WE-studien

Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?

I Norge får cirka 60 prosent av alle barn med spastisk cerebral parese (CP) intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin. Det er dokumentert at botulinumtoksin reduserer spastisitet, men evidensen i forhold til funksjonell effekt er begrenset. Målet med denne studien er å finne ut om botulinumtoksin gjør det lettere for barn med CP å gå.

Kontakt :We-studien@stolav.no
Studieteam

Prosjektledelse

Torstein Vik 

Professor i barnesykdommer, NTNU 

Rolle i WE-studien: Prosjektleder

Telefon: 72 57 51 48 / 918 97 271

E-post: torstein.vik@ntnu.no

Publikasjoner

  

Siri Merete Brændvik 

Forsker, INM, NTNU 

Rolle i WE-studien: Nasjonal prosjektkoordinator 

E-post:siri.merete.brandvik@ntnu.no

Publikasjoner

  

Karin Roeleveld 

Professor, INM, NTNU 

Rolle i WE-studien: Forsker 

E-post:karin.roeleveld@ntnu.no

Publikasjoner

Ingvild Storheil 

Forskningssykepleier, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital 

Rolle i WE-studien: Forskningssykepleier 

E-post:ingvild.storheil@stolav.no

Telefon: 72 57 41 77 / 958 81 994

Studiemedarbeidere ved St. Olavs Hospital


Torarin Lamvik 

Overlege ortopedi

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver 

E-post: torarin.lamvik@stolav.no


Ane Henriette Børseth-Vassend 

Barnefysioterapeut/ Masterstudent bevegelse og aktivitet, NTNU 

Rolle i WE-studien: Tester 

E-post: anehenriette@gmail.com


Ane Øvreness   

Vitenskapelig assistent

Rolle i WE-studien: Tester 

Telefon: 936 63 883

E-post: ane.ovreness@ntnu.no


Ann-Kristin G. Elvrum 

Ergoterapispesialist i barns helse/Postdoc, St. Olavs Hospital/NTNU

Rolle i WE-studien: Tester 

Telefon: 976 75 897

E-post: ann-kristin.elvrum@ntnu.no

Publikasjoner

Astrid Rasch 

Spesialfysioterapeut, St. Olavs Hospital

Rolle i WE-studien: Tester   

E-post: astrid.rasch@stolav.no


Astrid Ustad 

Vitenskapelig assistent, INM, NTNU

Rolle i WE-studien: Tester 

E-post: astrid.ustad@ntnu.no


Elin Ljungström 

Sykepleier Barneortopedisk poliklinikk, St. Olavs Hospital 

Rolle i WE-studien: Studiesykepleier 

Telefon: 72 57 45 17

E-post: elin.maria.theres.ljungstrom@stolav.no    Ellen Marie Bardal 

Postdoktor, INM, NTNU 

Rolle i WE-studien: Postdoktor 

E-post: ellen.bardal@ntnu.no

PublikasjonerIngvild Maalen-Johansen 

Vitenskapelig assistent, NTNU

Rolle i WE-studien: Tester 

E-post: ingvild.k.maalen-johansen@ntnu.noMarit Morseth Juvik 

Sykepleier/ barneortopedisk poliklinikk, St. Olav

Rolle i WE-studien: Studiesykepleier 

Telefon: 72 57 44 34

E-post: marit.morseth.juvik@stolav.no
Ragnhild Sunde Braaten 

Fysioterapeut, St. Olavs Hospital

Rolle i WE-studien: Tester  

E-post: ragnhild.sunde.braaten@stolav.noRannei Sæther 

Postdoktor, LBK, NTNU

Rolle i WE-studien: Postdoktor 

Telefon: 992 48 133

E-post: rannei.sather@stolav.noTobias Goihl     

Ortopediingeniør / Labansvarlig

Rolle i WE-studien: Tester  

Telefon:  992 79 028 

E-post: tobias.goihl@ntnu.no


Studiemedarbeidere  ved Sykehuset i Vestfold


Guro Lillemoen Andersen 

Seksjonsoverlege, Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver

Telefon: 22 20 82 59

E-post: guro.andersen@siv.noAnne Elisabeth Ross Raftemo 

Overlege ved Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold/PhD-kandidat ved NTNU

