Nye psykoaktive substanser (NPS)

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. I mediene omtales disse stoffene gjerne som «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer drugs», mens det medisinske fagmiljøet bruker betegnelsen NPS (nye psykoaktive substanser).

​Hva er NPS?

NPS selges hovedsakelig via internett i små forpakninger og med tiltalende navn, av og til merket med tilsynelatende lovlige bruksområder som for eksempel badesalt eller plantenæring. De kan selges som tabletter, urtemateriale, pulver, på papirlapper og i væskeform og overvåkning av internett viser at det har vært en enorm økning i antall nettbutikker som selger NPS. 

NPS kan omfatte stoffer som er kjemiske etterligninger eller modifikasjoner av tradisjonelle rusmidler, allerede eksisterende substanser som lanseres på nytt eller naturlig forekommende stoffer med ruseffekt.  Begrepet omfatter et stort antall rusmidler med lignende, og ofte sterkere, virkninger sammenlignet med de «klassiske» rusmidlene. Flere av de nye rusmidlene er svært potente stoffer som kan være vanskelige å dosere og føre til alvorlige psykiske reaksjoner og forgiftninger.

Stoffene kan ha dempende, hallusinogen eller stimulerende effekt på sentralnervesystemet, avhengig av hvilken stoffgruppe de hører til under. Stoffene deles bl.a inn i stoffgrupper som: fenetylaminer, tryptaminer, piperaziner, syntetiske cannabinoider, nye opioider og benzodiazepiner. Figuren under gir en oversikt over hvilke egenskaper de ulike stoffgruppene innehar.

Vi anbefaler følgende artikler i Tidsskrift for den norske legeforening for mer informasjon om nye psykoaktive substanser:
http://tidsskriftet.no/2016/05/klinisk-oversikt/nye-psykoaktive-stoffer
http://tidsskriftet.no/2016/05/kronikk/nye-rusmidler-rett-fra-nett


Analyse av NPS

Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital tilbyr fra 28.11.2017 analyse av NPS i urin. NPS-analysen ved vårt laboratorium omfatter 50 ulike substanser, men dekker ikke alle stoffer som til enhver tid er tilgjengelig på markedet. Stoffgruppen syntetiske cannabinoider (stoffer med cannabislignende effekt) dekkes av en egen analysemetode som må bestilles separat.

Analysen er tilgjengelig for elektronisk rekvirering, og vil etter hvert også komme på vår papirrekvisisjon. De som rekvirerer på papir kan inntil videre krysse av for «annet» og skrive «Nye psykoaktive substanser» på rekvisisjonen. Det tas vanlig urinprøve på glass uten tilsetning. Fyll gjerne ut kliniske opplysninger.

Tabellen nederst gir en oversikt over hvilke stoffer som per nå er omfattet av analysen.

Ved spørsmål om analyse av NPS, ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00.

Stoffer som inngår i analyse av NPS i urin ved St. Olavs Hospital

NPS ANALYSER I URIN
​STOFF
GRUPPETILHØRIGHET
(se forklaring under)
​​AH-7921 ​1
​Flubromazepam​2
​Pyrazolam​2
​Diklazepam​2
​Etizolam​2
​Fenazepam​2
​Lorazepam​2
​Bromazepam​2
​Deskloretizolam​2
​Flubromazolam​2
​Meklonazepam​2
​Klobazam​2
​Triazolam​2
​Alfa-pyrrolidinopentiofenone (alfa-PVP)​3
​Metylendioksypyrovaleron (MDPV)​3
​Pentedron​3
​Mefedron (4-MMC)​3
​Metylendioksymetkatinon (bk-MDMA, Metylon)​3
​Metyletylkatinon (4-MEC)​3
​Etylon (bk-MDEA)​3
​25C-NBOMe​4
​Metiopropamin (MPA)​4
​25I-NBOMe​4
​25B-NBOMe​4
​5-APB​4
Parametoksymetamfetamin (PMMA)​4
​Bromodimetoksyfenetylamin (2C-B)​4
​5-APDB​4
​DOC​4
​5-EAPB​4
​2-Fluoramfetamin (2-FA)​4
​3-Fluoramfetamin (3-FA)​4
​Dimetoksyklorfenetylamin (2C-C)​4
​Dimetoksyetylfenetylamin (2C-E)​4
​Bk-2C-B​4
​5-MAPB​4
​Metaklorfenylpiperazin (mCPP)​5
​5-MeO-DiPT​6
​Dimetyltryptamin (DMT)​6
​Alfametyltryptamin (AMT)​6
​Aminopropylindol (5-API/5-IT)​6
​5-MeO-DALT​6
​5-MeO-MiPT​6
​4-MeO-PCP​7
​Metoksetamin​7
​Difenidin​7
​2-Aminoindan (2-AI)​8
​5-IAI​8
​Etylfenidat​9
​​3,4-Diklormetylfenidat (CTMP)​​9

1) Opioider                             2) Benzodiazepiner         3) Katinoner             
4) Fenyletylaminer                5) Piperaziner                   6) Tryptaminer      
7) Arylcykloheksylaminer     8) Aminoindaner             9) Piperidiner/ pyrrolidiner

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.