Hjerterehabilitering i Norge

Hjerterehabilitering inneholder vanligvis trening, pasientopplæring og individuell veiledning. Under finner du en oversikt over sykehus og andre aktører som tilbyr hjerterehabilitering i Norge, fordelt på helseregion. For å delta på hjerterehabilitering eller hjerteskole trengs som regel en henvisning fra fastlege.

(saken oppdateres med en mer komplett oversikt etter hvert)

​Tilbud i Helse Sør-Øst

Tilbud på sykehusene

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Oslo universitetssykehus tilbyr gratis gruppetrening til musikk ukentlig i ca. fem uker til hjerteopererte, infarktpasienter og pasienter som har fått blokket ut trange koronarårer. Pasienter ved sykehuset henvises automatisk til dette "Kom i gang"-tilbudet, som innledes med individuell samtale med fysioterapeut.

Det er også Hjerteskole ved sykehuset ca. en dag i måneden. Dette er en informasjonsdag som blant annet inkluderer undervisningstime med fysioterapeut.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Ahus har en utvidet Hjerteskole som inkluderer trening. Yngre pasienter møter til undervisning og trening ukentlig i seks uker, mens tilbudet strekker seg over fire uker for pasienter over 65 år. Deltakerne får også tilbud om videre trening i grupper med fysioterapeut for en periode.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS, OSLO

Hjerterehabiliteringen ved Diakonhjemmet følger den effektive Ullevålsmodellen, som innebærer intervalltrening med høy intensitet. Treningen skjer i grupper og er tilpasset hvor i sykdomsforløpet pasientene er. Deltakerne kan starte to uker etter behandling for hjerteinfarkt eller angina, og tilbys trening to dager hver uke i den tidligste fasen. Etterpå kan de som ønsker det delta på trening én dag i uka.

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS, OSLO

Ved Lovisenberg varer den treningsbaserte hjerterehabiliteringen i inntil åtte uker, og pasientene får tilbud om to treningsøkter hver uke. I tillegg har sykehuset et hjertekurs som går over to dager, og et av emnene det undervises i er fysisk aktivitet.

SYKEHUSET ØSTFOLD, MOSS

I Moss tilbys hjertepasientene først trening og undervisning i grupper to dager hver uke i seks uker, og deretter trening i grupper med høyere intensitet i ytterligere seks uker.

SYKEHUSET VESTFOLD, TØNSBERG OG LARVIK

Tønsbergmodellen er en anerkjent modell for tidlig rehabilitering for hjertepasienter, og Sykehuset Vestfold er kjent for at en svært høy andel av pasientene deltar på rehabilitering. Hjerteskolen ved sykehuset strekker seg over fem eller seks uker og omfatter blant annet variert trening med relativt lav intensitet to dager hver uke. Deretter tilbys alle pasientene trening med høyere intensitet i grupper i ytterligere fem måneder. De eldste pasientene har et eget tilbud som er noe mindre omfattende.

SYKEHUSET TELEMARK, SKIEN

I Skien tilbys hjertepasienter gruppetrening to ganger i uka i seks uker. Tilbudet er delt inn i to grupper ut fra funksjonsnivå.

SYKEHUSET I TELEMARK, NOTODDEN

I Notodden strekker hjerterehabiliteringen seg over åtte uker. Det er to samlinger hver uke, og treningen er individuelt tilpasset den enkelte pasient.

VESTRE VIKEN, BÆRUM SYKEHUS

Hjertepasienter i Bærum får tilbud om å delta på Hjerteskole i grupper på mellom 10 og 15 pasienter. Skolen går over tre dager fordelt på like mange uker, og hver dag starter med en time tilpasset trening fulgt av undervisning. Sykehuset tilbyr også kveldstrening i grupper for de som ønsker å trene videre.

VESTRE VIKEN, DRAMMEN SYKEHUS

I Drammen benyttes Ullevålsmodellen for hjerterehabilitering. Treningen foregår to ganger hver uke i seks uker i grupper på maksimalt ti deltakere.

