Undervisning

KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.

Én av våre hovedoppgaver er å styrke kompetanse gjennom koordinering av undervisning, opplæring og fagutvikling rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider tett med NTNU innen bachelor- og masterstudier, medisinstudiet og videreutdanningskurs.

Vi tilbyr følgende:

Regional videokonferanse

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

Tid: Tirsdager 1130-1215
Sted: St. Olavs Hospital, Gastrosenteret
Videokonferanse: Helsenett nr. 999275
Skype for Business: 999275@uc.nhn.no

Se undervisningsplan

Kurs

Palliasjon I

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter grunnleggende kurs i palliasjon).

Palliasjon II

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter videregående kurs i palliasjon).

26. og 27. mars 2020

Program (pdf)

Påmelding

Emnekurs i palliativ medisin for leger

Vi søker Legeforeningen om godkjenning av emnekurset.

Cytostatika-kurs for sykepleiere og leger

I samarbeid med Avdeling undervisning og forskning tilbyr vi cytostatika-kurs to ganger i året. Det er obligatorisk oppmøte begge dager, og skriftlig prøve må være bestått før utstedelse av kursbevis. Prøven kan tas ved egen arbeidsplass etter avtale med leder.

Fagdager

KLB arrangerer én fagdag i hvert fylke per år.

Presentasjoner fra fagdagene blir sendt ut til deltakere etter arrangementet.

Utdanning

Masterprogram i smerte og palliasjon

Ekstern undervisning og hospitering

KLB kan stille med undervisningsressurser til eksterne aktører. Det er også mulig å komme på besøk, samt hospitere hos oss. Vi følger Avdeling undervisning og forsknings frister for undervisning og hospitering:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 15. november for vårsemesteret

Les mer om innmelding av hospitering og undervisningFant du det du lette etter?