Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Nasjonalt kompetansetjeneste skal bidra til å bedre kvalitet i diagnostikk og kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer. Vi driver forskning og deltar i forskningsnettverk, bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer. Vi har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Vi er lokalisert til St. Olavs hospital.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Ansatte

  • Øystein P. Nygaard daglig leder, overlege, professor dr.med., spesialist i nevrokirurgi
  • Hege Andresen forskningssykepleier, master
  • Ivar Rossvoll overlege, førsteamanuensis dr.med., spesialist i ortopedi
  • Lars Gunnar Johnsen overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i ortopedi
  • Sasha Gulati Overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i nevrokirurgi
  • Greger Lønne Overlege, PhD, spesialist i ortopedi 

National advisory unit on spinal surgery  

 
 

Les mer om kompetansetjenesten

 

Kontaktinformasjon

Telefon
72 82 23 53 eller 72 82 23 57
mandag - torsdag 72 82 23 53
Telefontid fra 08-1530
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
Revmatismehuset
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 6(Kart)
7030 Trondheim
Fant du det du lette etter?