Håranalyser

Avdeling for klinisk farmakologi

​Legemidler og rusmidler tas opp i håret fra blodet og bindes i håret etter hvert som det vokser. Mens analyse av blod og urin som oftest reflekterer et relativt nylig inntak, kan håranalyser avdekke stoffbruk i flere måneder og i enkelte tilfeller år etter inntak. Håret på hodet vokser ca. 1 cm per måned, og segmentering (oppklipping) av hårprøven før analyse kan gi informasjon om omtrentlig tidspunkt for stoffinntak. Det er viktig å være klar over at enkeltinntak kan være vanskelig å spore i hår, slik at en negativ håranalyse ikke kan utelukke sporadisk bruk.

Håranalyser er egnet i tilfeller hvor det ønskes å øke tidsvinduet for påvisning, som for eksempel ved oppfølging av rusmisbruk og hos psykiatriske pasienter under behandling. Ved etablering av et kontrollregime med urintesting kan en håranalyse i starten av kontrollperioden være et nyttig supplement for å kartlegge hvilke stoff som har vært misbrukt i tiden forut. Håranalyser kan benyttes for å verifisere en rusanamnese, f.eks. hos pasienter som ønsker LAR-behandling men hvor det er tvil om det reelle omfanget av opiatmisbruk. Håranalyser kan også benyttes til å bekrefte jevnlig inntak av forskrevne medikamenter, f.eks. buprenorfin, metadon eller metylfenidat.

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr håranalyse ved rekvirering på vår ordinære rekvisisjon. Se analyserepertoar hår på rekvisisjonen,  kryss av for ønsket analysepakke. Vennligst les våre anbefalte prøvetakingsprosedyrer før prøvetaking. Det må påregnes inntil tre ukers svartid på håranalyser.

Prøvetakingsutstyr kan bestilles via hjemmesiden eller ved å kontakte avdelingen på telefon 72 82 91 00.

Fant du det du lette etter?