Biofeedback: Ny app for forebyggende behandling av migrene hos voksne

Vi har utviklet en mobiltelefonbasert behandling som tar i bruk prinsippet om biofeedback som forebyggende behandling ved migrene. Ved biofeedback måler du signaler fra din egen kropp. Disse målingene bruker vi til å lære deg atferdsendrende tiltak og teknikker som kan hjelpe deg med å redusere antall hodepineanfall. Målet med studien er å forbedre brukervennligheten til behandlingen.

Biofeedback hos voksne med migrene - en brukervennlighetsstudie

Vi har utviklet en app der mobiltelefonen blir koblet til trådløse, bærbare sensorer som måler muskelspenning, temperatur og puls. Målingen blir deretter brukt for biofeedback.

Appen inneholder instruksjoner for hvordan behandlingen blir gjennomført, og en hodepinedagbok for å registrere hodepiner. Behandlingen innebærer at du bruker appen og sensorene i ca. ti minutter daglig i fire uker.


Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du oppfyller disse kriteriene (inklusjonskriterier):

 • Du har migreneanfall mellom to og åtte ganger i måneden
 • Du har tilgang til en smarttelefon
 • Du har signert samtykke til å delta i studien


Dersom du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ikke delta i studien (eksklusjonskriterier):

 • Du snakker og forstår ikke norsk
 • Du har betydelig hørsel- eller synshemming
 • Du har alvorlig nevrologisk eller psykiatrisk sykdomHva innebærer studien?

Behandlingen innebærer at du bruker appen og sensorene i ca. ti minutter daglig i fire uker. Mobiltelefonen din blir koblet til trådløse, bærbare sensorer som måler muskelspenning, temperatur og puls. Målingen vil så brukes for biofeedback. Du vil delta på et intervju før og etter bruk av appen for å vurdere dens brukervennlighet.

Appen inneholder instruksjoner for hvordan behandlingen blir gjennomført, og en hodepinedagbok for å registrere hodepiner.
Vanlig bruk av medisiner er tillatt gjennom hele studien.Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital, Trondheim

Forskningssykepleier: Gøril Bruvik Gravdahl
Telefon: 72 57 51 47
E-post: goril.b.gravdahl@stolav.no


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?