Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer


Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Tjenesten driver forskning og deltar i forskningsnettverk. Tjenesten skal bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til St.Olavs Hospital. 


Ansatte

  • Øystein P. Nygaard daglig leder, overlege, professor dr.med., spesialist i nevrokirurgi
  • Hege Andresen forskningssykepleier, master
  • Camilla Seif forskningssykepleier
  • Ivar Rossvoll overlege, førsteamanuensis dr.med., spesialist i ortopedi
  • Lars Gunnar Johnsen overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i ortopedi
  • Sasha Gulati Overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i nevrokirurgi
  • Greger Lønne Overlege, PhD, spesialist i ortopedi 

National advisory unit on spinal surgery  

Les mer om kompetansetjenesten

 

Kontakt

Telefon
72 82 23 53 eller 72 82 23 57
mandag72 82 23 53
tirsdag72 82 23 53
onsdag72 82 23 53
torsdag72 82 23 53
Telefontid fra 08-1530
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim