Informasjon til fødende

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført flere tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

Bilde av en gravidmage
Foto: colourbox.com

Tror du fødselen er i gang?

Ring Fødeavdelingen på innleggelsestelefonen: 72 57 57 77

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til kommunejordmor/ fastlege i størst mulig grad.


Smitterisiko

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.
 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, kan partner dessverre ikke være med under fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.
 • St. Olavs hospital råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

Til deg som har timeavtale ved Senter for fostermedisin/Svangerskapspoliklinikken

 • Du som gravid kommer alene til undersøkelsene. Legeerklæring vil dessverre ikke bli imøtekommet. Unntak: Dersom du har fått påvist avvik/sykdom hos fosteret, gis det anledning til at du kan ta med en følgeperson fra samme husstand.
 • Du som er gravid og ev partner som er til stede ved ultralydundersøkelsen skal bruke munnbind under hele konsultasjonen.

For alle polikliniske konsultasjoner i Fødeavdelingen (også Senter for fostermedisin og Svangerskapspoliklinikken) gjelder følgende:

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis. Det er viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Konsultasjoner via telefon/ video vil forekomme. Du vil da bli oppringt av personalet i stedet for å møte i avdelingen.
 • Partner kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder Ammepoliklinikken, ultralyd ved Senter for Fostermedisin, Svangerskapspoliklinikken og poliklinikk på kveld, natt og helg i Fødeavdelingen.
 • Det er mulighet for bruk av Facetime/ livestream under konsultasjonene, men det kan ikke gjøres opptak av undersøkelsen.

Innleggelse før fødsel i Føde observasjon/ Igangsetting av fødsel

 • Partner kan ikke være med dersom mor blir innlagt ved Føde observasjon.
 • Dette gjelder også ved igangsetting av fødsel. De som får igangsatt fødsel, vil få informasjon om videre gang ved oppmøte.
 • Besøk skal vurderes og avtales i forkant. Det åpnes for ett besøk per dag med varighet opptil 1 time for inntil 2 personer.
 • Det føres besøksprotokoll.

Fødsel

 • Når du tar kontakt med Fødeavdelingen, så vil du få snakke med jordmorkoordinator. Hun gjør en vurdering ut i fra hvordan situasjonen er om partner får være med opp i avdelingen. Når dere kommer til Kvinne- Barn Senteret går dere inn på baksiden via Barn mottak, og tar heisen opp i 5 etasje til Føde-ekspedisjonen. 
 • Partner kan være med under den aktive delen fødselen. Hvor tidlig han/ hun kan komme inn i avdelingen dersom det går lang tid fra innleggelse til den aktive delen av fødselen, blir vurdert individuelt.
 • Partner kan være med når mor skal forløses med keisersnitt. Dette gjelder både planlagte og akutte keisersnitt.
 • Partner kan også være sammen med mor hvis hun har behov for ett opphold på Intensiv /Recovery. 

Barselopphold i barselseksjonen (5.etasje Kvinne-Barn Senteret)

 • Partner kan være til stede under barseloppholdet.
 • Partner må oppholde seg på barselrommet under hele oppholdet og holde avstand til personell, andre pasienter og besøkende. Han/ hun kan gå ned i kantina for å kjøpe seg mat, men kan ikke forlate Kvinne- Barn-senteret.
 • Partner som ikke kan være i avdelingen under hele barseloppholdet kan avtale besøk i tiden mellom kl. 18-20. Ingen søsken eller andre besøkende kan bli med.
 • Det føres besøksprotokoll.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Ved behov for et forlenget barselopphold blir dette vurdert individuelt.
 • Dersom du velger å reise tidlig hjem, vil du få avtale om oppfølging på telefon/video og time på ammepoliklinikken for ammeveiledning, vekt hørselstest og nyfødtscreening. Ved time på Ammepoliklinikken kan partner ikke være med.
 • I barselseksjonen serveres alle måltider på rommet.
 • Partner får servert frokost på rommet. Han/ hun kan gå ned i kantina for å kjøpe seg mat.

Barselopphold på barselhotellet (Hotell St. Olav)

 • Partner kan være til stede under barseloppholdet. Partner må oppholde seg på hotellrommet under hele oppholdet, holde avstand til personell, andre pasienter og besøkende og ikke forlate Hotell St. Olav før barseloppholdet er avsluttet.
 • Partner som ikke kan være i avdelingen under hele barseloppholdet kan avtale besøk i tiden mellom kl. 18-20. Ingen søsken eller andre besøkende kan bli med.
 • Det føres besøksprotokoll.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. 
 • På barselhotellet spiser foreldrene alle måltider i restauranten.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av hotellet før barnet er utskrevet.
 • Dersom du velger å reise tidlig hjem, vil du få avtale om oppfølging på telefon/video og time på ammepoliklinikken for ammeveiledning, vekt hørselstest og nyfødtscreening.
 • Ved time på Ammepoliklinikken kan partner ikke være med.
 • Jordmor hjem-tjenesten opprettholdes som før. 
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødselen og barseloppholdet.