Undervisning

KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.
 

Én av våre hovedoppgaver er å styrke kompetanse gjennom koordinering av undervisning, opplæring og fagutvikling rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider tett med NTNU innen bachelor- og masterstudier, medisinstudiet og videreutdanningskurs.

Vi tilbyr følgende:

Regional videokonferanse

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

Tid: Tirsdager 1130-1215
Sted: St. Olavs Hospital, Gastrosenteret
Videokonferanse: Helsenett nr. 999275

Se undervisningsplan

Kurs

Smerte og palliasjon I

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter grunnleggende kurs i palliasjon).

Smerte og palliasjon II

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter videregående kurs i palliasjon).

Fagdager

KLB arrangerer én fagdag i hvert fylke per år.

Fagdag i Namsos 19. september 2018

Last ned programmet til fagdagen i Namsos (pdf)Meld deg på fagdagen i Namsos her (ekstern side)

Fagdag i Orkdal 31. oktober 2018

Last ned programmet til fagdagen i Orkdal (pdf)Meld deg på fagdagen i Orkdal (ekstern side)

Fagdag i Ålesund 28. november 2018

Last ned programmet til fagdagen i Ålesund (pdf)

Meld deg på fagdagen i Ålesund (kommer)


Utdanning

Masterprogram i smerte og palliasjonInternasjonal doktorgrad i palliasjon

Ekstern undervisning og hospitering

KLB kan stille med undervisningsressurser til eksterne aktører. Det er også mulig å komme på besøk, samt hospitere hos oss. Vi følger Avdeling undervisning og forsknings frister for undervisning og hospitering:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 15. november for vårsemesteret

Les mer om innmelding av hospitering og undervisningFant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.