VESTRE VIKEN, KONGSBERG SYKEHUS

Også i Kongsberg trenes det etter prinsippene fra den intervallbaserte Ullevålsmodellen to dager i uka i seks uker. Gruppene består av maksimalt ti deltakere.

VESTRE VIKEN, RINGERIKE SYKEHUS

Hjerteskolen ved Ringerike sykehus inneholder trening og undervisning to dager i uka over seks uker. Treningen foregår som en times bevegelsestrening med lav intensitet og avspenningsøvelser etter hver trening.

HALLINGDAL SJUKESTUGU, ÅL (VESTRE VIKEN, RINGERIKE SYKEHUS)

Treningen for hjertepasienter på Hallingdal Sjukestugu består av en times bevegelsestrening med lav intensitet og avspenningsøvelser etter hver trening. Treningen styres med Borgs skala, altså deltakernes egen opplevelse av hvor anstrengende aktiviteten er. Hjerteskolen varer i seks uker, med to dager trening og undervisning hver uke.

SØRLANDET SYKEHUS, KRISTIANSAND

Pasientene i Kristiansand får tilbud om trening to dager hver uke i fem uker. Tilbudet består både av innendørs og utendørs trening i grupper. Pasientene følges opp med ny kondisjonstest et halvt år etter endt rehabilitering.

SØRLANDET SYKEHUS, ARENDAL

I Arendal benyttes den effektive Ullevålsmodellen for hjerterehabilitering, og pasientene får tilbud om trening to dager hver uke i seks uker.

SØRLANDET SYKEHUS, FLEKKEFJORD

Flekkefjord sykehus tilbyr også trening etter Ullevålsmodellen for hjerterehabilitering to dager hver uke. I tillegg har sykehuset en todagers hjerteskole som blant annet inneholder undervisning om fysisk aktivitet og hvordan man kommer i form etter behandling for koronar hjertesykdom.

SYKEHUSET INNLANDET, GJØVIK

I den første fasen deltar pasientene på fire kursdager som blant annet inkluderer trening og undervisning om fysisk aktivitet. Etter disse fire ukene tilbys pasientene totalt 24 treningsøkter med mer intensiv trening ledet av fysioterapeut.

SYKEHUSET INNLANDET, LILLEHAMMER

Lillehammer sykehus har tilbud om 18 eller 24 treningsøkter etter Ullevålsmodellen til hjertepasienter. Det er også Hjerteskole ved sykehuset, med undervisning om blant annet fysisk aktivitet.

SYKEHUSET INNLANDET, KONGSVINGER

Pasienter i Sør-Hedmark og Nes i Akershus tilbys ukentlig hjerterehabilitering over fem uker på Kongsvinger sykehus.

SYKEHUSET INNLANDET, HAMAR

Hamar sykehus tilbyr hjerteundervisning innen blant annet fysisk aktivitet hver tredje uke, men har ikke eget treningstilbud til hjertespasienter.

SYKEHUSET INNLANDET, ELVERUM

I Elverum arrangeres det todagers Hjerteskole med gruppeundervisning om fysisk aktivitet tre ganger i året.

Andre dagtilbud

NORSK IDRETTSMEDISINSK INSTITUTT (NIMI), OSLO 

Nimi Ullevål tilbyr hjertepasienter intensiv intervalltrening etter Ullevålsmodellen tre dager i uka i 12 uker. Pasientene fordeles i grupper basert på blant annet kondisjonsnivå, som måles med en test til utmattelse før treningsperioden starter. To av øktene hver uke foregår innendørs, mens pasientene også får tilbud om ei utendørs økt i motbakke tilpasset sitt eget nivå. Nimis egen forskning viser svært god effekt av Ullevålsmodellen, som også er mye brukt av andre som tilbyr hjerterehabilitering på Østlandet.

IDRETTENS HELSESENTER, OSLO

Hjerterehabiliteringen ved Idrettens Helsesenter går over tre dager i uka i 12 uker, hvorav 75 minutter to dager i uka er forbeholdt faste gruppetreningstimer.