Rolle i WE-studien: Utprøver/koordinator for legene 

E-post: anelro@siv.no


Inge Ringheim 

Fysioterapeut / Sykehuset i Vestfold

Rolle i WE-studien: Tester  

Telefon: 33 13 40 97 / 997 86 276 

E-post: inge.ringheim@siv.noIngrid Undstad 

Fysioterapeut, Teknomed AS + Sykehuset i Vestfold (leies inn kun i tilknytning til studien)

Rolle i WE-studien: Tester   

E-post: ingrid.undstad@teknomed.no


Studiemedarbeidere ved Oslo Universitetssykehus


Kjersti Ramstad 

Overlege og postdoktor, Oslo Universitetssykehus

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver

E-post: kjeram@ous-hf.noAnita Hoddevik Dagsgard 

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi / OUS Rikshospitalet

Rolle i WE-studien: Tester 

E-post: andags@ous-hf.noJonas Belstad Øygard 

Spesialfysioterapeut/ Oslo Universitetssykehus

Rolle i WE-studien: Tester   

Telefon: 23 07 17 48

E-post: jonoey@ous-hf.no


Line Raad 

Studiekoordinator ved Klinisk forskningspost barn, Oslo Universitetssykehus RH 

Rolle i WE-studien: Studiekoordinator 

Telefon: 23 07 45 07

E-post: line.raad@gmail.com 


Patrick Aleksander Bjørge 

Fysioterapeut, Oslo Universitetssykehus

Rolle i WE-studien: Tester 

Telefon: 23 07 17 49

e-post: patbjo@ous-hf.noSturla Solheim 

Overlege, Seksjon for nevrohabilitering – barn, Oslo universitetssykehus

Rolle i WE-studien: Utprøver

E-post: suso@ous-hf.no

Studiemedarbeidere  ved Universitetssykehuset Nord-Norge


Jasmina Majkic-Tajsic 

Avdelingsoverlege, Barnehabiliteringen i Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Rolle i WE-studien: Hovedutprøver 

Telefon: 07766 / 77 75 59 40

E-post: jasmina.tajsic@unn.noSølvi Haugen 

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Barnehabiliteringen i Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Rolle i WE-studien: Tester   

E-post: solvi.haugen@unn.no

Studiemedarbeidere ved Haukeland UniversitetssykehusÅnen Aarli 

Seksjonsoverlege, Barne- og Ungdomsklinikken 

Rolle i WE-studien:Hovedutprøver

E-post: aanen.aarli@helse-bergen.no


Anita Hofstad 

Spesialsykepleier/Forskningskoordinator 

Rolle i WE-studien: Studiesykepleier

Telefon:  55 97 57 20 / 917 80 976 

E-post: anita.hofstad@helse-bergen.noHildur Grindheim 

Spesialsykepleier 

Rolle i WE-studien: Forskningssykepleier 

E-post: hildur.grindheim@helse-bergen.noJorunn Syltøy 

Barnesykepleier 

Rolle i WE-studien: Forskningssykepleier 

E-post: jorunn.syltoy@helse-bergen.noKatrine Jansen 

Ortopediingeniør

Rolle i WE-studien: Ganglaboratoriet Tester 

Telefon: 55 97 70 70

E-post: katrine.jansen@helse-bergen.noMerete A. Malt 

Spesialfysioterapeut 

Rolle i WE-studien: Tester

E-post: merete.andersen.malt@helse-bergen.noTeresa Brnic Gote 

Spesialfysioterapeut

Rolle i WE-studien: Ganglaboratoriet Tester 

Telefon: 55 97 70 70

E-post: teresa.brnic.gote@helse-bergen.no