Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise

Dette gjelder alle som har vært på reise utenfor Norges grenser. Unntaket er dersom de har vært 10 dager i Norge etter hjemkomst og før jobbstart. Ved reiser i røde og skraverte land, skal ansatte i karantene i 10 dager før jobbstart. Disse skal ikke testes, uten ved symptomer.

Regjeringen besluttet 12. august at alle land er røde (og/eller skravert rødt - utenfor EU/EØS), dersom de ikke er definert som gule. Dette for å forsterke anmodningen om å ikke reise utenlands. Definisjonen med grønne og grå land utgår, og sykehuset forholder seg heretter til røde, skraverte (tidligere grå) og gule land. 

Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært i røde regioner og land, omfattes av karanteneplikt. Land og områder utenfor EU/EØS defineres som skraverte land, og gir karanteneplikt. Se også dette kartet til FHI (litt nede på siden).
 

Dersom ansatte som har vært på reise i røde eller skraverte land ikke opplever symptomer, behøver de ikke å teste seg. Karanteneplikten på 10 dager gjelder uansett om de tar en test som skulle vise seg å være negativ.  

Helsemyndighetene anbefaler generelt å feriere i Norge i år. Det går frem av felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene (PDF), datert 20. juli. Dersom man likevel reiser til utlandet, er det på eget ansvar. Den ansatte har selv ansvar for å orientere leder om reisen og hvordan karantenetiden skal håndteres.

For St. Olav gjelder:


guleland_7dager_skravert.png


Ansatte som har vært på reise i røde og skraverte land, skal i 10 dagers karantene før de kan komme på jobb. Nærmeste leder/stedfortreder har ansvar for å informere ansatte om dette.


Dersom ansatte som har vært på reise i røde og skraverte land ikke opplever symptomer, er det ikke nødvendig å teste seg. Karanteneplikten på 10 dager gjelder uansett om de tar en test som skulle vise seg å være negativ.

Nærmeste leder (ev. stedfortreder) har ansvar for at de som returnerer fra reise i land med lavere smittespredning - gule områder - er informert om at de må testes før de kan begynne på jobb. Det må foreligge negativ test før de kan komme på jobb. På cirka dag 7 etter gjenopptak av arbeid gjentas testen, hvis denne dagen på sykehus fortsatt er innen 10 dager etter innreise til Norge. Ligger den utenfor 10 dager, tas ingen ny test.

Ansatte som har vært på reise i gule land og områder, skal fra 12. august bruke munnbind på jobb mellom test 1 og test 2.


Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på jobb. For øvrig gjelder generelle smittevernråd:

  • Hold avstand til kolleger og andre (> 1 meter).
  • Vær ekstra påpasselig med hoste- og håndhygiene.
Ansatte som har vært på reise i Norge, eller har vært i Norge i 10 dager (jobbkarantenetid på St. Olav) etter utenlandsopphold, trenger ikke testes før jobboppstart.

Prøvetaking gjennomføres ved å avtale tidspunkt med prøvetakingspoliklinikken, telefon 728-21100 – tast 1. Ingen skal møte direkte opp uten avtale om prøvetaking.

For andre spørsmål, ring beredskapstelefonen på 909 31 277.