Helsenorge

Informasjon til fødende

På denne siden finner du informasjon til deg som skal på St. Olavs hospital i forbindelse med fødsel og barsel i koronapandemien. Har du spørsmål eller synes det mangler informasjon, ta kontakt.

Bilde av en gravidmage
Foto: colourbox.com

Tror du fødselen er i gang? Ring Fødeavdelingen på: 72 57 57 77​


Ledsager kan være med under hele fødsel- og barselsoppholdet​ ved St. Olavs hospital. I menypunktene under, finner du flere detaljer om opphold hos oss nå.

Vi ber om forståelse for at vi har noen begrensninger for besøkende knyttet til barselsbesøk, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødsels- og barseloppholdet. 

Følgende retningslinjer gjelder ved våre avdelinger f.o.m. 25.09.21:

 • Vi holder fremdeles stengt for alt annet besøk enn ledsager. ​​​
 • Besøk forutsetter at ledsager ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller er definert som nærkontakt.
 • Inneliggende fedre/ledsager som er ute av pasientrommet eller avdelingen, må benytte munnbind. Se: FHI forsterker krav til bruk av munnbind på sykehus

Smitterisiko

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos den gravide og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.
 • Dersom ledsager har bekreftet covid-19/er i isolasjon, kan ledsager dessverre ikke være med under fødselen. Du kan da ta med deg en annen ledsager.
 • Dersom du som skal føde har uavklart luftveisinfeksjon/bekreftet covid-19/er i isolasjon, vil du være isolert på sykehuset. Dette innebærer at du skal være inne på rommet under hele oppholdet, og at personalet vil bruke smittevernutstyr når de er hos deg.
 • St. Olavs hospital råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

Til deg som har timeavtale ved Senter for fostermedisin/Svangerskapspoliklinikken

Ledsager kan følge med til polikliniske konsultasjoner/ultralydundersøkelser. 

For alle polikliniske konsultasjoner i Fødeavdelingen (også Senter for fostermedisin og Svangerskapspoliklinikken)

Følgende gjelder:

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis. Det er viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Konsultasjoner via telefon/ video kan forekomme. Du vil da bli oppringt av personalet i stedet for å møte i avdelingen.
 • Det er mulighet for bruk av Facetime/ livestream under konsultasjonene, men det kan ikke gjøres opptak av undersøkelsen.

Innleggelse før fødsel i Føde observasjon/ Igangsetting av fødsel

 • Ledsager kan være med. De som får igangsatt fødsel, vil få informasjon om videre gang ved oppmøte.

Fødsel

 • Når dere kommer til Kvinne-barn-senteret, går dere inn på baksiden via Barn mottak, og tar heisen opp til 5. etasje til Fødeekspedisjonen.
 • Ledsager kan være med under hele fødselen.
 • Ledsager kan være med når mor skal forløses med keisersnitt. Dette gjelder både planlagte og akutte keisersnitt.
 • Ledsager kan besøke den fødende dersom hun er på Intensiv /Recovery.

Barselopphold i barselseksjonen (5.etasje Kvinne-Barn Senteret)

 • Ledsager kan være til stede under barseloppholdet.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
 • Dersom du velger å reise tidlig hjem, vil du få avtale om oppfølging på telefon/video og time på ammepoliklinikken for ammeveiledning, vekt hørselstest og nyfødtscreening.
 • I barselseksjonen serveres alle måltider på rommet.
 • Ledsager får servert frokost på rommet. Ledsager kan gå ned i kantina for å kjøpe seg mat.​

Barselopphold på barselhotellet (Hotell St. Olav)

 • Ledsager kan være til stede under barseloppholdet. 
 • På barselhotellet spiser foreldrene alle måltider i restauranten.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av hotellet før barnet er utskrevet.
 • Dersom du velger å reise tidlig hjem, vil du få avtale om oppfølging på telefon/video og time på ammepoliklinikken for ammeveiledning, vekt hørselstest og nyfødtscreening.
 • Jordmor hjem-tjenesten er stengt fra 15.12.21.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi vil gjerne svare på alle spørsmål, men på grunn av stor pågang ber vi deg henvende deg til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre til oss.