Illustrasjonsbilde av diverse laboratoriemedisinsk utstyr

Laboratorietjenester

"Vi står for god service og diagnostikk"
Klinikksjef Gilda S. Opland


Labnytt - nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk

Foto forside brukerhåndbok    Foto forside labnytt   Illustrasjon prøvetakningsutstyr 

Fra 23.09.2021: Sidene er under omstrukturering. 

Klinikkens avdelinger


Avdeling for klinisk farmakologi
Avdeling for medisinsk biokjemi Avdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk mikrobiologi Avdeling for patologi

Noklus

Relis

Informasjon for rekvirenter (primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten)

Informasjonsside


Informasjon for pasienter

Informasjonsside

Brukerhåndbøker/ analyseoversikt


Akkreditering

Akkrediteringsomfang avdelingene: 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi


Transfusjonspraksis utenfor St. Olavs hospital

Klikk her

Blodgivere

Prøvetakingspoliklinikker

Rekvisisjoner

Levering av prøver til laboratoriet utenom åpningstidene

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.


Rekvisisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt.  Rekvisisjonene på våre nettsider må av den grunn kun benyttes i nødsfall. Bestill nye rekvisisjoner her Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr .

Last ned rekvisisjonsskjema (PDF):

Rekvisisjonsskjema immunologi og transfusjonsmedisin

Rekvisisjonsskjema Laboratoriet Orkdal Sjukehus

Rekvisisjonsskjema medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema medisinsk mikrobiologi Rekvisisjonsskjema klinisk farmakologi Rekvisisjonsskjema medisinsk genetikk Rekvisisjon for histologi

Rekvisisjon for cytologiRekvisisjon for farmakogenetikk

Rekvisisjon FISH/Biobank, Myelomatose Samtykkeerklæring FISH/Biobank, Myelomatose

 

Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

Her kan du bestille nødvendig prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved for forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. Legg inn e-postadresse ved bestilling for å motta ordrebekreftelse.

Har du spørsmål kontakt:

 • Logistikk og forsyning telefon 909 81 580
  E-post: forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestillingen.
 • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk telefon: 72 57 44 35. 
  E-post: kundekontakt.pht@stolav.no for andre spørsmål.

 

Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten

Avdeling for medisinsk biokjemi organiserer Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten.

Vi tilbyr:

 • Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
 • Distribusjon av post mellom legekontor og alle St. Olav hospitals avdelinger
 • Gratis prøvetakingsutstyr
 • Emballasje for transport av prøver og rekvisisjone
For mer informasjon ta kontakt med vår kundekontakt:

Legekontor som ikke er tilknyttet Hente-bringetjenesten må sende prøvene per post.

Sending av prøver 

Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 1.1.2018

Rekvirenter som ikke kan benytte Hente- bringetjenesten må sende prøvene per post. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Slike sendinger må være merket med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.

Prøver som skal sendes per post må leveres på et postkontor, Post i butikk, landpostbud eller internt postkontor, ikke i utendørs postkasse. Frist for innlevering varierer fra sted til sted, se Postens oversikt over tidsfrister for innlevering.

Vær oppmerksom på forsinkelse i postgangen på helligdager. Prøver må ikke sendes i posten dagen før lengre høytids- eller helligdagsperioder.

Vi tilbyr: 
Fraktetiketter og  forsendelseskonvolutter til forsendelse av biologisk materiale.
Forskriftsmessige merkede konvolutter.

Krav til rekvirenten:
Prøvetakingsrørene og rekvisisjonene må være forsvarlig og riktig merket.   
Prøvetakingsrør legges i transporthylse for å beskytte de under sending.
Både transporthylsen med prøverøret og rekvisisjonen må legges i konvolutten.
Dersom rekvisisjonen må brettes er det tilstrekkelig å brette den en gang.

Alt nødvendig prøvetakingsutstyr som prøverør, transporthylser, rekvisisjoner og konvolutter kan enkelt bestilles kostnadsfritt

Riktig prøvetakingsrør og rett antall

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (pdf)

Avdeling for klinisk farmakologi (pdf)

Avdeling for medisinsk biokjemi (pdf) Avdeling for medisinsk mikrobiologi (pdf)

Prøvesvar og elektronisk svarformidling

Analyseresultat fra rekvirerte analyser sendes som hovedregel bare til rekvirent og eventuelt ønsket kopirekvirenter (ikke til pasienten).

Vi tilbyr elektronisk svarrapportering til rekvirentene. Helse Midt-Norge IT (Hemit) er vår samarbeidspartner for etablering av elektronisk svaroverføring. Dersom du ønsker elektronisk svarformidling, ta kontakt med Hemit på telefon 03612.

Unntak

Avdeling for patologi har åpnet for elektronisk svarformidling til legekontor med CGM-journal, versjon 121. Andre journalsystemer mottar papirsvar.

Avdeling for medisinsk genetikk kan foreløpig ikke tilby elektronisk svarformidling.

Bestilling av ny eller endring av eksisterende rekvirentkode

Presis adressering er viktig ved mottak av prøvesvar elektronisk eller per post, og for at fakturering skal skje korrekt med hensyn til refusjon fra Helfo.

 • er ny rekvirent hos oss
 • har byttet til annet legekontor
 • har flere arbeidsforshold
 • har flyttet og endret adresse
 • har andre spørsmål

Forskning og utvikling

Avdelingene ved Laboratoriemedisinsk klinikk er i tillegg til den pasientrettede virksomheten også aktive innenfor viktige forskningsområder for å utvikle og forbedre laboratoriemedisinsk diagnostikk for pasientene. En stor del av denne forskningen skjer i samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset, i samarbeid med NTNU og med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt.


Oversikt over artikler som forskere ved Laboratoriemedisinsk klinikk har vært med å publisere:

Forskningsartikler 2020

Forskningsartikler 2019 

Forskningsartikler 2018

Forskningsartikler 2017


Undervisning og kurs

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr undervisning innen farmakologi og rasjonell legemiddelhåndtering til leger, sykepleiere og andre ansatte i helsetjenesten. Ta kontakt på farmakologi@stolav.no  for å avtale. 

Om oss

Laboratoriemedisinsk klinikk tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og patologi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolking av analysesvar. 

Pasienten i fokus

Leger tilgjengelig ved øyeblikkelig hjelp

 • Medisinsk veiledning og råd ved prøvetaking hele døgnet
 • Medisinsk tolkning av analyseresultat hele døgnet

Medisinsk rådgiving

 • Faglig spisskompetanse alltid tilgjengelig
 • Trygghet for primærhelsetjenesten

Alle analyseresultat tilgjengelig ved sykehusinnleggelse

 • Sikrer pasienten nødvendig behandling raskere
 • Hindrer dobbeltarbeid, sammenlignbare analysesvar


Klinikksjef er Gilda S. Opland.

Servicetorget, telefon 72 57 32 00
E-post: post.lab@stolav.no

Organisasjonskart Laboratoriemedisinsk klinikk

Besøksadresse

Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM


Fant du det du lette etter?