Informasjon til fødende

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

Bilde av en gravidmage
Foto: colourbox.com

Tror du fødselen er i gang?

Ring Fødeavdelingen: 72 57 57 77

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad.

Smitterisiko

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette: 
 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene kan ledsager dessverre ikke være med i fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.
 • Ledsager kan ikke være med ved keisersnitt
 • St. Olavs hospital råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.


Polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Konsultasjoner via telefon vil forekomme. Du vil da bli oppringt av personalet i stedet for å møte i avdelingen.
 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på kveld og natt.


Innleggelse før fødsel/ Igangsetting

 • Partner kan ikke være med dersom mor blir innlagt ved føde observasjon.
 • Dette gjelder også ved igangsetting av fødsel.


Barselopphold

 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig.
 • Av smittehensyn kan partner dessverre ikke være til stede under barseloppholdet.
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken.
 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel
 • Dere kan ikke ta med nyfødte barn ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
 • Tilbudet om «Jordmor hjem» er midlertidig stengt. 

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.