Undervisning

KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.
 

Én av våre hovedoppgaver er å styrke kompetanse gjennom koordinering av undervisning, opplæring og fagutvikling rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider tett med NTNU innen bachelor- og masterstudier, medisinstudiet og videreutdanningskurs.

Vi tilbyr følgende:

Regional videokonferanse

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

Tid: Tirsdager 1130-1215
Sted: St. Olavs Hospital, Gastrosenteret
Videokonferanse: Helsenett nr. 999275
Skype for Business: 999275@uc.nhn.no

Se undervisningsplan

Kurs

Smerte og palliasjon I

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter grunnleggende kurs i palliasjon).

Smerte og palliasjon II

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter videregående kurs i palliasjon).

Emnekurs i palliativ medisin for leger

Vi søker Legeforeningen om godkjenning av emnekurset.

Cytostatika-kurs for sykepleiere og leger

I samarbeid med Avdeling undervisning og forskning tilbyr vi cytostatika-kurs to ganger i året. Det er obligatorisk oppmøte begge dager, og skriftlig prøve må være bestått før utstedelse av kursbevis. Prøven kan tas ved egen arbeidsplass etter avtale med leder.

Påmelding til cytostatika-kurs 4. og 5. november 2019

Fagdager

KLB arrangerer én fagdag i hvert fylke per år.

Møre og Romsdal - Averøy 4. september 2019

Last ned presentasjoner (passordbeskyttet)

Nord i Trøndelag - Levanger 30. oktober 2019

Program og påmelding (pdf)

Sør i Trøndelag - Hommelvik 13. november 2019

Program og påmelding  (pdf)


Utdanning

Masterprogram i smerte og palliasjon

Ekstern undervisning og hospitering

KLB kan stille med undervisningsressurser til eksterne aktører. Det er også mulig å komme på besøk, samt hospitere hos oss. Vi følger Avdeling undervisning og forsknings frister for undervisning og hospitering:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 15. november for vårsemesteret

Les mer om innmelding av hospitering og undervisningFant du det du lette etter?