HelsaMi

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Nasjonalt kompetansetjeneste skal bidra til å bedre kvalitet i diagnostikk og kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer. Vi driver forskning og deltar i forskningsnettverk, bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer. Vi har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Vi er lokalisert til St. Olavs hospital.

Fant du det du lette etter?