Informasjon til fødende

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført flere tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

Bilde av en gravidmage
Foto: colourbox.com

Tror du fødselen er i gang?

Ring Fødeavdelingen: 72 57 57 77

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. 

Vedrørende adgang for besøkende i sykehus, og nye føringer fra regjeringen presentert 28. mai 2020, så er sykehuset i gang med å vurdere hva de nye føringene betyr for St. Olavs hospital. Vi vil informere ut så snart det er klart.

Vi må fortsatt forholde oss til at det er besøksforbud og adgangskontroll på St. Olav (oppdatert 29. mai), og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødselen og barseloppholdet. 

Smitterisiko

• Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:
• Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, kan ledsager dessverre ikke være med under fødselen.
• Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.
• St. Olavs hospital råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

Polikliniske konsultasjoner

• Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
• Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
• Konsultasjoner via telefon/ video vil forekomme. Du vil da bli oppringt av personalet i stedet for å møte i avdelingen.
• Partner/ ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd ved Senter for Fostermedisin og poliklinikk på kveld, natt og helg i Fødeavdelingen.
• Det er mulighet for bruk av Facetime/livestream under konsultasjonenene, men det kan ikke gjøres opptak av undersøkelsen.

Innleggelse før fødsel/ Igangsetting

• Partner/ledsager kan ikke være med dersom mor blir innlagt ved Føde observasjon.
• Dette gjelder også ved igangsetting av fødsel. De som får igangsatt fødsel, vil få informasjon om videre gang ved oppmøte.

Fødsel

• Når du tar kontakt med Fødeavdelingen, så vil du få snakke med jordmorkoordinator. Hun gjør en vurdering ut i fra hvordan situasjonen er, om partner/ledsager får være med inn i avdelingen. Når dere kommer til Kvinne-Barn-senteret, går dere inn på baksiden av senteret via Barn mottak og tar heisen opp i 5. etasje til Fødeekspedisjonen.
• Partner/ledsager kan være med under fødselen, og kan også være sammen med mor og barn de første timene etter fødsel. Når mor og barn flyttes til barsel, må partner/ledsager dra ut av sykehuset.
• Partner/ledsager kan være med når mor blir forløst med keisersnitt, og kan også være sammen med mor og barn de første timene etter forløsning. Når mor og barn flyttes til barsel, må partner/ledsager dra ut av sykehuset. 

Barselopphold

• Partner/ ledsager kan dessverre ikke være til stede under barseloppholdet. Dette gjelder både for barselseksjonen på sykehuset og barsel på pasienthotellet.
• Besøk av andre tillates ikke, heller ikke far/medmor eller søsken.
• Hvis mor og/eller barn er syke, blir det gjort en individuell vurdering av om partner/ledsager får være i barsel.
• Barseloppholdet må under koronapandemien holdes så kort som mulig. Mor og barn kan være i barsel til alle prøver er tatt og amming etablert. Vanligvis er dette to døgn. Ved behov for et forlenget barselopphold, blir dette vurdert individuelt.
• Dersom du velger å reise tidlig hjem, vil du få avtale om oppfølging på telefon/video og time på ammepoliklinikken for tester av barnet, vekt, hørselstest og nyfødtscreening (blodprøve av barnet).
• Dere kan ikke ta med nyfødte barn ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
• Tilbudet om «Jordmor hjem» er midlertidig stengt. «Jordmor hjem»- tjenesten tilbyr i denne perioden telefonkonsultasjon/videokonsultasjon for kvinner som velger å reise tidlig hjem.
• På barselhotellet får man selv gå ned i restauranten. Hvis man heller vil spise på rommet, så får man det.
• I barselseksjonen på sykehuset serveres alle måltider på rommet.
• Partner/ ledsager kan ikke booke eget rom på barselhotellet mens mor og barn er innlagt der.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og vi vil oppdatere siden med ny informasjon når det skjer endringer.


Mer informasjon

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om graviditet og koronasmitte/- sykdom

Råd om korona til foreldre, barn og gravide fra HelseNorge