Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Hovedoppgavene for den nasjonale kompetansetjeneste er å:

  • Bedre kvaliteten av diagnostikk og kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer med hovedvekt på pasienter med degenerative sykdommer.
  • Danne konsensus for utredning og pasientutvelgelse til kirurgi slik at pasientbehandlingen blir mest mulig ensartet på landsbasis og å bygge et felles referansegrunnlag for kirurgisk behandling.
  • Drive klinisk utprøving og evaluering av kirurgiske metoder i kontrollerte studier med fokus på god utredning, pasientforløp, klinisk effekt og kostnadseffektivitet.
  • Bidra til systematisk kvalitetssikring av nakke og ryggkirurgien i Norge i samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.
  • Danne grunnlag for en felles evidensbasert plattform for utdannelse av rygg og nakkekirurger i Norge.
  • Bidra til etablering og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
  • Formidle informasjon om kirurgisk behandling av rygg og nakkesykdommer til andre deler av helsetjenesten og pasienter på gruppenivå

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.