Helsenorge
Laboratoriemedisinsk klinikk

Bestilling prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

​Bestill prøvetakingsutstyr her

Her kan du bestille nødvendig prøvertakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. Legg inn e-postadresse ved bestilling for å motta ordrebekreftelse.

Prøvetakingsutstyr Lab Klinisk farmakologi

Prøvetakingsutstyr Lab St. Olav Laboratoriesenteret​ (forklaring til bestillingsskjema her)

Fraktetiketter (merket med L1) for bruk på fredager

Rekvisisjoner

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.

Rekvisisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt. ​Last ned rekvisjoner her: 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin​

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk genetikk

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Cytologi

Histologi​

Laboratoriet Orkdal sjukehus

FISH/Biobank, Myelomatose

Samtykkeerklæring FISH/Biobank, Myelomatose​

Hvis du har spørsmål til bestillinger

  • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk, telefon 72 57 44 35, e-post kundekontakt.pht@stolav.no for spørsmål om bestillinger av fraktetiketter, forsendelseskonvolutter og annet
  • Logistikk og forsyning, telefon 90 98 15 80, e-post forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner for Lab St. Olav (Medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi) og lab Orkdal sjukehus
  • Avdeling for klinisk farmakologi, telefon 72 82 91 00, e-post farmakologi@stolav.no for spørsmål knyttet til alle bestillinger hos avdelingen
Fant du det du lette etter?