HelsaMi

Hjertekurs

Hjertekurset er et tilbud til deg som nylig har fått påvist hjertesykdom. Det vil si hjerteinfarkt, angina pectoris og fått blokket/stentet kransåre (PCI-behandling) eller har gjennomgått åpen hjertekirurgi (by-pass eller hjerteklaffeoperasjon).

bilde av to hender som holder et rødt hjerte.

Program for dagen


08.45: Velkommen


08.50: Lege
 • Hjertesykdom: årsaker, symptomer og behandling
 • Medisiner: virkninger og bivirkninger
 • Livsstil
 • Spørsmål og diskusjon

10.15: Pause

10.30 Fysioterapeut
 • Informasjon om fysisk aktivitet

11.30 Lunsj

12.00 Klinisk ernæringsfysiolog
 • Hjertevennlig kosthold

13.45 Pause

14.00 Sykepleier
Gruppen deles i to:

For deg som har hatt hjerteinfarkt, angina pectoris og blokket/stentet
kransåre:
 • Følelsesmessige reaksjoner etter hjertesykdom
 • Hjertesykdom og samliv
 • Røyking
 • Rehabilitering

For deg som har gjennomgått åpen hjertekirurgi:
 • Fysiske og psykiske forhold etter hjertekirurgi

15.15 Vel hjem


Påmelding

Sykepleier eller lege melder deg på kurset før du blir utskrevet fra sykehuset. Om du ikke har fått tilbud om Hjertekurs, kan du ringe Hjertemedisinsk poliklinikk på telefon 72 82 71 45 (hverdager) og melde deg på selv.


Kostnader

Du må betale egenandel for kurset etter gjeldende satser. Du vil få tilsendt giro. Én pårørende deltar gratis. 

Om du har meldt deg på kurset og blir forhindret fra å møte, må du gi oss beskjed snarest, og
senest 24 timer før kursdagen, for å unngå å bli ilagt gebyr for manglende oppmøte.

Blir du forhindret fra å møte, ring og gi beskjed til Hjertemedisinsk poliklinikk, telefon 72 82 71 45


Hvem er kurset beregnet for?

Hjertekurset er et tilbud til deg som nylig har fått påvist hjertesykdom. Det vil si om du har hatt hjerteinfarkt, angina pectoris og fått blokket/stentet kransåre (PCI-behandling).

Det gjelder også deg som har gjennomgått åpen hjertekirurgi som bypass-operasjon og klaffeoperasjon.

Vi inviterer deg og én av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.


Hvem er vi?

Tilbudet er tverrfaglig og på kurset møter du lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleiere.


Målsetningen for kurset

Mange opplever hjertesykdom som skremmende og føler usikkerhet om hva hjertet tåler etter en hendelse.

Målet for hjertekurset er at du og dine pårørende får best mulig grunnlag for å mestre din hverdag med hjertesykdom.

Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge videre utvikling av kransåresykdom. Å sørge for og være røykfri, drive regelmessig fysisk aktivitet og ha et hjertevennlig kosthold er viktige tiltak. Vi ønsker å gi deg innsikt som kan bidra til motivasjon for livsstilsendringer og for å se muligheter framover.

Her kan du stille spørsmål til helsepersonell og utveksle erfaringer med andre som er i tilsvarende situasjon.


Dette må du ha med deg på kursdagen

Vi serverer kaffe og te. Ta med deg matpakke eller du kan benytte sykehusets kantine.

Ta gjerne med medisinliste for læring om dine medikamenter.


Pasienter som ikke tilhører St. Olav, kan de få tilbud om hjertekurs?

Dersom du ikke tilhører St. Olavs hospital kan du kontakte ditt nærmeste sykehus som har tilbud om Hjerteskole/hjertetrim:

 • Sykehuset Levanger: 74 09 82 32
 • Sykehuset Namsos: 74 21 59 66
 • Volda sjukehus: 70 05 85 56
 • Ålesund sjukehus: 70 10 51 60
 • Molde sjukehus: 71 12 22 14
 • Kristiansund sykehus: 71 12 23 00Fant du det du lette etter?