Undervisning

KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Undervisning i lindrende behandling
 

Vi tilbyr følgende:

Regional videokonferanse

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

Tid: Tirsdager 1130-1215
Sted: St. Olavs Hospital, Gastrosenteret
Videokonferanse: Helsenett nr. 999275

Se undervisningsplan for høsten 2017

Kurs

Emnekurs i palliativ medisin - Trondheim

Arrangeres på St. Olavs hospital 23. og 24. oktober 2017.

Påmelding til emnekurs i Trondheim

Emnekurs i lindrande behandling - Ålesund

Kurset arrangeres av Den norske legeforening 8. og 9. november 2017.

Mer informasjon om emnekurs i Ålesund.

Smerte og palliasjon I

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter grunnleggende kurs i palliasjon).

Datoer kommer for 2018.

Smerte og palliasjon II

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter videregående kurs i palliasjon).

Datoer kommer for 2018.

Fagdager

Fylkesvise fagdager

KLB arrangerer én fagdag i hvert fylke per år. I 2017 arrangeres følgende:

  • Sør-Trøndelag: Røros 21. september
  • Nord-Trøndelag: Steinkjer 25. oktober
  • Møre og Romsdal: 22. november (sted ikke bestemt)

Last ned presentasjoner fra fagdagene her (eksternt innhold)

Utdanning

Masterprogram i smerte og palliasjon

Internasjonal doktorgrad i palliasjon