konsekvenser.

Les mer: Brev til henvisende leger fra Klinikk for bildediagnostikk

Informasjon til media/oppdaterte tall

Oppdaterte tall på koronasituasjonen ved St. Olavs hospital:

Antall ansatte med covid-19-smitte: 17

Antall innlagte pasienter med covid-19: 0
* Antall av disse pasientene på intensiv: 0
* Antall av disse pasientene på respirator: 0 

Antall døde pasienter med covid-19: 1

Antall ansatte med fravær på grunn av pandemi (daglig gjennomsnitt for siste lønnsperiode, juni): 21 (av omtrent 10.500 ansatte) 

Oppdatert 03.07.2020 kl. 09:00.


Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Telefon: 930 36 997


 
 • 03.07.2020
  Alle vikarer fra utlandet skal testes

  Alle skal testes så snart som mulig etter ankomst. Ingen skal starte i jobb før negativ test foreligger. Les om smittevernråd, gjennomføring av prøvetaking og regler for karantene.

 • 09.06.2020
  Nye retningslinjer for besøk ved St. Olavs hospital fra 10. juni

  St. Olav legger fra 10. juni 2020 til rette for at pasienter kan få besøk på sykehuset. Av smittevernhensyn kan vi ikke slippe inn mange samtidig, og det vil fortsatt være restriksjoner og adgangskontroll.

 • 05.06.2020
  St. Olavs hospital åpner for mer besøk 10. juni

  Nå blir det mulighet for flere å besøke sine syke som er på sykehus. 10. juni kommer det nye retningslinjer for besøk på St. Olav.

 • 29.05.2020
  Åpner for mer besøk

  St. Olavs hospital åpner for mer besøk når vi er sikre på at det kan gjøres på en trygg og god måte. 

 • 25.05.2020
  – 2000 videokonsultasjoner i uka

  VIDEOBLOGG: – St. Olav har nå god tilgang på smittevernutstyr og aktiviteten er tilbake på over 90 prosent. I tillegg får 2000 pasienter konsultasjon på video hver uke. Det er en formidabel økning fra i fjor, da kun 200 pasienter fikk dette...

 • 24.04.2020
  Mot normal aktivitet på St. Olav

  St. Olavs hospital tar nå opp den planlagte aktiviteten betydelig. Det skjer etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

 • 22.04.2020
  Innfører felles screeningprogram

  St. Olavs hospital innfører felles screeningprogram for å avdekke eventuell smitterisiko blant studenter, lærlinger, vikarer, nyansatte og andre som skal inn i sykehuset for å jobbe eller å ha praksis. Screeningen skal verne pasienter og an...

 • 21.04.2020
  Grønn beredskap på St. Olav

  Sykehuset endret i dag, 21.04.2020, beredskapsnivået fra gult til grønt. Det betyr fortsatt skjerpet beredskap.

 • Laboratoriesenteret
  20.04.2020
  Bes om å øke testkapasiteten betydelig

  St. Olavs hospital skal fra neste uke teste en langt større del av befolkningen for koronavirus. Det ble klart i dagens foretaksmøte med Helse Midt-Norge. – Oppdraget er omfattende, men Laboratoriemedisinsk klinikk har allerede lagt en plan...

 • 16.04.2020
  – Koronapandemien gjør driften uforutsigbar

  St. Olav øker aktiviteten igjen, men vi må regne med at den vil gå både opp og ned i tiden som kommer. Samtidig må vi har en god beredskap, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

 • .
  31.03.2020
  ​Pressemelding: Ni koronaprøver feilanalysert

  En menneskelig svikt førte til at det ble gitt feil svar på ni koronaprøver natt til søndag 29. mars. Svikten ble oppdaget av laboratoriets kontrollrutiner. Alle som fikk feil svar ble kontaktet umiddelbart.

 • 30.03.2020
  – Vi har plass til alle!

  – Vi har plass til alle som trenger øyeblikkelig hjelp, selv om vi er i en spesiell situasjon. Du må ikke vente med å ta kontakt, oppfordrer administrerende direktør Grethe Aasved.

 • 25.03.2020
  – Skal ikke gi et dårligere tilbud til andre pasienter

  St. Olavs hospital forbereder seg nå på mange fronter for å kunne håndtere et større antall koronapasienter. På ortopeden får leger og sykepleiere opplæring i lungesykdommer for å avlaste lungemedisinsk avdeling når den fylles opp av Covid-19-smittede.

 • 25.03.2020
  Psykososial støtte til ansatte

  St. Olavs hospital oppretter psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars.

 • 23.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet til over påske

  St. Olavs hospital har besluttet å forlenge perioden der man utsetter planlagt aktivitet som kan vente. Perioden er nå forlenget til over påske.

 • 18.03.2020
  Etablerer reserve-venteareal på Orkanger

  St. Olavs hospital ønsker ikke at Orkdal Sjukehus skal ha pasienter med covid-19-smitte. Dersom pågangen av pasienter blir stor, kan det bli aktuelt å bruke teltlokalet på utsiden av sykehuset i påvente av transport til St. Olavs hospital i Trondheim.

 • 17.03.2020
  – Vi kan stå overfor vår største utfordring

  VIDEOBLOGG: Direktør Grethe Aasved påpeker at vi alle står i en krevende situasjon som utfordrer oss, og at vi som jobber i helsesektoren har et spesielt og stort ansvar i møte med koronapandemien.

 • Bilde av en gravidmage
  16.03.2020
  Informasjon til fødende

  Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

 • 15.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet

  Fra mandag 16. mars vil St. Olavs hospital utsette en del planlagte operasjoner og polikliniske timer som kan vente. – Dette gjør vi for å prioritere de sykeste og være i stand til å ta imot pasienter med covid-19-smitte, sier administreren...

 • video
  13.03.2020
  Oppfordrer til bruk av videokonsultasjoner

  I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

 • 12.03.2020
  Nye tiltak knyttet til koronapandemien

  Regjeringen innførte 12. mars tiltak for å redusere smitten av koronavirus. Følgende tiltak gjelder for alle ansatte på St. Olavs hospital.

 • 12.03.2020
  Hjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehuset

  Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på St. Olavs hospital, selv om all praksis avsluttes etter at NTNU har avlyst alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis.

 • 12.03.2020
  Nye smitteverntiltak på sykehuset

  Besøk til inneliggende pasienter skal nå begrenses til et minimum, og kantinene tar grep for å unngå at folk sitter for tett.

 • 09.03.2020
  Koronasmittet innlagt på St. Olavs hospital

  Mandag 09. mars ble en person innlagt på St. Olavs hospital med Covid-19.

 • koronavirus
  08.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

 • 27.02.2020
  Forberedt på koronautbrudd

   St. Olavs hospital er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset.

 • illustrasjonsfoto
  31.01.2020
  Følger situasjonen rundt Corona-viruset med årvåkenhet

  Utbruddet av det nye Coronaviruset i Kina har økt i omfang. WHO har valgt å erklære det til en folkehelsekrise av internasjonal betydning (Public Health Emergency of International Concern), noe som betyr at de påtar seg koordinering av til...

 • 24.01.2020
  St. Olav følger situasjonen rundt coronaviruset nøye

  Det nye coronaviruset i Kina skaper nyheter over hele verden, men utbruddet er enn så lenge kun et stort lokalt utbrudd i Kina.   - St. Olavs hospital har beredskapsplaner og prosedyrer for å ta imot pasienter med luftveissymptomer fra områ...

Fant du det du lette etter?