HelsaMi
Illustrasjonsfoto

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (NKH)

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av ulike former for hodepine. Målgruppen er helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten, pasienter og befolkningen generelt.

Tjenesten driver forskning og deltar i forskningsnettverk. Tjenesten skal bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av hodepine.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs hospital.

Medarbeidere

Portrettbilde

Erling Tronvik

Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine siden 2020. Utdannet som lege fra universitetet i Trondheim i 1997 og spesialist i nevrologi fra Trondheim i 2008. Doktorgrad om hodepine ved NTNU i 2009. Førsteamanuensis i nevrologi ved NTNU fra 2014 og som professor siden 2020. Leder for forskningsgruppen, InnoMet som utvikler nye instrumenter og metoder for behandling av svært alvorlige hodepiner. 

Publikasjoner i Cristin
Publikasjoner i Pubmed

portrettbilde Gøril

Gøril Bruvik Gravdahl

Sykepleier, Cand.mag i rådgivningspedagogikk, MSc/master i Anvendt klinisk forskning

Ansatt ved nevrologisk avdeling fra 1990 og ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine som forskningssykepleier siden 2003. Bistår i behandlingen av hodepinepasienter ved nevrologisk poliklinikk, planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter innen hodepine, smerte og søvn. Styremedlem i International Forum for Headache Nurses siden 2011.
Publikasjoner i Cristin
Publikasjoner i Pubmed

Portrettbilde Lars Jakob

Lars Jacob Stovner

Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine fra 2002 til 2020.
Utdannet som lege i Oslo fra 1981, doktorgrad fra Trondheim fra 1993. Professor i nevrologi ved universitetet i Trondheim, senere NTNU fra 1995. leder av Institutt for nevromedisin 2009-2016. Styremedlem i den internasjonale ideelle stiftelsen «Lifting The Burden: The Global Campaign Against Headache» med offisiell relasjon til WHO.

Publikasjoner i Cristin
Publikasjoner i Pubmed


Mediaoppslag

NRK TV Schrödingers katt Botox mot migrene 28.01.16. Alvorlig migrene er ekstremt smertefullt og av de sykdommene som stjeler flest yrkesaktive år. Nå kan de hardest rammede finne håp i en pistol ladet med nervegiften botox.

Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner

Her finner du hodepineregisteret sin si de på St. Olav

Norsk kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner | Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Referansegruppe NKH

Den faglige referansegruppens fremste oppgave er å bidra til at den nasjonale tjenesten blir drevet i tråd med intensjonen og at de avgir årlig rapportering fra sitt arbeid.

Eksterne representanter:

  • Julie Sønnervik (leder, Sandnes, Helse Vest)
  • Karl-Bjørnar Alstadhaug (leder, Bodø/Tromsø, Helse Nord)
  • Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)
  • Jon-Anker Zwart (Oslo, Helse Sør-Øst)
  • Espen Saxhaug Kristoffersen (allmennlegerepresentant, Helse Sør-Øst)
  • Laila Bratterud Mathisen (brukerrepresentant, Hodepine Norge)

Interne representanter:

  • Erling Tronvik (St.Olavs hospital, Helse Midt)
  • Gøril Bruvik Gravdahl (forskningssykepleier, (St. Olavs hospital, Helse Midt)

Årsrapporter

Årsrapporter for Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepine

Fant du det du lette etter?