Undervisning

KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Fra undervisning ved masterprogrammet i smerte og palliasjon

Vi tilbyr følgende:

Regional videokonferanse

Hver tirsdag arrangerer KLB undervisning i palliasjon. Undervisningen imøtekommer Helsedirektoratets krav om minimum én times undervisning i palliativ medisin, jamfør krav til utdanningssteder for kompetanseområde palliativ medisin.

Tid: Tirsdager 1130-1215
Sted: St. Olavs Hospital, Gastrosenteret
Videokonferanse: Helsenett nr. 999275

Se undervisningsplan for våren 2017

Kurs

Smerte og palliasjon I

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter grunnleggende kurs i palliasjon).

Datoer kommer for 2018.

Smerte og palliasjon II

Kurset inngår i masterprogrammet i smerte og palliasjon ved NTNU, men kan også tas som et selvstendig, to-dagers kurs (erstatter videregående kurs i palliasjon).

Datoer kommer for 2018.

Fagdager

Fylkesvise fagdager

KLB arrangerer én fagdag i hvert fylke per år. I 2017 arrangeres følgende:

Utdanning

Masterprogram i smerte og palliasjon

Internasjonal doktorgrad i palliasjon