Pasienter kan ta imot besøk igjen

St. Olav åpner igjen for at inneliggende pasienter kan ta imot ett besøk om dagen. Det er fortsatt restriksjoner og adgangskontroll, og besøket må avtales på forhånd. 
Vi jobber med å få på plass QR-kode for registrering av besøkende. Det vil kunne forenkle arbeidet med å ha oversikt over hvem som har vært på sykehuset i forbindelse med en eventuell smittesporing.   

Pasienter som trenger ledsager/assistanse, kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Dette gjelder også for poliklinikk.

Fra 23. februar 2021 gjelder følgende regler for besøk på St. Olavs hospital:


 • Det er lov med ett besøk per dag per pasient. 
 • Opptil to personer kan være med på besøket. 
 • Hovedregelen er at besøket kan vare i opptil én time, men det kan i spesielle tilfeller bli gjort unntak etter avtale med aktuell avdeling. 
 • Besøk må avtales via telefon på forhånd, og dette gjøres av den besøkende som tar direkte kontakt med avdelingen vedkommende skal besøke. Telefonnummer finnes i innkallingsbrev til pasient, eventuelt kan sentralbordet ringes på 72 57 30 00.

På sykehuset


 • Ved ankomst sykehuset, må besøkende bekrefte sin besøksavtale i adgangskontrollen ved inngangene.   
 • Alle besøkende oppfordres til å registrere seg i et skjema som fylles ut når de ankommer avdelingen. Dette gjøres med tanke på smittesporing dersom det blir behov for det. 
 • Besøkende skal gå direkte til og fra avdelingen de skal besøke. Unngå opphold i fellesarealer. 
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de kommer til sykehuset. 
 • Besøkende skal holde avstand (minst 1 meter) til ansatte og andre pasienter og besøkende. 
 • Ved besøk i intensivavdelinger, må besøkende forholde seg til gitte smittevernråd og lokale rutiner for isolasjon og smittevernutstyr avhengig av pasientens tilstand.
 • Det tillates å ta med blomster og gaver, levering via bud er ikke tillatt. 
 • Besøkende kan ikke ta med mat inn på sykehuset.

Ved kritisk sykdom eller besøk til pasienter i terminal fase, vil det gjøres skjønnsmessige vurderinger av besøksreglene.


  


Fant du det du lette etter?