Undervisning

KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.

Én av våre hovedoppgaver er å styrke kompetanse gjennom koordinering av undervisning, opplæring og fagutvikling rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider tett med NTNU innen bachelor- og masterstudier, medisinstudiet og videreutdanningskurs.

Vi tilbyr følgende:

Regional videokonferanse

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

Tid: Tirsdager 1130-1215
Sted: St. Olavs Hospital, Gastrosenteret
Videokonferanse: Helsenett nr. 999275
Skype for Business: 999275@uc.nhn.no

Kurs

Smerte og palliasjon

Kurset er en del av masterprogrammet i helsevitenskap ved NTNU. To av dagene tilbys som digital undervisning til helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Pris per påmeldte: 1000,- for todagers kurs

Meld deg på her (ekstern side)

Last ned prog​ram (pdf)

Hvis du har spørsmål om kurset, kontakt Laila Skjelvan.


Cytostatikakurs for sykepleiere og leger

I samarbeid med Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken og videreutdanningsprogrammet i kreftsykepleie ved NTNU, arrangerer vi cytostatikakurs 8.-9. november. Kurset holdes på rom LK11, Laboratoriesenteret St. Olavs hospital.

2-timers kursprøve gjennomføres 12. november. Dette kan gjøres på din egen arbeidsplass i samråd med leder.

Pris per påmeldte: 1000,- for todagers kurs.​

Tema på kurset:

  • Generelt om kreftsykdom og kreftbehandling
  • Bivirkninger ved cytostatikabehandling og immunterapi
  • Forskrifter for håndtering av cytostatika
  • Nøytropen feber
  • Cytostatikabehandling til barn med kreft
  • Sikkerhet og trygghet for pasient og ansatte
  • Juridiske aspekter ved legemiddelhåndtering

Påmelding for ansatte i kommunehelsetjenesten (ekstern side)​​

Påmelding for ansatte ved St. Olavs hospital (Læringsportalen)

Last ned program (pdf)​

Hvis du har spørsmål om kurset, kontakt Kristin Wolden​.

Emnekurs i palliativ medisin for leger

Vi søker Legeforeningen om godkjenning av emnekurset.

Fagdager

KLB arrangerer én fagdag i hvert fylke per år.

Presentasjoner fra fagdagene blir sendt ut til deltakere etter arrangementet.

Utdanning

Masterprogram i smerte og palliasjon

Ekstern undervisning og hospitering

KLB kan stille med undervisningsressurser til eksterne aktører. Det er også mulig å komme på besøk, samt hospitere hos oss. Vi følger Avdeling undervisning og forsknings frister for undervisning og hospitering:

  • 1. mai for høstsemesteret
  • 15. november for vårsemesteret

Les mer om innmelding av hospitering og undervisningFant du det du lette etter?