Helsenorge
Illustrasjonsbilde av diverse laboratoriemedisinsk utstyr

Laboratorietjenester

"Vi står for god service og diagnostikk"
Klinikksjef Gilda S. Opland


15.12.2021: Sidene er under omstrukturering.Labnytt - nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk

Brukerhåndbøker/ analyseoversikt


Akkreditering

Akkrediteringsomfang avdelingene: 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi


Rekvisisjoner

Levering av prøver til laboratoriet utenom åpningstidene

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.


Rekvisisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt.  Rekvisisjonene på våre nettsider må av den grunn kun benyttes i nødsfall. Bestill nye rekvisisjoner her Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr .

Last ned rekvisisjonsskjema (PDF):

Rekvisisjonsskjema immunologi og transfusjonsmedisin

Rekvisisjonsskjema Laboratoriet Orkdal Sjukehus

Rekvisisjonsskjema medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema medisinsk mikrobiologi

Rekvisisjonsskjema klinisk farmakologi

Rekvisisjonsskjema medisinsk genetikk Rekvisisjon for histologi

Rekvisisjon for cytologiRekvisisjon for farmakogenetikk

Rekvisisjon FISH/Biobank, Myelomatose Samtykkeerklæring FISH/Biobank, Myelomatose

 

Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

Her kan du bestille nødvendig prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved for forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. Legg inn e-postadresse ved bestilling for å motta ordrebekreftelse.

Har du spørsmål kontakt:

 • Logistikk og forsyning telefon 909 81 580
  E-post: forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestillingen.
 • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk telefon: 72 57 44 35. 
  E-post: kundekontakt.pht@stolav.no for andre spørsmål.

 

Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten

Avdeling for medisinsk biokjemi organiserer Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten.

Vi tilbyr:

 • Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
 • Distribusjon av post mellom legekontor og alle St. Olav hospitals avdelinger
 • Gratis prøvetakingsutstyr
 • Emballasje for transport av prøver og rekvisisjone
For mer informasjon ta kontakt med vår kundekontakt:

Legekontor som ikke er tilknyttet Hente-bringetjenesten må sende prøvene per post.

Bestilling av ny eller endring av eksisterende rekvirentkode

Presis adressering er viktig ved mottak av prøvesvar elektronisk eller per post, og for at fakturering skal skje korrekt med hensyn til refusjon fra Helfo.

 • er ny rekvirent hos oss
 • har byttet til annet legekontor
 • har flere arbeidsforshold
 • har flyttet og endret adresse
 • har andre spørsmål

Forskning og utvikling

Avdelingene ved Laboratoriemedisinsk klinikk er i tillegg til den pasientrettede virksomheten også aktive innenfor viktige forskningsområder for å utvikle og forbedre laboratoriemedisinsk diagnostikk for pasientene. En stor del av denne forskningen skjer i samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset, i samarbeid med NTNU og med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt.


Oversikt over artikler som forskere ved Laboratoriemedisinsk klinikk har vært med å publisere:

Forskningsartikler 2020

Forskningsartikler 2019 

Forskningsartikler 2018

Forskningsartikler 2017


Undervisning og kurs

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr undervisning innen farmakologi og rasjonell legemiddelhåndtering til leger, sykepleiere og andre ansatte i helsetjenesten. Ta kontakt på farmakologi@stolav.no  for å avtale. 

Fant du det du lette etter?