Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer


Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Tjenesten driver forskning og deltar i forskningsnettverk. Tjenesten skal bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til St.Olavs Hospital. 


Ansatte

  • Øystein P. Nygaard daglig leder, overlege, professor dr.med., spesialist i nevrokirurgi
  • Hege Andresen forskningssykepleier, master
  • Camilla Seif forskningssykepleier
  • Ivar Rossvoll overlege, førsteamanuensis dr.med., spesialist i ortopedi
  • Lars Gunnar Johnsen overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i ortopedi
  • Sasha Gulati Overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i nevrokirurgi
  • Greger Lønne Overlege, PhD, spesialist i ortopedi 

National advisory unit on spinal surgery  

Les mer om kompetansetjenesten

 

Kontakt

Telefon
72 82 23 53 eller 72 82 23 57
mandag - torsdag 72 82 23 53
Telefontid fra 08-1530
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.