Undervisning

KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.
 

Én av våre hovedoppgaver er å styrke kompetanse gjennom koordinering av undervisning, opplæring og fagutvikling rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider tett med NTNU innen bachelor- og masterstudier, medisinstudiet og videreutdanningskurs.

Vi tilbyr følgende:

Regional videokonferanse

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

Tid: Tirsdager 1130-1215
Sted: St. Olavs Hospital, Gastrosenteret
Videokonferanse: Helsenett nr. 999275

Se undervisningsplan

Kurs

Smerte og palliasjon I

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter grunnleggende kurs i palliasjon).

Smerte og palliasjon II

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter videregående kurs i palliasjon).

Fagdager

KLB arrangerer én fagdag i hvert fylke per år.

Fagdag i Namsos 19. september 2018

Last ned programmet til fagdagen i Namsos (pdf)Meld deg på fagdagen i Namsos her (ekstern side)

Fagdag i Orkdal 31. oktober 2018

Last ned programmet til fagdagen i Orkdal (pdf)Meld deg på fagdagen i Orkdal (ekstern side)

Fagdag i Ålesund 28. november 2018

Last ned programmet til fagdagen i Ålesund (pdf)

Meld deg på fagdagen i Ålesund (kommer)


Utdanning

Masterprogram i smerte og palliasjonInternasjonal doktorgrad i palliasjon

Ekstern undervisning og hospitering

KLB kan stille med undervisningsressurser til eksterne aktører. Det er også mulig å komme på besøk, samt hospitere hos oss. Vi følger Avdeling undervisning og forsknings frister for undervisning og hospitering:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 15. november for vårsemesteret

Les mer om innmelding av hospitering og undervisningFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.