Døgnrehabilitering

LHL-KLINIKKENE FEIRING

På Feiringklinikken kan hjertepasienter på opphold i fire uker. Treningsopplegget er i hovedsak gruppebasert, men med individuelle tilpasninger, og har som mål at pasientene skal få teste sine egne grenser. Det legges til rette for variert fysisk aktivitet både utendørs og inne.

NB! I mars/april 2018 flyttes tilbudet fra Feiringklinikken til det helt nye LHL-sykehuset Gardermoen.

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER, LILLEHAMMER

På et av de største rehabiliteringssentrene i Norge tilbys hjertepasienter trening i grupper på mellom seks og ti personer. Oppholdet varer i fire uker, og pasientene deltar både på gruppetreningsøkter og får tilpasset individuelle treningsprogrammer.

GODTHAAB HELSE- OG REHABILITERING, BÆRUM

Godthaab tilbyr en individuell rehabiliteringsplan som tar hensyn til funksjonsnivå og behov. Treningen foregår i tilpassede grupper, i tillegg til at pasientene får utarbeidet et individuelt treningsprogram. Tilbudet gis enten som dagopphold med to eller tre oppmøter i uka i mellom seks og åtte uker, eller som et døgnopphold som i første omgang strekker seg over to uker.

UNICARE HOKKSUND (HOKKSUND REHABILITERINGSSENTER)

Rehabiliteringssenteret i Hokksund har tilbud om Hjerteskole med tidlig trening, i tillegg til et hjerterehabiliteringsprogram med livsstilsskole etter den første fasen. Dette er et gruppetilbud som varer i fire uker, med oppfølging etter tre måneder, et halvt år og ett år. Tilbudet inkluderer tilrettelagt og variert trening, som legges opp individuelt til hvert enkelt pasient basert på blant annet en arbeidsbelastningstest pasientene gjennomfører før treningsperioden.

UNICARE LANDAASEN (LANDAASEN REHABILITERINGSSENTER, SØNDRE LAND)

Et opphold i gruppe på Landaasen varer i tre til fire uker, med oppfølgingsopphold etter mellom tre og seks måneder. Under oppholdet tilbys pasientene gruppeaktiviteter både ute og inne med ulike aktivitetsnivåer, for eksempel stavgang, spinning, trening i apparater og trening i basseng. Landaasen tilbyr også individuelle opphold.

Tilbud i Helse Vest

Tilbud på sykehusene

HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS, BERGEN

Hjerterehabiliteringen i Bergen består av trening og undervisning tre dager hver uke i fire uker, og deretter åtte uker med kun trening tre dager hver uke. Aktivitetene består av fysioterapiledet trening i sal og utendørs intervalltrening tilpasset hver enkelt pasient sitt funksjonsnivå.

HELSE STAVANGER, EIGERSUND

Rehabiliteringsavdelingen i Eigersund arrangerer blant annet fire tredagers mestringskurs i året for hjertepasienter og pårørende. Trening og fysisk aktivitet er blant temaene.

NORDFJORD SJUKEHUS

Rehabiliteringstilbudet i Nordfjord er et relativt nytt tilbud til pasienter i hele Sogn og Fjordane. I uke 1 og 5 av perioden er to dager satt av til undervisning, mens resten av de totalt åtte ukene stort sett inneholder trening hos fysioterapeut. Alle pasientene får et individuelt tilpasset treningsopplegg med egne målsetninger.

HAUGESUND SJUKEHUS

Hjertekursene i Haugesund går over to dager og inkluderer opplæring om fysisk aktivitet ved hjertesykdom.

STORD SJUKEHUS

Hjertekursene i Stord går over to dager og inkluderer opplæring om fysisk aktivitet ved hjertesykdom.

Andre dagtilbud

Døgnrehabilitering

LHL-KLINIKKENE BERGEN

Rehabiliteringsoppholdet på LHL-klinikkene i Bergen varer i tre uker, og gir pasientene tilbud om styrketrening, kondisjonstrening med sykkel, stavgang, svømming og fotturer. De fleste aktivitetene er gruppebaserte, men med individuell tilpasning for hver enkelt. I løpet av et år har LHL-klinikkene Bergen totalt ca. 14 rehabiliteringskurs for hjertepasienter.

