HelsaMi

Kreftklinikken - Undervisning og forskning

Som universitetssykehus i Helse Midt-Norge, har St. Olavs hospital et særlig ansvar for å bidra til økt forskningsaktivitet og kompetanseheving i regionen. Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken har det overordnede ansvaret for koordinering og drift av klinikkens forsknings- og undervisningsaktivitet. Avdelingen er bemannet med undervisningssykepleiere, forskningsmedarbeidere, koordinatorer, økonom og programmerer.

Fant du det du lette etter?