Informasjon til fødende

På denne siden finner du informasjon til deg som skal på St. Olavs hospital i forbindelse med fødsel og barseltiden under pandemien. Har du spørsmål eller synes det mangler informasjon, ta kontakt.

Bilde av en gravidmage
Foto: colourbox.com

Vi ber om forståelse for at vi har noen begrensninger for ledsagere knyttet til poliklinikk- og barselsbesøk, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødsels- og barseloppholdet.

Følgende retningslinjer gjelder ved våre avdelinger fom 02.08.21:

 • Vi følger generelle smittevernregler og holder én meters avstand.
 • Vi holder fremdeles stengt for alt annet besøk enn ledsager.
 • Besøk forutsetter at ledsager ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, ikke har vært i utlandet de siste 10 dagene, eller er definert som nærkontakt.
 • Pasienter med mistenkt smitte eller påvist smitte kan som hovedregel ikke ha besøk under oppholdet.
 • Ledsager kan som hovedregel være tilstede under hele oppholdet før, under og etter fødsel
 • Ledsager oppfordres til å oppholde seg på rommet under hele oppholdet og holde avstand til personell, andre pasienter og besøkende.
 • Ledsager som ikke kan være i avdelingen under hele oppholdet kan komme og gå fritt i oppholdsperioden hvis vedkommende er fullvaksinert. Uvaksinert eller delvis beskyttet (dvs. fått en dose) som forlater avdelingen, må gjøre avtale med personalet om videre besøk. Ingen søsken eller andre besøkende kan bli med.
 • Det føres besøksprotokoll.
 • Ledsager som overnatter ved føde observasjon og/eller barsel, betaler kr 350,- pr døgn inkl. frokost.

 

Smitterisiko

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos den gravide og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.
 • Dersom ledsager har bekreftet covid-19/pålagt karantene, kan ledsager dessverre ikke være med under fødselen.
 • Dersom den gravide/fødende har uavklart luftveisinfeksjon/bekreftet covid-19/pålagt karantene, vil hun være isolert.
 • St. Olavs hospital råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

Til deg som har timeavtale ved Senter for fostermedisin/Svangerskapspoliklinikken

Du som er gravid kan ta med deg ledsager til den første ultralydundersøkelsen. Dette gjelder også for rutineultralydundersøkelsen i uke 18 - 19. Ved senere kontroller med ultralyd kan pasienter som trenger ledsager/assistanse, ha med en pårørende inn på sykehuset.

For alle polikliniske konsultasjoner i Fødeavdelingen (også Senter for fostermedisin og Svangerskapspoliklinikken) gjelder følgende:

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis. Det er viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Konsultasjoner via telefon/ video vil forekomme. Du vil da bli oppringt av personalet i stedet for å møte i avdelingen.
 • Pasienter som trenger ledsager/assistanse, kan ha med en pårørende inn på sykehuset. Deler av undersøkelsen kan måtte gjennomføres uten ledsager. Dette gjelder generelt for hele sykehuset, og også for Ammepoliklinikken, ultralydkontroller ved Senter for Fostermedisin, Svangerskapspoliklinikken og poliklinikk på kveld, natt og helg i Fødeavdelingen.
 • Det er mulighet for bruk av Facetime/ livestream under konsultasjonene, men det kan ikke gjøres opptak av undersøkelsen.

Innleggelse før fødsel i Føde observasjon/ Igangsetting av fødsel

 • Ledsager kan være med dersom den gravide blir innlagt ved Føde observasjon.
 • Dette gjelder også ved igangsetting av fødsel. De som får igangsatt fødsel, vil få informasjon om videre gang ved oppmøte.
 • Besøk skal vurderes og avtales i forkant.

Fødsel

 • Når dere kommer til Kvinne- Barn Senteret går dere inn på baksiden via Barn mottak, og tar heisen opp til 5. etasje til Føde-ekspedisjonen.
 • Ledsager kan være med under hele fødselen.
 • Ledsager kan være med når mor skal forløses med keisersnitt. Dette gjelder både planlagte og akutte keisersnitt.
 • Ledsager kan besøke kvinnen dersom hun er på Intensiv /Recovery.

Barselopphold i barselseksjonen (5.etasje Kvinne-Barn Senteret)

 • Ledsager kan være til stede under barseloppholdet.
 • Ledsager oppfordres til å oppholde seg på barselrommet under hele oppholdet og holde avstand til personell, andre pasienter og besøkende.
 • Ledsager som ikke kan være i avdelingen under hele barseloppholdet kan komme og gå fritt i barselsoppholdperioden hvis vedkommende er fullvaksinert. Uvaksinert eller delvis beskyttet (dvs. fått en dose) som forlater avdelingen, må gjøre avtale med personalet om videre besøk. Ingen søsken eller andre besøkende kan bli med.
 • Det føres besøksprotokoll.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Ved behov for et forlenget barselopphold blir dette vurdert individuelt.
 • Dersom du velger å reise tidlig hjem, vil du få avtale om oppfølging på telefon/video og time på ammepoliklinikken for ammeveiledning, vekt hørselstest og nyfødtscreening.
 • Barselskvinnen får servert alle måltider på rommet.
 • Ledsager får servert frokost på rommet.

Barselopphold på barselhotellet (Hotell St. Olav)

 • Ledsager kan være til stede under barseloppholdet. Ledsager oppfordres til å holde seg på hotellrommet under hele oppholdet, holde avstand til personell, andre pasienter og besøkende.
 • Ledsager som ikke kan være i avdelingen under hele barseloppholdet kan avtale besøk. Barsel og barselhotellet har faste besøkstider. Paret får informasjon om dette når de kommer på avdelingen. Ingen søsken eller andre besøkende kan bli med.
 • Det føres besøksprotokoll.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig.
 • På barselhotellet spiser foreldrene alle måltider i restauranten.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av hotellet før barnet er utskrevet.
 • Dersom du velger å reise tidlig hjem, vil du få avtale om oppfølging på telefon/video og time på ammepoliklinikken for ammeveiledning, vekt hørselstest og nyfødtscreening.
 • Jordmor hjem-tjenesten opprettholdes som før.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi vil gjerne svare på alle spørsmål, men på grunn av stor pågang ber vi deg henvende deg til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre til oss.

Tror du fødselen er i gang? Ring Fødeavdelingen på: 72 57 57 77

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Husk at dersom ledsager har uavklart luftveisinfeksjon/bekreftet covid-19 kan han/hun dessverre ikke kan være med på fødselen. Du kan da ta med deg en annen ledsager.
 • Dersom du som skal føde har uavklart luftveisinfeksjon/bekreftet covid-19, vil du være i isolasjon. Dette innebærer at du skal være inne på rommet under hele oppholdet, og at personalet vil bruke smittevernutstyr når de er hos deg.