HelsaMi
Laboratoriemedisinsk klinikk

Bestilling prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

​21.02.2023: 

Vår samarbeidspartner Logistikk og forsyning (LoF) har ​dessverre fortsatt leveranseutfordringer etter etableringen av Logistikksenter Helse Midt-Norge i november 2022. Omleggingen har medført at leveringstiden på bestilt prøvetakingsutstyr fra oss midlertidig har økt. Det skal normalt ta 2-4 virkedager fra dere sender inn bestillingen til utsendelse av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner. Dette avhenger av om transportmetode er Bring eller Hente-og bringetjenesten. LoF har stengt helge- og helligdager. 

Dersom dere opplever unormalt lang leveransetid ta kontakt med LoF på e-post forsyning@stolav.no​ eller med kundekontakt LMK på 72 57 44 35.  ​

​​Bestill prøvetakingsutstyr her

Her kan du bestille nødvendig prøvertakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. Legg inn e-postadresse ved bestilling for å motta ordrebekreftelse.

Prøvetakingsutstyr Lab Klinisk farmakologi

Prøvetakingsutstyr Lab St. Olav Laboratoriesenteret​ (forklaring til bestillingsskjema her)

Fraktetiketter (merket med L1) for bruk på fredager

Rekvisisjoner

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.

Rekvisisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt. ​Last ned rekvisjoner her: 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin​

Avdeling for klinisk farmakologi - legemidler og farmakogenetikk

Avdeling for klinisk farmakologi - rusmiddelanalyser

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi - Non-invasiv test (NIPT)

Avdeling for medisinsk genetikk

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Avdeling for patologi - Cytologi

Avdeling for patologi - Histologi​

Avdeling for patologi - Obduksjon​

Laboratoriet Orkdal sjukehus​

FISH/Biobank, Myelomatose

Samtykkeerklæring FISH/Biobank, Myelomatose​

Hvis du har spørsmål til bestillinger

  • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk, telefon 72 57 44 35, e-post kundekontakt.pht@stolav.no for spørsmål om bestillinger av fraktetiketter, forsendelseskonvolutter og annet
  • Logistikk og forsyning, e-post forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner for Lab St. Olav (Medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi) og lab Orkdal sjukehus
  • Avdeling for klinisk farmakologi, telefon 72 82 91 00, e-post farmakologi@stolav.no for spørsmål knyttet til alle bestillinger hos avdelingen

​​Fant du det du lette etter?