LHL-KLINIKKENE NÆRLAND, NÆRBØ

På Nærbø i Rogaland trener hjertepasienter i grupper på ca. ti personer. Rehabiliteringsoppholdet varer i tre uker og treningstilbudet tilpasses individuelt til hver enkelt. Et av målene er å lære pasientene hva kroppen tåler av belastning.

ÅSTVEIT HELSESENTER, BERGEN

På Åstveit i Bergen legges det opp individuelle treningsprogrammer for pasienter med mange ulike lidelser, inkludert hjertepasienter. Rehabiliteringsoppholdet varer vanligvis i to uker. Senteret tilbyr også dagrehabilitering med totalt ti dager fordelt over fire uker.

Tilbud i Helse Midt

Tilbud på sykehusene

ST. OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM

Sykehuset i Trondheim tilbyr tre ulike treningsgrupper. Kom-i-gang-gruppa trener 4x4-intervaller med moderat intensitet to dager i uka i fire uker. Etter denne perioden fortsetter de fleste pasientene i Høyintensitetsgruppa, som fortsatt trener etter 4x4-prinsippet, men nå med høy intensitet på intervallene. Den tredje gruppa kalles Minigruppa, inkluderer pasienter som har tilleggssykdommer eller svært redusert funksjon, og inneholder kondisjonstrening, styrketrening og bevegelighetstrening i sal.

Det er også Hjerteskole ved St. Olavs hospital, med to dager undervisning og informasjon om treningstilbudet ved sykehuset.

ST. OLAVS HOSPITAL, ORKDAL SYKEHUS

Sykehuset i Orkdal har både hjerteskole og kom i-gang-grupper med to ulike treningsnivåer. Hjerteskolen strekker seg over to dager, mens begge treningsgruppene trener etter intervallprinsippet. Den ene gruppa består stort sett av hjertesviktpasienter og pasienter med tilleggsproblematikk, men den andre gruppa består av hjerteopererte og/eller de som har gjennomgått infarkt.

SYKEHUSET LEVANGER

Hjertetreningen i Levanger tilpasses hver enkelt pasient sitt funksjonsnivå. Kom-i-gang-gruppa møtes til trening i sal to dager i uka i den tidlige fasen etter behandling for hjertesykdom, mens også videre trening i Hjertegruppa skjer to dager hver uke. Hjerterehabiliteringstilbudet ved sykehuset strekker seg over til sammen 12 uker.

I Levanger får pasientene også tilbud om Hjerteskole over tre kursdager, med undervisning som blant annet omfatter fysisk aktivitet og trening ved hjertesykdom.

SYKEHUSET NAMSOS

Også i Namsos benyttes 4x4-intervalltrening med høy intensitet i rehabiliteringstilbudet til hjertepasientene. Pasienter kan delta på hjertetrimmen to ganger i uka i tre måneder. Fysioterapeut Arnstein Buøy ved sykehuset forteller mer om tilbudet, som også inkluderer styrketrening, i videoen under.

Treningsgrupper for hjertepasienter from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Hjertetrimmen kan kombineres med deltakelse på Hjertekurs. Kurset går over to dager og inkluderer blant annet informasjon om trening.

ÅLESUND SJUKEHUS


KRISTIANSUND SYKEHUS

Både fysisk trening og undervisning om trening er en del av hjertekurset i Kristiansund, som strekker seg over to hele dager.

MOLDE SJUKEHUS

Molde sjukehus har kurs for hjertepasienter, hvor fysisk aktivitet inngår som ett av temaene.

VOLDA SJUKEHUS


Andre dagtilbud

TRENINGSKLINIKKEN, TRONDHEIM

Tilbudet ved Treningsklinikken gis til pasienter både rett etter en akutt hjertehendelse og senere i forløpet. Klinikken gir tilbud om totalt 24 gruppetreningsøkter over enten to eller tre måneder, med henholdsvis to eller tre økter hver uke.


Døgnrehabilitering

LHL-KLINIKKENE RØROS

Tre ukers opphold er utgangspunktet for hjerterehabiliteringen på Røros, men varigheten tilpasses etter individuelle behov. Rehabiliteringen foregår i grupper på rundt 15 personer. Treningen legges opp etter funksjonsnivået til hver enkelt, og har fokus på at pasientene får teste ulike typer aktiviteter og læres opp i aktiviteter man kan fortsette med hjemme.


