HelsaMi

Nytt hovedtelefonnummer til St. Olavs hospital

Fra 1. januar 2019 er de gamle femsifrede numrene til sentralbordet og kundesenteret på St. Olavs hospital erstattet med nye åttesifrede numre.

​De gamle eksterne numrene 06800 (sentralbordet) og 06750 (kundesenteret) er altså nå ikke lenger i bruk.

Dette er de nye numrene for deg som skal kontakte St. Olavs hospital:

Sentralbordet: 72 57 30 00
Kundesenteret: 73 55 30 00

Dersom du ringer de gamle numrene etter nyttår får du en talebeskjed som opplyser om det nye nummeret. 

Endringen gjøres blant annet for å spare kostnader for de som ringer inn.

Kontaktinformasjon for St. Olavs hospital