Livslang oppfølging etter ryggmargsskade

Behandlingsprogram, Ryggmargsskader

Avdeling for ryggmargsskader har livslangt oppfølgingsansvar for personer med ryggmargsskade tilhørende helseregion Helse- Midt og Nord.

En ryggmargsskade er svært kompleks. I tillegg til ulik grad av lammelser og sensibilitetstap under skadenivå kan man ha andre ryggmargskaderelaterte utfordringer som for eksempel tap av blære- og tarmfunksjon, forstyrret seksualfunksjon, autonome forstyrrelser, smerter, spastisitet, og trykksår.

 

Les mer om Ryggmargsskade
Informasjon fra helsenorge.no

Ryggmargsskade

En skade på ryggmargen oppstår relativt sjeldent, men har omfattende konsekvenser for store deler av kroppen. De fleste som rammes trenger livslang oppfølging.

​Ryggmargsskader kan oppstå ved alle nivå i ryggsøylen, og skadenivået vil avgjøre hvilke kroppsfunksjoner som blir påvirket eller som går tapt. De aller fleste ryggmargsskader fører til lammelser og følelsestap nedenfor skadestedet, med nedsatt blære-, tarm- og seksualfunksjon.

Årsaker til ryggmargsskader

​Vi skiller mellom traumatiske og ikke-traumatiske ryggmargsskader. Traumatiske ryggmargsskader er forårsaket av ytre skade, mens ikke-traumatiske ryggmargsskader er forårsaket av blødning, svulst, betennelse, infeksjon, slitasje, aldring og medfødte lidelser.

De vanligste årsakene til traumatiske ryggmargsskader i Norge er fall- og trafikkulykker.

Les mer om Ryggmargsskade (helsenorge.no)

Innledning

 

Etter en ryggmargsskade kan du oppleve økonomiske, sosiale og psykologiske utfordringer i tillegg til de fysiske komplikasjonene direkte relatert til skaden.

Oppfølgingsopphold varierer fra 1-14 dager, og anbefales minst hvert 5.år. Oppfølgingsopphold er planlagte innleggelser hvor tverrfaglig team blir satt sammen ut ifra dine utfordringer og behov, for å kunne gi best mulig kvalitet på behandlingen under oppholdet.

Henvisning og vurdering

Fastlege eller sykehus henviser til oppfølging ved ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Avdelingen vurderer henvisninger ved ukentlige inntaksmøter.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Følgende momenter bør være med i en henvisning:

Personalia
Henvisningsårsak:
Diagnose:
Familiestatus:
Yrkesstatus:
Aktuell sykehistorie:
Fysisk funksjon:
Naturlige funksjoner:
ADL:
Tidligere utredning/behandling/rehabilitering:
Anbefaling til videre behandling:
Hvor lenge skal pasienten bruke korsett?
Restriksjoner i fht mobilisering?
Røntgen kontroll?
Hvor lenge eventuell antibiotikabehandling?
Andre relevante sykdommer:
Stimulantia:
Psykisk:
Medikamenter:
Mål for oppholdet:


 

Anbefalt sjekkliste ved ryggmargsskade for fastleger.pdf

Henvisning for kontroll TR 2014-12-22_1-2.pdf

1. Utredning

Ved henvisning om oppfølging vil tidspunkt for innleggelse og lengde på opphold vurderes og bestemmes etter henvisningsårsak.

2. Behandling

Et oppfølgingsopphold er en planlagt innleggelse. De ulike undersøkelser og kartlegginger bestemmes ut ifra henvisningens problemstilling/ årsak. Det tverrfaglige teamet blir satt opp før du kommer, og avdelingen tar kontakt med deg i forkant for en kartlegging og for å kunne planlegge oppholdet så godt som mulig. Ved innleggelse blir du møtt av det tverrfaglige teamet som skal bistå i behandlingen under oppholdet.

3. Oppfølging

Personer med ryggmargsskade anbefales etter primærrehabilitering å foreta en årlig kontroll hos fastlege.
Det anbefales uavhengig av kontroller hos fastlege at pasienter med ryggmargsskade henvises til kontroll minimum en gang hvert 5 år.


 

 

Mer om ryggmargsskader


Brosjyre om avdeling for ryggmargsskader , St.Olavs hospital (pdf)
Mer om ryggmargsskader (NHI)
ABC-hefter om ryggmargsskader

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Det anbefales å lese temaheftene ABC for ryggmargsskadde.

Disse laster du ned hos Landsforeningen for ryggmargsskadde, LARS

Kontakt

Avdeling for ryggmargsskader
Telefon
72575100
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon blir besvart av avdelingspersonalet på kveld og helg.
E-post
Programansvarlig
Gaute Jensen
Nevro øst
Besøksadresse
Edvard Griegs gate 8(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.