MURITUNET, VALLDAL

I Valldal i Møre og Romsdal får pasientene gruppebasert trening etter den effektive Ullevålsmodellen, og individuell og gruppebasert styrketrening i gymsal. Utendørs turer og trening i basseng er også en del av tilbudet. Varigheten på oppholdet på Muritunet er tre uker.

SELLI REHABILITERINGSSENTER, KLÆBU

Treningsprogrammet til hjertepasienter ved Selli kombinerer gjerne utholdenhetstrening 3-5 ganger i uka og styrketrening 2-3 ganger i uka. Utholdenhetstreningen legges opp i tråd med hver pasients egne ønsker og forutsetninger, mens styrketreningen i hovedsak bruker egen kroppsvekt som belastning og gjennomføres med moderat intensitet. Bassengtrening og utendørsaktiviteter inngår i tilbudet, som i utgangspunktet strekker seg over tre uker, men justeres individuelt.

Tilbud i Helse Nord

Tilbud på sykehusene

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE, TROMSØ

"Tidlig trening etter hjertehendelse" er et relativt nyoppstartet tilbud ved UNN. Treningene foregår to dager hver uke, og tilbudet for hver pasient strekker seg over til sammen ti uker. Tilbudet gis som gruppetrening, men hver pasient følges opp individuelt.

Trim i treningssal og teoriundervisning om trening og fysisk aktivtet er en del av kurstilbudet på den tre dager lange Hjerteskolen ved UNN i Tromsø. Kurset arrangeres hver måned unntatt i juli, og har grupper på inntil ti deltakere.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE, HARSTAD

Også i Harstad er det Hjerteskole. Den varer i to dager, og undervisningen inkluderer informasjon om fysisk aktivitet ved hjertesykdom.

NORDLANDSSYKEHUSET, BODØ

På Hjerteskolen i Bodø lærer man blant annet om fysisk aktivitet ved hjertesykdom. Kurset arrangeres fire ganger hvert år.

HELGELANDSSYKEHUSET, MO I RANA/SANDNESSJØEN

Helgelandssykehuset arrangerer hjertekurs to ganger i året, med undervisning om trening og fysisk aktivitet som en del av programmet. Kurset varer i to dager.

FINNMARKSSYKEHUSET, KIRKENES

Det arrangeres Hjerteskole ved Finnmarkssykehuset fire ganger hvert år.

Døgnrehabilitering

LHL-KLINIKKENE SKIBOTN, STORFJORD

Treningen ved LHL i Skibotn i Troms er allsidig om omfatter blant annet trening til musikk, intervalltrening, styrketrening med moderat intensitet, sykling, bassengtrening og uteaktiviteter. Deltakerne har et individuelt tilpasset treningsprogam under det fire uker lange oppholdet, og før avreise får de et nytt program de kan følge når de kommer hjem.

VALNESFJORD HELSESPORTSENTER, FAUSKE

Rehabiliteringsoppholdet for hjertepasienter i Valnesfjord varer som regel mellom tre og fire uker, i grupper på ca. 12 deltakere. Pasientene får testet kondisjon og styrke ved oppstart, og treningsopplegget består av intensiv kondisjons- og styrketrening både inne og utendørs. Egentrening er også en del av oppholdet.

REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD, TROMSØ

Oppholdet ved Kurbadet i Tromsø er gruppebasert, men med mulighet for individuell tilpasning. Funksjonsnivået testes ved oppstart, og det blir lagt opp en individuell rehabiliteringsplan i samarbeid med pasienten. Alle får sitt eget treningsprogram med på inne- og uteaktiviteter.

HELGELAND REHABILITERING, SØMNA


Helgeland Rehabilitering tilbyr rehabiliteringsopphold primært til pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med følgetilstander. Tilbudet gis som mestringsopphold i gruppe. Hvert år er det tre hjertegrupper ved senteret, og oppholdet varer i to uker.


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.